Example: quiz answers

MITUTOYO PROMOCIJA! - BTS Company

PomladApril 2010 Junij 2010*Kvaliteta in zanesljivost 10 MITUTOYOPROMOCIJA!Merilec hrapavostiDodatna oprema po ceniku178-039 Stojalo granitno633,00 65 GAA083Dr alo tipalne enote30,00 Granitna plo a 400 x 250 mmaSkupna vi ina 555 mmaRo na nastavitev vi ine 250 mmaStojalo 178 039 za merilce hrapavosti2 Merilec hrapavosti SJ-210 Novi prenosni merilec hrapavosti namenjen za priro nost omogo a merjenja tako v kompaktni razli ici kot tudi merjenje na te je dostopnih mestih z lo eno tipalno enoto ter mo nost merjenja z uporabo vi inomerja ali enostaven, pregleden menua2,4 TFT barvni zaslon velike lo ljivostiaSoftversko obra ljiv zaslonaVmesniki: USB, RS232C, SPC in mo nost uporabe no nega stikalaaTipalna enota se lahko uporablja integrirana v ohi ju kot celota ali lo ena zaate je dostopna podro ja merjenjaMo nost dodelitve pravic za uporabnikea10 merilnih parametrov se lahko prenese iz menujaaGeometrija tipalne konice v skladu z DIN EN ISO 3274: 2 m / 60 aPonuja skupaj 39 merilnih parametrov hrapavosti (v skladu z DIN EN ISO,aVDA, JIS, ANSI, MOTIF) cena178-560-01

3 Pomična merila 1 AK CI JSKA – € CE NA Standardno pomično merilo z in brez podatkovnega izhoda. a po merilni letvi a a 20.000 h Priložen kontrolni

Tags:

  Company, Mitutoyo, Mitutoyo promocija, Promocija, Bts company

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MITUTOYO PROMOCIJA! - BTS Company

1 PomladApril 2010 Junij 2010*Kvaliteta in zanesljivost 10 MITUTOYOPROMOCIJA!Merilec hrapavostiDodatna oprema po ceniku178-039 Stojalo granitno633,00 65 GAA083Dr alo tipalne enote30,00 Granitna plo a 400 x 250 mmaSkupna vi ina 555 mmaRo na nastavitev vi ine 250 mmaStojalo 178 039 za merilce hrapavosti2 Merilec hrapavosti SJ-210 Novi prenosni merilec hrapavosti namenjen za priro nost omogo a merjenja tako v kompaktni razli ici kot tudi merjenje na te je dostopnih mestih z lo eno tipalno enoto ter mo nost merjenja z uporabo vi inomerja ali enostaven, pregleden menua2,4 TFT barvni zaslon velike lo ljivostiaSoftversko obra ljiv zaslonaVmesniki: USB, RS232C, SPC in mo nost uporabe no nega stikalaaTipalna enota se lahko uporablja integrirana v ohi ju kot celota ali lo ena zaate je dostopna podro ja merjenjaMo nost dodelitve pravic za uporabnikea10 merilnih parametrov se lahko prenese iz menujaaGeometrija tipalne konice v skladu z DIN EN ISO 3274: 2 m / 60 aPonuja skupaj 39 merilnih parametrov hrapavosti (v skladu z DIN EN ISO,aVDA, JIS, ANSI, MOTIF) cena178-560-01 DMerilec ,00 12 AAA222 Vmesnik za vi inomer76,30 Set SJ-210 vsebuje.

2 Tipalna enota s kablom (1m) za meritve na te je dostopnih mestihTipalo (2 m / 60 / 0,75 mN)Kalibracijski etalon (Ra 3,00 m)Napajalni kabel Navodila za uporabo TorbicaNOVOM erilec hrapavosti SJ-210 se lahko kombinira z uporabovi inomerja. Glej na o posebno ponudbo na strani 21 t. 178-560-01 DPROMOCIJSKA , 3 Pomi na merila t. 500-706-11 AKCIJSKACENA109, Standardno pomi no merilo z in brez podatkovnega merilni haPrilo en kontrolnicertifikatABSOLUTE DIGIMATIC pomi na merila( t. 500-184-21)Prilo en V RheinlandID:2011207400 Vodoodporna ABSOLUTE DIGIMATIC pomi na merila IP-67 Robustno pomi no merilo za delo v kontaktu s teko pomi no meriloaOptimalni pomik drsnika po merilni letviaa baterije haDodatna oprema po cenikuAkcijska cena959149 Signalni kabel (1 m)34,00 25,50 959150 Signalni kabel (2 m)

3 39,00 29,50 obmo jemmMejna napakaPodatkovniizhodPogonskikole ekGlobinskomeriloCena po cenikuAkcijska cena500-181-210 150 DIN 862 Ravno99,80 75,00 500-184-210 150 DIN 862 1,9 mm99,80 75,00 500-182-210 200 DIN 862 Ravno153,00 109,00 500-158-200 150 DIN 862 1,9 mm135,00 102,00 500-161-210 150 DIN 862 Ravno123,00 98,00 500-203-210 150 DIN 862 1,9 mm123,00 93,00 500-162-210 200 DIN 862 Ravno175,00 131,00 500-2050 300 DIN 862 Ravno399,50 288,00 jemmMejna napakaGlobinskomeriloTrdokovinskemerilne konice za notranje in zunanjemerjenjePodatkovniizhodCena po cenikuAkcijska cena500-706-110 150 DIN 862 Ravno148,00 109,00 500-709-110 150 DIN 862 1,9 mm148,00 109,00 500-707-110 200 DIN 862 Ravno208,00 155,00 500-708-110 300 DIN 862 Ravno309,50 229,00 500-716-110 150 DIN 862 Ravno189,00 142,00 500-717-110 200 DIN 862 Ravno238,00 179,00 500-718-110 300 DIN 862 Ravno399,50 299,00 500-727-110 150 DIN 862 Ravno349,00 245,00 i z globinskimrilom( t.)

4 500-709-11)Trdokovinske merilnekonice za notranje in zunanjemerjenje ( t. 500-727-11) t. 500-181-21 AKCIJSKACENA75, Dodatna oprema pocenikuAkcijskacena05 CZA624 Signalni kabel (1 m)65,00 50,00 05 CZA625 Signalni kabel (2 m)74,00 57,00 TM tevilka patenta na strani 244 Pomi na merila TM tevilka patenta na strani 24 Prilo en kontrolnicertifikat t. 500-457 AKCIJSKACENA88, Solarno pomi no merilo ABSOLUTE DIGIMATICZ in brez podatkovnega (delovanje): 60 luxa obmo jemmMejna napakaPodatkovniizhodPogonskikole ekGlobinskomeriloCena po cenikuAkcijska cena500-4440 150 DIN 862 Ravno173,00 125,00 500-4570 150 DIN 862 Ravno122,50 88,00 500-4580 200 DIN 862 Ravno163,50 118,00 zhodom pocenikuAkcijska cena959149 Signalni kabel z Data tipko (1 m)34,00 25,50 959150 Signalni kabel z Data tipko (2 m)39,00 29,50 Dodatna oprema po cenikuAkcijska cena05 CZA624 Signalni kabel z Data tipko (1 m)65,00 50,00 05 CZA625 Signalni kabel z Data tipko (2 m)

5 74,00 57,00 ABSOLUTE DIGIMATIC IP-67 specialna pomi na merila obmo jemmMinimalna razdalja za mo nost notranjihmeritev mmMejna napakammCena po cenikuAkcijska cenaPomi no merilo s premi nim kljunom in globinomerjem573-6110 300 0,03461,50 345,00 Pomi no merilo za notranje merjenje z dolgimi ozkimi kljuni573-64310 200100,05590,00 440,00 Pomi no merilo za utore573-64820 170200,03539,50 399,00 V RheinlandID:2011207400 Izjemno odporna digitalna pomi na merila namenjena za meritve v te jih : visoka faktor za ite proti vdoru vode in prahu IP-67aMerilna letev omogo a izjemno dober pomik digitalnega modulaaMenjava baterije po uraha t. 573-611 AKCIJSKACENA345, 5 obmo jemmDelitevmmMejna napaka * mPodatkovniizhodCena po cenikuAkcijska cena293-1450 250,0012199,00 139,00 293-14625 500,0012274,00 190,00 293-14750 750,0012328,00 229,00 293-14875 1000,0013372,00 259,00 293-1400 250,0012282,00 198,00 293-14125 500,0012348,00 244,00 293-14250 750,0012420,00 295,00 293-14375 1000,0013479,00 335,00 * Ustreza zahtevam po DIN 863 Dodatna oprema za pomi na merila s podatkovnim izhodom po cenikuAkcijska cena05 CZA662 Signalni kabel z Data tipko (1 m)68,00 52,00 05 CZA663 Signalni kabel z Data tipko (2 m)

6 77,00 59,00 ski mehanizem omogo a hitro nastavitev v enem bobna = 2 mm, kar pomeni 4x hitrej i pomik kot pri nem mikrometru s pomikom vretena 0,5 ali brez podatkovnega izhodaaVretenski mehanizem omogo a enostavno uporabo tako na stojalu akakor brez stojalaNata nost po DIN 863aFunkcija samoizklju itveaVodoodporen mikrometer faktor za ite IP-65aABSOLUTE DIGIMATIC mikrometer IP-65 Digitalni mikrometer z ve jim , kompaktna razli icaaS podatkovnim izhodom in brezapodatkovnega izhodaS funkcijo samoizklju itveS funkcijo samoizklju itveaza ite IP-65faktor aDodatna oprema po cenikuAkcijska cena05 CZA662 Signalni kabel z Data tipko (1 m)68,00 52,00 05 CZA663 Signalni kabel z Data tipko (2 m)77,00 59,00 obmo je mmDelitevmmMejna napaka* mPodatkovniizhodCena po cenikuAkcijska cena293-2400 250,0012169,00 125,00 293-24125 500,0012232,00 170,00 293-2300 250,0012239,00 172,00 293-23125 500,0012295,00 220,00 * Ustreza zahtevam po DIN 863 Mikrometri0,5 mm2,0 mmQuantuMikeEn obratvretenaPomik vretena/obratStandardPrilo en kontrolnicertifikatMerilno obmo je do 50 mm t.

7 293-145 AKCIJSKACENA139, Prilo en kontrolnicertifikat t. 293-240 AKCIJSKACENA125, 6 Mikrometri t. 293-821 AKCIJSKACENA90, Prilo en kontrolnicertifikatDIGIMATIC mikrometerStandardni digitalni en in o ji v primerjavi z ostalimi mikrometriaVelikost tevilk 7,5 mmaS funkcijo samoizklju itvea obmo jemmDelitevmmMejna napaka mCena po cenikuAkcijska cena293-8210 250,0013125,00 90,00 ABSOLUTE DIGIMATIC Quick mikrometer IP-54 Hitro nastavljiv mehanizem omogo a pri merilnem obmo ju 30 mm pomika10 mm / obratZ nevrtljivim vretenom lahko opravljamo meritve tudi na ob utljivihamerjenih povr inahS podatkovnim izhodom in brez podatkovnega izhodaa t. 293-661-10 AKCIJSKACENA239, po cenikuAkcijska cena937387 Signalni kabel (1 m)42,50 32,00 965013 Signalni kabel (2 m)52,00 39,50 obmo jemmDelitevmmMejna napaka mPodatkovniizhodCena po cenikuAkcijska cena293-661-100 300,0012333,00 239,00 293-6660 300,0012358,00 255,00 293-66725 550,0013465,00 335,00 293-66850 800,0013500,00 359,00 293-66975 1050,0013535,00 385,00 TM tevilka patenta na strani 24 t.

8 264-504-5 DAKCIJSKACENA285, DIGIMATIC Mini-Procesor DP-1 VREnostaven procesor s funkcijo tiskanja in lahko itljivim in dovoljvelikim izpisom. Naprava lahko prejema podatke iz vseh Mitutoyomerilnih instrumentov s DIGIMATIC podatkovnim tiskalnikaLahko itljiv, dovolj velik izpisaZajema lahko do 9999 podatkov aOmogo a prikaz tevilnih parametrovaDodatna oprema po ceniku937179 TNo no stikalo36,30 po cenikuAkcijska cena264-504-5 D393,00 285,00 7 Dodatna oprema po ceniku905338 Signalni kabel (1 m)25,00 905409 Signalni kabel (2 m)30,50 Prilo en kontrolnicertifikatMerilne ure ABSOLUTE DIGIMATIC ID-CMultifunkcijska digitalna merilna ina tevilk na zaslonu je 11mmaGrafi ni prikaz ob prekora itvi toleran nih mejaDelitev 0,001mm/0,01 mm (nastavljiva)

9 AObra ljiv zaslon za 330 aS podatkovnim izhodomaMerilna ura ID-HVisoka to nost in visoka lo priklju kom za eksterno krmiljenjeaDIGIMATIC in RS-232 C podatkovni izhodaMaksimalna / Minimalna zadr ana vrednostaDigitalni zaslon in analogni prikaz za enostavno od itavanjeaMo no daljinsko upravljanjeaS podatkovnim izhodomaToleran ni prikaz na barvnem displejua t. 543-561 DAKCIJSKACENA393, Dodatna oprema po ceniku905338 Signalni kabel (1 m)25,00 905409 Signalni kabel (2 m)30,50 obmo jemmDelitevmmMejna napaka mCena po cenikuAkcijska cena543-561 D300,001 / 0,00052549,00 393,00 543-563 D600,001 / 0,00053594,00 423,00 Nadzor toleran nosti Rde e / Zelenofunkcijamikot npr. funkcija za prenos podatkov obmo jemmDelitevmmMejna napakammCena po cenikuAkcijska cena543-400 B12,70,010,02222,00 137,00 543-390 B12,70,001 / 0,010,003295,00 195,00 543-470 B25,40,001 / 0,010,003375,00 279,00 543-490 B50,80,001 / 0,010,006529,00 379,00 330 Toleran ni prikaz t.

10 543-390 BAKCIJSKACENA195, Dodatna oprema po cenikuAkcijska cena936937 Signalni kabel (1 m)39,00 29,50 965014 Signalni kabel (2 m)52,00 39,50 21 EZA099 Daljinski upravljalec64,50 Prilo en kontrolnicertifikatABSOLUTE DIGIMATIC merilna ura ID-C z Max/Min modusDIGIMATIC merilna ura z Max/Min modus, ni prikazaS podatkovnim izhodoma obmo jemmDelitevmmMejna napaka mCena po cenikuAkcijska cena543-260 B12,70,0013398,00 279,00 t. 543-260 BAKCIJSKACENA279, (TIR)543-390 BMerilne ure8 ABSOLUTE DIGIMATIC merilne ure ID-S in ID-UMerilne ure za enostavno oblika z velikim zaslonom za od itavanjea ivljenska doba baterije haS podatkovnim izhodoma obmo jemmDelitevmmMejna napakammCena pocenikuAkcijska cena575-12125,00,010,02170,00 122,00 543-681 B12,70,010,03131,00 90,00 543-690 B12,70,0010,004265,00 190,00 Na sliki.