Example: stock market

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU - mevzuat.gov.tr

9737 Tescilde dayanak belgesi zorunluluğu MADDE 12-(1) Nüfus kütüklerine düülen kiisel durumla ilgili her kayıt ve açıklamanın bu Kanuna göre yetkili kılınmı görevlilerce, usûlüne ve örneğine uygun olarak

Tags:

  Dayanak

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU - mevzuat.gov.tr

Related search queries