Example: stock market

Novom ěstská - ferdinanda.cz

Novom stsk . P tek 17. srpna 2018. sv tek m Petra POL VKY. Krupicov s vejcem 40,- o kov s p rkem 40,- HLAVN J DLA 150 g Sv kov na smetan , houskov knedl ky 115,- Vep ov nudli ky s hl vou st i nou a zelen m pep em, du en r e 115,- Sma en ku ec zek, dom c bramborov sal t (va en brambory) 120,- pagety s raj atovou om kou sypan parmez nem 115,- Sal t z erstv zeleniny s rukolou a grilovan mi ku ec mi prou ky, smetanov dip 115,- SAL TY. Mal zeleninov sal tek 100g 30,- . MOU N KY. Rakvi ky se leha kou, okol dou 35,- a vaje n m lik rem Zmrzlina s ovocem a leha kou 35,- Jable n tr dl se leha kou 35,- P loha nav c 30,- Krabi ka a ta ka na odnos j dla 5,- Voda natural 0,3 l, pl tek citronu 10,- Voda natural 1,- l, pl tek citronu 30,- Platbu kartou hlaste pros m p edem.

Novom ěstská Pátek 27. července 2018 svátek má V ěroslav POLÉVKY •Hov ězí vývar s rýží a hráškem 40,- •Borš č 40,- HLAVNÍ JÍDLA 150 g •Sví čková na smetan ě, houskové knedlíky 115,-•Vep řové dušené v mrkvi, va řené brambory 115,-

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Novom ěstská - ferdinanda.cz

1 Novom stsk . P tek 17. srpna 2018. sv tek m Petra POL VKY. Krupicov s vejcem 40,- o kov s p rkem 40,- HLAVN J DLA 150 g Sv kov na smetan , houskov knedl ky 115,- Vep ov nudli ky s hl vou st i nou a zelen m pep em, du en r e 115,- Sma en ku ec zek, dom c bramborov sal t (va en brambory) 120,- pagety s raj atovou om kou sypan parmez nem 115,- Sal t z erstv zeleniny s rukolou a grilovan mi ku ec mi prou ky, smetanov dip 115,- SAL TY. Mal zeleninov sal tek 100g 30,- . MOU N KY. Rakvi ky se leha kou, okol dou 35,- a vaje n m lik rem Zmrzlina s ovocem a leha kou 35,- Jable n tr dl se leha kou 35,- P loha nav c 30,- Krabi ka a ta ka na odnos j dla 5,- Voda natural 0,3 l, pl tek citronu 10,- Voda natural 1,- l, pl tek citronu 30,- Platbu kartou hlaste pros m p edem.

2 Za polovi n porci tujeme 70% z ceny j dla Na stravenky bude vr ceno max. 5,-K . V echna j dla v denn m menu mohou obsahovat alergeny 1-14, seznam je na st l m j deln m l stku Informace o alergenech V m sd l person l


Related search queries