Example: air traffic controller

Numbers / sūji / 数字 - Japanese-Lesson.com

Numbers / s ji / 0 zero (rei) ( )100hyaku 1 ichi 200ni hyaku 2 ni 300san byaku 3 san 400yon hyaku 4 yon (shi) 500go hyaku 5 go 600roppyaku 6 roku 700nana hyaku 7 nana (shichi) 800happyaku 8 hachi 900ky hyaku 9 ky (ku) 1,000sen 10 j 2,000ni sen 11 j ichi 3,000san zen 12 j ni 4,000yon sen 13 j san 5,000go sen 14 j yon (shi) 6,000roku sen 15 j go 7,000nana sen 16 j roku 8,000hassen 17 j nana (shichi) 9,000ky sen 18 j hachi 10,000ichi man 19 j ky (ku) 100,000j man 20 ni j 1 millionhyaku man 30 san j 10 millionissen man 40 yon j 100 millionichi oku 50 go j 1 billionj oku

Numbers / sūji / 数字 0 zero (rei) ゼロ (零) 100 hyaku 百 1 ichi 一 200 ni hyaku 二百 2 ni 二 300 san byaku 三百 3 san 三 400 yon hyaku 四百

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Numbers / sūji / 数字 - Japanese-Lesson.com

1 Numbers / s ji / 0 zero (rei) ( )100hyaku 1 ichi 200ni hyaku 2 ni 300san byaku 3 san 400yon hyaku 4 yon (shi) 500go hyaku 5 go 600roppyaku 6 roku 700nana hyaku 7 nana (shichi) 800happyaku 8 hachi 900ky hyaku 9 ky (ku) 1,000sen 10 j 2,000ni sen 11 j ichi 3,000san zen 12 j ni 4,000yon sen 13 j san 5,000go sen 14 j yon (shi) 6,000roku sen 15 j go 7,000nana sen 16 j roku 8,000hassen 17 j nana (shichi) 9,000ky sen 18 j hachi 10,000ichi man 19 j ky (ku) 100,000j man 20 ni j 1 millionhyaku man 30 san j 10 millionissen man 40 yon j 100 millionichi oku 50 go j 1 billionj oku 60 roku j 10 billionhyaku oku 70 nana j 100 billionissen oku 80 hachi j 1 trillion icch 90 ky j 10 trillionjucch 21 = nij ichi 356 = san byaku goj roku 2008