Example: quiz answers

OPEL Grandland X

OPEL Grandland X. Opel Grandland X 1. 5 vrata Selection Enjoy Design Line Innovation Ultimate Motor Mjenja . Turbo Start/Stop Ru ni mjenja sa 6 st. 35 596 37 552 41 464 41 464 50 460. 96 kW/130 KS prijenosa Benzin Turbo ecoTEC Start/Stop Ru ni mjenja sa 6 st. 35 596 37 552 - 41 464 50 460. 96 kW/130 KS prijenosa Turbo Start/Stop Automatski mjenja sa 8. 39 117 41 072 44 984 44 984 53 981. 96 kW/130 KS st. prijenosa Turbo Start/Stop Automatski mjenja sa 8. - - - 48 407 57 404. 133 kW/180 KS st. prijenosa 5 vrata Selection Enjoy Design Line Innovation Ultimate Motor Mjenja . Dizel Start/Stop Ru ni mjenja sa 6 st. 40 681 42 637 46 549 46 549 55 546. 96 kW/130 KS prijenosa Dizel Dizel ecoTEC Start/Stop Ru ni mjenja sa 6 st.

2 Selection Enjoy Design Line Innovation Zimski paket 1 Grijanje prednjih sjedala, Kožni upravljač s tri kraka i obrubom srebrne boje, Kontrole radija

Tags:

  Pole, Grandland, Opel grandland x

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of OPEL Grandland X

1 OPEL Grandland X. Opel Grandland X 1. 5 vrata Selection Enjoy Design Line Innovation Ultimate Motor Mjenja . Turbo Start/Stop Ru ni mjenja sa 6 st. 35 596 37 552 41 464 41 464 50 460. 96 kW/130 KS prijenosa Benzin Turbo ecoTEC Start/Stop Ru ni mjenja sa 6 st. 35 596 37 552 - 41 464 50 460. 96 kW/130 KS prijenosa Turbo Start/Stop Automatski mjenja sa 8. 39 117 41 072 44 984 44 984 53 981. 96 kW/130 KS st. prijenosa Turbo Start/Stop Automatski mjenja sa 8. - - - 48 407 57 404. 133 kW/180 KS st. prijenosa 5 vrata Selection Enjoy Design Line Innovation Ultimate Motor Mjenja . Dizel Start/Stop Ru ni mjenja sa 6 st. 40 681 42 637 46 549 46 549 55 546. 96 kW/130 KS prijenosa Dizel Dizel ecoTEC Start/Stop Ru ni mjenja sa 6 st.

2 40 681 42 637 - 46 549 55 546. 96 kW/130 KS prijenosa Dizel Start/Stop Automatski mjenja sa 8. 44 202 46 158 50 069 50 069 59 066. 96 kW/130 KS st. prijenosa Dizel Start/Stop Automatski mjenja sa 8. - - - 52 416 61 413. 130 kW/177 KS st. prijenosa Oprema 2. DODATNI PAKETI OPREME Selection Enjoy Design Line Innovation Ultimate Zimski paket 1. Grijanje prednjih sjedala, Ko ni upravlja s tri kraka i obrubom srebrne boje, Kontrole radija 528 528 528 528 - na upravlja u, Upravlja s komandama, grijani 2EB. Zimski paket 2. Grijanje prednjih sjedala, Grijanje stra njih sjedalam, Ko ni upravlja s tri kraka i obrubom - 821 821 821 S. srebrne boje, Paket svestranosti - prodajni paket Comfort, Kontrole radija na upravlja u, Upravlja s komandama, grijani 2EC.

3 Zimski paket 2 sa TATM / TAT4 2EC - 489 489 489 - Paket Sight & Light Senzori za ki u, Unutra nji retrovizor s automatskim zatamnjenjem, Pomo pri upotrebi - 117 117 S S. dugih/kratkih svjetala, uklju uju i automatska prednja svjetla i brisa e, Automatsko uklju ivanje svjetala CWX. Sigurnosni paket Senzor pokazatelja sustava koji otkriva umor voza a, Paket Sight & Light, Senzor za - 685 685 685 S. prevenciju sudara, Senzor i pokaziva za pomo pri dr anju trake 2F6. Paket Park & Go 1. Vanjski retrovizori u boji vozila, grijani, elektri no podesivi i preklopivi, osvjetljenje tla kod - 548 - S - prednjih vrata, Pomo pri parkiranju sprijeda i straga 2EX. Paket Park & Go 2. Vanjski retrovizori u boji vozila, grijani, elektri no podesivi i preklopivi, osvjetljenje tla kod - 2 347 1 956 1 956 - prednjih vrata, Upozorenje na vozilo u mrtvom kutu, Pomo pri parkiranju sprijeda i straga, napredna, Stra nja kamera 2F7.

4 Paket Park & Go 3. Vanjski retrovizori u boji vozila, grijani, elektri no podesivi i preklopivi, osvjetljenje tla kod prednjih vrata, Navi IntelliLink, Upozorenje na vozilo u mrtvom kutu, Pomo pri - - - 2 543 S. parkiranju sprijeda i straga, napredna, Kamera s prikazom iz pti je perspektive u 360. stupnjeva 2Fi Paket svestranosti - prodajni paket Comfort Spremi ni prostor u podnici prtlja nika, Stra nja svjetiljka u tipu plafonijere za osvjetljenje 196 196 S S S. prtlja nika, Stra nje sjedalo s preklopivim i djeljivim naslonom te sredi njim naslonom za ruku PS1. Paket za sve terene IntelliGrip, Alu kota i, J x 18, 5-Y dizajn krakova, Diamond Cut, Titan, Prednja kamera s - 489 489 156 156. upozorenjem u slu aju nenamjernog napu tanja vozne trake PS4.

5 Paket sa sportskim gumbom (Dostupno samo s Dizel Start/Stop). Komplet za popravak kota a (bez rezervne kota a), Tipka za sportsku vo nju, Premium - - - 1 526 1 526. audiosustav Denon WPK. Paket izgleda Enjoy Dodatno zatamnjena stra nja stakla, Ukrasi na gornjem dijelu prozora i kromirana linija uz - 763 S - - krov, Za titna plo a i maska Equipment, boja Molder, Umetak na donjem dijelu maske, ni a za titna plo a,bez rezervne kota a WFY. Paket Enjoy Plus Automatska klimatizacija, dvozonska, elektroni ka kontrola, Ko ni upravlja s tri kraka i - 1 173 1 173 - - obrubom srebrne boje, Paket Sight & Light, Protuprovalni alarmni sustav, Paket 230V, uti nica za napajanje, Zatamnjeno stra nje staklo (Rollo) LPLA.

6 Paket Enjoy Plus sa 2F6 LPLA - 1 056 1 056 - - Paket Innovation Plus Potpuno LED AFL 3 prednja svjetla specifi nog i prepoznatljivog izgleda, Navi IntelliLink, - - - 2 347 - Paket 230V, uti nica za napajanje, Zatamnjeno stra nje staklo (Rollo) LPLB. Paket Innovation Plus sa 2Fi LPLB - - - 1 526 - VANJSKA OPREMA Selection Enjoy Design Line Innovation Ultimate Osnovne boje BAS 0 0 0 0 0. Briljantna boja 9BR 587 587 587 587 587. Metalik boja 9M2 782 782 782 782 782. Butik boje BBQ 1 076 1 076 1 076 1 076 1 076. Vjetrobransko staklo koje upija Sun eve zrake AKP S S - S - Dodatno zatamnjena stra nja stakla AKO - 59 S 59 S. Grijano vjetrobransko staklo C50 293 293 293 293 S. Fiksni stakleni krov sa sjenilom na elektri no upravljanje CFD - 1 173 1 173 1 173 1 173.

7 Vanjski retrovizori u boji vozila, grijani, elektri no podesivi, ru no preklopivi DXK S S S - - Vanjski retrovizori u boji vozila, grijani, elektri no podesivi i preklopivi, osvjetljenje - - - S S. tla kod prednjih vrata DXJ. Prednja svjetla za maglu T3U - 196 S 196 S. Halogena prednja svjetla T4A S S S S - Potpuno LED AFL 3 prednja svjetla specifi nog i prepoznatljivog izgleda Pomo pri upotrebi dugih/kratkih svjetala, uklju uju i automatska prednja svjetla i brisa e, - 2 445 2 445 2 445 S. Prednja poziciona LED svijetla T95. LED stra nja svjetla UGE S S S S S. Dvobojni krov (crni) s crnim ku i tima za vanjske retrovizore 41T - 1 369 S 1 369 S. Ukidanje dvobojnog krova (crnog) s crnim ku i tima za vanjske retrovizore XAEA - - 0 - 0.

8 Stra nja kamera UVC - 782 S 196 - Pomo pri parkiranju, straga UD7 391 391 - - - Odspojiva kuka za vu u VQ9 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565. Oprema 2. UNUTARNJA OPREMA Selection Enjoy Design Line Innovation Ultimate Presvlake od tkanine, Formula, Jet crne Prednja sjedala Comfort, Ru na prilagodba voza kog sjedala, 4 smjera, Suvoza ko sjedalo S - - - - podesivo po visini TAT2. Presvlake od tkanine, Formula, Jet crne Prednja sjedala Comfort, Ru na prilagodba voza kog sjedala, 4 smjera, Suvoza ko sjedalo - S S - - podesivo po visini TAT3. Presvlake kombinacija tkanine i vinila, Jet crne Sportska prednja sjedala, Ru na prilagodba voza kog sjedala, 6 smjerova, Voza ko i - 489 489 - - suvoza ko sjedalo podesivo u 4 smjera TATL.

9 Presvlake ko ne, Jet crne Sportska prednja sjedala, Elektri na prilagodba voza kog sjedala u 8 smjerova, Voza evo i - 3 520 3 520 - - sjedalo putnika ru no podesivo u 6 smjerova, Automatska klimatizacija, dvozonska, elektroni ka kontrola, Paket svestranosti - prodajni paket Comfort, Zimski paket 1 TATM. Presvlake kombinacija tkanine i vinila, Jet crne Prednja sjedala Comfort, Ru na prilagodba voza kog sjedala, 4 smjera, Suvoza ko sjedalo - - - 0 - podesivo po visini TATN. Presvlake kombinacija tkanine i vinila 2, Jet crne Sportska prednja sjedala, Ru na prilagodba voza kog sjedala, 6 smjerova, Voza ko i - - - S S. suvoza ko sjedalo podesivo u 4 smjera TATo Presvlake kombinacija tkanine i vinila 2, Light Interior Sportska prednja sjedala, Ru na prilagodba voza kog sjedala, 6 smjerova, Voza evo i - - - 978 489.

10 Sjedalo putnika ru no podesivo u 6 smjerova TATP. Presvlake ko ne, Jet crne Sportska prednja sjedala, Elektri na prilagodba voza kog sjedala u 8 smjerova, Voza evo i - - - 3 520 3 032. sjedalo putnika ru no podesivo u 6 smjerova, Automatska klimatizacija, dvozonska, elektroni ka kontrola, Paket svestranosti - prodajni paket Comfort, Zimski paket 1 TAT4. Voza evo i sjedalo putnika ru no podesivo u 6 smjerova (sa TATL/TATo) A53 - 489 489 489 S. Deluxe upravlja N52 S S S - - Ko ni upravlja s tri kraka i obrubom srebrne boje N34 - 147 147 S S. Upravlja s ravnim donjim dijelom N35 - - 293 293 293. Kontrole radija na upravlja u UC3 - S S S S. Tempomat K33 S S S S S. Srebrni krovni nosa i VGA - 293 293 293 293.


Related search queries