Example: confidence

PANDUAN PENDAFTARAN SEBAGAI PINDAAN - …

NO. DOKUMEN : PANDUAN PENDAFTARAN SEBAGAI PINDAAN : JKKP IS 127/ FIRMA YANG KOMPETEN 00. PPP / SMA (PEMBUAT STRUKTUR MESIN ANGKAT). KANDUNGAN. Muka Surat Pengenalan 3. Tujuan 3. Takrif 4. PENDAFTARAN SEBAGAI firma yang kompeten 4. Dokumen permohonan 5. Surat permohonan 6. borang PENDAFTARAN firma yang kompeten 6. Latar belakang syarikat dan carta organisasi terkini 6. Salinan surat kelulusan firma yang lepas 6. Senarai pegawai teknikal dan kakitangan 6. kejuruteraan Senarai jentera-jentera dan peralatan yang dimiliki 7. / JKJ 105. Pelan lokasi / kedudukan jentera 7. Senarai kerja-kerja pemasangan paip yang 7.

b) borang pendaftaran firma yang kompeten yang telah diisi ( borang A); c) latar belakang syarikat dan carta organisasi (terkini); d) Salinan surat kelulusan firma yang kompeten yang lepas (bagi permohonan

Tags:

  Panduan, Borang, Permohonan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PANDUAN PENDAFTARAN SEBAGAI PINDAAN - …

1 NO. DOKUMEN : PANDUAN PENDAFTARAN SEBAGAI PINDAAN : JKKP IS 127/ FIRMA YANG KOMPETEN 00. PPP / SMA (PEMBUAT STRUKTUR MESIN ANGKAT). KANDUNGAN. Muka Surat Pengenalan 3. Tujuan 3. Takrif 4. PENDAFTARAN SEBAGAI firma yang kompeten 4. Dokumen permohonan 5. Surat permohonan 6. borang PENDAFTARAN firma yang kompeten 6. Latar belakang syarikat dan carta organisasi terkini 6. Salinan surat kelulusan firma yang lepas 6. Senarai pegawai teknikal dan kakitangan 6. kejuruteraan Senarai jentera-jentera dan peralatan yang dimiliki 7. / JKJ 105. Pelan lokasi / kedudukan jentera 7. Senarai kerja-kerja pemasangan paip yang 7.

2 Dijalankan Manual kawalan mutu yang berkaitan dengan 7. kerja-kerja pembuatan struktur mesin angkat. Manual KKP 8. Surat kebenaran / lesen perniagaan yang sah 8. Spesifikasi tatacara kimpalan 8. 1. NO. DOKUMEN : PANDUAN PENDAFTARAN SEBAGAI PINDAAN : JKKP IS 127/ FIRMA YANG KOMPETEN 00. PPP / SMA (PEMBUAT STRUKTUR MESIN ANGKAT). PENDAFTARAN tempat kerja dengan JKKP Negeri 8. Salinan KWSP 8. Senarai kod rekabentuk yang digunapakai 9. Senarai buku perundangan 9. Program latihan kakitangan berkaitan teknikal dan 9. KKP. Lain-lain dokumen sokongan 9. Proses PENDAFTARAN 9. Tempoh kelulusan PENDAFTARAN 9.

3 Penggantungan dan pembatalan PENDAFTARAN 10. Ketua Pengarah boleh enggan memperbaharui PENDAFTARAN 10. permohonan PENDAFTARAN 10. borang A PENDAFTARAN firma yang kompeten (Pembuat Struktur Mesin Angkat). 2. NO. DOKUMEN : PANDUAN PENDAFTARAN SEBAGAI PINDAAN : JKKP IS 127/ FIRMA YANG KOMPETEN 00. PPP / SMA (PEMBUAT STRUKTUR MESIN ANGKAT). PENGENALAN. Seksyen 29A, Akta Kilang Dan Jentera 1967 telah menyatakan bahawa tiada seorang pun boleh membuat, fabrikasi, menguji, memasang, menyelenggara, merombak dan membaikpulih mana-mana jentera yang dinyatakan di dalam kecuali telah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Pemeriksa.

4 Berdasarkan kepada perundangan di atas, setiap syarikat yang akan menjalankan kerja-kerja pembuatan struktur mesin angkat hendaklah berdaftar dengan Jabatan SEBAGAI firma yang kompeten (Pembuat Struktur Mesin Angkat) sebelum menjalankan kerja. TUJUAN. PANDUAN ini bertujuan untuk memberi penerangan mengenai prosedur dan syarat PENDAFTARAN dengan JKKP SEBAGAI syarikat pembuatan struktur mesin angkat. Skop PENDAFTARAN meliputi : SKOP permohonan . JENIS KOD PENERANGAN. A1 OTC. A2 Portal Crane A3 Gantry Crane A4 Good Hoist SMA01 A5 Scissor Lift / Table Lifter Pembuat Mesin Angkat Kategori A' A6 - Gondola A7 Quay Crane A8 Launcher Crane A9 Maintenance Cage A10 Rubber Tyred Gantry Crane (RTG).

5 B1 Crawler Crane B2 Mobile Crane MESIN ANGKAT. B3 Truck Mounted Crane SMA02. B4 Boring Rig / Piling Crane Pembuat Mesin Angkat Kategori B'. B5 Mobile Elevating Work Platform / Skylift B6 Arial Plaform B7 Wharf Crane C1 Amusement Park Rides (Category 1). SMA03. Pembuat Mesin Angkat Kategori C' C2 - Lain-lain mesin angkat yang tidak dinyatakan D1 Passenger Hoist D2 Skip Hoist / Material Hoist SMA04. D3- Pedestal Crane / Offshore Crane Pembuat Mesin Angkat Kategori D'. D4 Tower Crane D5 Mast Climbing Working Platform 3. NO. DOKUMEN : PANDUAN PENDAFTARAN SEBAGAI PINDAAN : JKKP IS 127/ FIRMA YANG KOMPETEN 00.

6 PPP / SMA (PEMBUAT STRUKTUR MESIN ANGKAT). TAKRIF. Ketua Pemeriksa Ketua Pemeriksa adalah Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia. Firma Yang Kompeten Firma Yang Kompeten ialah syarikat yang telah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Pemeriksa. KKP. KKP ialah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PENDAFTARAN SEBAGAI FIRMA YANG KOMPETEN. Dokumen permohonan Setiap permohonan PENDAFTARAN firma yang kompeten hendaklah disertakan dengan maklumat seperti berikut - a) surat permohonan ;. b) borang PENDAFTARAN firma yang kompeten yang telah diisi ( borang A).

7 C) latar belakang syarikat dan carta organisasi (terkini);. d) Salinan surat kelulusan firma yang kompeten yang lepas (bagi permohonan pembaharuan sahaja);. e) Senarai pegawai teknikal dan kakitangan kejuruteraan;. f) Senarai Jentera-jentera dan peralatan-peralatan yang dimiliki / JKJ 105;. g) Pelan lokasi / kedudukan jentera;. h) Senarai pengalaman atau kerja kerja pembuatan struktur mesin angkat yang telah dijalankan;. i) Manual Kawalan Mutu yang berkaitan dengan kerja-kerja pembuatan struktur mesin angkat;. 4. NO. DOKUMEN : PANDUAN PENDAFTARAN SEBAGAI PINDAAN : JKKP IS 127/ FIRMA YANG KOMPETEN 00.

8 PPP / SMA (PEMBUAT STRUKTUR MESIN ANGKAT). j) Manual Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan;. k) Surat kebenaran / lessen perniagaan yang sah;. l) Spesifikasi Tatacara Kimpalan (WPS);. m) PENDAFTARAN tempat kerja / Kilang dengan JKKP Negeri ;. n) Salinan KWSP 3 bulan terkini ;. o) Senarai Kod Rekabentuk Yang Digunapakai;. p) Senarai buku perundangan ;. q) Program Latihan Kakitangan berkaitan teknikal dan KKP ; dan r) Lain-lain Dokumen Sokongan. NOTA : Semua dokumen hendaklah disediakan dalam bentuk salinan keras dan salinan lembut. 5. NO. DOKUMEN : PANDUAN PENDAFTARAN SEBAGAI PINDAAN : JKKP IS 127/ FIRMA YANG KOMPETEN 00.

9 PPP / SMA (PEMBUAT STRUKTUR MESIN ANGKAT). Surat permohonan Surat permohonan hendaklah disertakan dengan menyatakan tujuan dan skop permohonan PENDAFTARAN firma yang kompeten. borang PENDAFTARAN firma yang kompeten Pemohon dikehendaki mengisi maklumat di dalam borang PENDAFTARAN firma yang kompeten ( borang A) dan dikemukakan bersama permohonan . Latar belakang syarikat dan carta organisasi terkini permohonan hendaklah disertakan dengan latar belakang dan profil syarikat dengan menyatakan jumlah kakitangan, jenis aktiviti utama syarikat, carta organisasi dan sistem pengurusan secara amnya.

10 Salinan surat kelulusan firma yang kompeten yang lepas Bagi permohonan pembaharuan, pemohon hendaklah menyertakan bersama salinan surat kelulusan yang lepas. Senarai pegawai teknikal dan kakitangan kejuruteraan ;. permohonan hendaklah dilampirkan bersama senarai pegawai teknikal dan kakitangan kejuruteraan beserta resume lengkap. Antara pegawai yang terlibat ialah pegawai di dalam bidang kejuruteraan, bahagian kawalan mutu, bahagian keselamatan dan pengimpal berkelayakan. Syarikat hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya seorang (1) pengimpal berkelayakan yang tetap. Syarikat juga perlu melantik seorang wakil KKP jika tidak perlu melantik seorang Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (SHO) sepertimana di bawah Perintah Keselamatan dan Kesihatan (Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan), 1997.


Related search queries