Example: bankruptcy

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2019 - JMG

Elemen fleksibiliti bagi waktu bekerja dalarn perkhidmatan awam telah dilaksanakan sejak tahun 1998 apabila Kerajaan memperkenalkan WBB. 3. Mulai I Januari 2018, yang dilaksanakan adalah sepertimana yang telah ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 …

Tags:

  Pekeliling, Perkhidmatan, Bilangan, Tahun, Pekeliling perkhidmatan bilangan, Pekeliling perkhidmatan bilangan 5 tahun

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2019 - JMG

Related search queries