Example: dental hygienist

PENGURUSAN CUTI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

PENGURUSAN cuti PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM 1 2 3 Prinsip Pemberian kemudahan : 4 Tafsiran cuti : sebarang tempoh seseorang PEGAWAI itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus PERKHIDMATAN atau sebagai berhenti kerja Perintah Am 1 (i) Bab C Dibenarkan melalui kebenaran secara bertulis/e- cuti Diberi kebenaran secara lisan dan kemudiannya mendapat kelulusan bertulis/e- cuti Meninggalkan tugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu tetapi terdapat sebab yang munasabah yang boleh diterima dan seterusnya dengan serta merta melaporkan kepada ketua jabatan. Jika alasan diterima, guna kemudahan cuti rehat secara formal dengan mengisi borang permohonan cuti untuk diluluskan/memohon melalui e- cuti Bagaimana jika tidak mendapat kelulusan?

guna kemudahan cuti rehat secara formal dengan mengisi borang permohonan cuti untuk diluluskan/memohon melalui e-Cuti Bagaimana jika tidak mendapat kelulusan? 5 . Perintah Am, Bab C 14 (A) (a) Tiada gaji bagi tempoh tidak hadir bekerja tanpa cuti ... •Cuti Isteri Bersalin

Tags:

  Cuti, Kemudahan, Kemudahan cuti, Bersalin

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PENGURUSAN CUTI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

1 PENGURUSAN cuti PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM 1 2 3 Prinsip Pemberian kemudahan : 4 Tafsiran cuti : sebarang tempoh seseorang PEGAWAI itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus PERKHIDMATAN atau sebagai berhenti kerja Perintah Am 1 (i) Bab C Dibenarkan melalui kebenaran secara bertulis/e- cuti Diberi kebenaran secara lisan dan kemudiannya mendapat kelulusan bertulis/e- cuti Meninggalkan tugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu tetapi terdapat sebab yang munasabah yang boleh diterima dan seterusnya dengan serta merta melaporkan kepada ketua jabatan. Jika alasan diterima, guna kemudahan cuti rehat secara formal dengan mengisi borang permohonan cuti untuk diluluskan/memohon melalui e- cuti Bagaimana jika tidak mendapat kelulusan?

2 5 Perintah Am, Bab C 14 (A) (a) Tiada gaji bagi tempoh tidak hadir bekerja tanpa cuti Tidak hadir bertugas tanpa cuti , tanpa kebenaran ketua jabatan (KJ) terlebih dahulu / tanpa sebab-sebab yang munasabah boleh menyebabkan tindakan tatatertib. (b) Suatu perakuan daripada Ketua Jabatan berkenaan ketidakhadiran bekerja di (a), adalah satu kuasa yang mencukupi utk memotong gaji/emolumen 6 cuti tidak diberi secara automatik. cuti perlu diluluskan oleh Ketua Jabatan / Kuasa Tertentu . (mengikut mana yang berkenaan). Ia juga boleh diberi apabila seseorang PEGAWAI itu berkelayakan di bawah peraturan jenis-jenis cuti yang berkaitan.

3 7 JENIS-JENIS cuti DALAM PERKHIDMATAN AWAM cuti YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN cuti Rehat cuti Separuh Gaji cuti Tanpa Gaji *Guru: cuti Penggal cuti Rehat Khas cuti ATAS SEBAB PERUBATAN cuti Sakit cuti Sakit Lanjutan cuti Kerantina cuti Kecederaan cuti Tibi, Kusta Dan Barah cuti bersalin cuti TIDAK BEREKOD cuti Gantian cuti Untuk Mengambil Peperiksaan cuti Isteri bersalin cuti Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat cuti Tugas Khas Perubatan *terdapat banyak lagi CTR cuti - cuti LAIN cuti Haji cuti Menjaga Anak (Tanpa Gaji) cuti Berkursus ( cuti Belajar) Kebenaran Tidak Hadir Bertugas Atas Sebab Kecemasan Am 8 cuti YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN 10 Tafsiran PERKHIDMATAN Yang Melayakkan.

4 PERKHIDMATAN yang diambil kira bagi mengira kelayakan mendapat cuti seseorang PEGAWAI dan terdiri daripada masa-masa bertugas, cuti rehat dan cuti sakit tetapi tidak termasuk cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar Perintah Am 1 (ix) Bab C 11 bergantung kepada PERKHIDMATAN yang melayakkan akan menjejaskan kelayakan cuti Rehat cuti YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN Masa-masa Bertugas cuti Rehat cuti Sakit PERKHIDMATAN YANG TIDAK MELAYAKKAN cuti Separuh/ Tanpa Gaji cuti Haji cuti Tibi, Kusta Dan Barah cuti Belajar 12 Tafsiran cuti Rehat - cuti bergaji penuh yang diberi kerana PERKHIDMATAN yang melayakkan dalam sesuatu tahun, dari bulan Januari hingga Disember DASAR cuti REHAT - Tujuan kecekapan dan kepentingan PEGAWAI - Seberapa yang boleh.

5 Ketua Jabatan hendaklah menyediakan giliran cuti rehat bagi staf dibawah seliaanya. Perintah Am 1 (ii) Bab C cuti REHAT (CR) 13 KUMPULAN/GRED PENGURUSAN Tertinggi 31 - 54 21 30 1 - 20 < 10 TAHUN 30 hari 30 hari 25 hari 20 hari 10 TAHUN 35 hari 35 hari 30 hari 25 hari Lantikan sebelum 1 September 2005 (PP 4/2002) Kelayakan CR 14 KUMPULAN/GRED PENGURUSAN Tertinggi 31 - 54 21 30 1 - 20 < 10 TAHUN 30 hari 30 hari 25 hari 20 hari 10 TAHUN 30 hari 30 hari 30 hari 25 hari Kelayakan CR Lantikan mulai 1 September 2005 hingga 31 Disember 2008 (PP 20/2005) 15 KUMPULAN/GRED PENGURUSAN Tertinggi 31 - 54 21 30 1 - 20 < 10 TAHUN 25 hari 25 hari 25 hari 20 hari 10 TAHUN 25 hari 25 hari 25 hari 25 hari Kelayakan CR Lantikan mulai 1 Januari 2009 (PP 14/2008) termasuk PEGAWAI sedang berkhidmat yang bersetuju menerima opsyen melalui PP 14/2008 Tempoh PERKHIDMATAN Yang Melayakkan (PYM) x Kelayakan CR Tahunan 365 hari 16 Formula Pengiraan Kelayakan CR Contoh Pengiraan Kelayakan CR cuti Separuh Gaji selama 122 hari (tidak layak cuti rehat) Kelayakan CR bagi tahun ini = 243 x 25 365 = 17 hari Lantikan pada 1 April 2011 Jawatan = N17 Kelayakan cuti setahun = ?

6 Kelayakan cuti rehat bagi tahun 2011= ? 17 Jawatan = N41 cuti rehat tahunan = 30 hari Pergi tunaikan Haji 2011= 47 hari Kelayakan cuti rehat sebenar 2011 = ? 18 Tempoh kelayakan adalah mengikut tempoh kontrak individu BUKAN secara tahunan Kelayakan = 25 hari setahun Lantikan = - Baki cuti tidak diambil akan luput apabila tempoh kontrak tamat atau dibayar Award Gantian cuti Rehat sebanyak : daripada kelayakan cuti rehat, maksimun 8 hari mengikut mana yang lebih rendah Kelayakan = 25 hari setahun GCR = x 25 = 6 hari shj 19 Staf sambilan adalah layak diberi 1 hari cuti rehat bergaji penuh bagi setiap kali genap 23 hari bekerja tetapi tidak melebihi tujuh hari dalam setahun kalendar.

7 23 hari bekerja = 1 cuti rehat Bilangan hari bekerja yang melayakkan anggota sambilan diberi cuti rehat bergaji penuh tidak dihadkan kepada hari bekerja dalam sesuatu bulan tertentu sahaja bahkan anggota boleh mengumpul hari bekerja dalam bulan yang lain tetapi hendaklah dalam tahun yang sama. 20 21 Berdasarkan PERKHIDMATAN Yang Melayakkan Diambil pada bila-bila masa dalam sesuatu tahun Diluluskan oleh Ketua Jabatan Baki CR tahun pertama boleh dibawa sehingga ke tahun ketiga (PP 9/1991) Tahun Pertama 2006 Tahun Kedua 2007 Tahun Ketiga 2008 Baki CR tahun 2006 boleh dibawa sehingga tahun 2008, luput jika tidak digunakan pada akhir 2008 Syarat CR 22 CR yang tidak dapat dihabiskan GCR 2 keadaan yang mengubah kelayakan CR.

8 Maksimum 150 hari (PP 18/2008) CR tahun semasa sahaja daripada kelayakan CR tahun semasa atau maksimum 15 hari dalam setahun Genap 10 tahun PERKHIDMATAN Dinaikkan pangkat Syarat CR Jawatan = N17 (dilantik pada 31 . ) Kelayakan cuti setahun = 20 hari Naik pangkat N22 pada Berapa cuti rehatnya pada tahun 2011 ? 23 TEMPOH KADAR cuti REHAT TAHUN PERKHIDMATAN 20/08/1998 19/08/1999 25 Tahun Pertama 20/08/1999 19/08/2000 25 Tahun Kedua 20/08/2000 19/08/2001 25 Tahun Ketiga 20/08/2001 19/08/2002 25 Tahun Keempat 20/08/2002 19/08/2003 25 Tahun Kelima 20/08/2003 19/08/2004 25 Tahun Keenam 20/08/2004 19/08/2005 25 Tahun Ketujuh 20/08/2005 19/08/2006 25 Tahun Kelapan 20/08/2006 19/08/2007 25 Tahun Kesembilan 20/08/2007 19/08/2008 (Layak tambahan 5 hari CR pada 1/1/2008) 25 30* Tahun Kesepuluh (Genap 10 Tahun PERKHIDMATAN pada 2008) 24 KELAYAKAN cuti REHAT ( 10 TAHUN PERKHIDMATAN ) Syarat CR Bila cukup servis 10 tahun?

9 Berapa bilangan cuti rehat pada tahun ke-10 itu? 25 Baki cuti rehat tahun pertama boleh dibawa sehingga ke tahun ketiga. (PP 9/1991) Tahun pertama 2006* Tahun kedua 2007 Tahun ketiga 2008 * Baki cuti rehat tahun 2006 boleh dibawa hingga ke tahun 2008. LUPUT jika tidak digunakan sehingga akhir 2008. PENGUMPULAN GCR Baki cuti rehat tidak boleh dikumpulkan untuk GCR (gantian cuti rehat) secara automatik Permohonan GCR - jika KJ berpuas hati terdapat baki cuti rehat itu tidak dapat diambil atas kepentingan PERKHIDMATAN KADAR GCR cuti rehat yang boleh dikumpul untuk pemberian wang tunai sebagai gantian cuti rehat (GCR), maksimum 150 hari (PP 18/2008) Pengumpulan GCR 15 hari @ daripada kadar cuti rehat yang layak bagi tahun tersebut (tahun semasa)

10 , mengikut mana yang kurang 26 1/30 X Gaji Akhir + Jumlah GCR terkumpul Gaji Yang Akhir Diterima, termasuk: Gaji pokok Imbuhan Tetap ( Perumahan, ITKA, Keraian , ITJawatan Utama/Gred Khas) BAGI PESARA Pengumpulan kesemua CR yang layak bersamaan kadar kelayakan CR tahunan pada tahun akhir PERKHIDMATAN untuk pengumpulan GCR maksimum 150 hari. 27 Mengemukakan permohonan untuk keluar negara melalui Ketua Jabatan Mulai 31/12/2004 (di bawah PP8/2004) bayaran premium insurans ditanggung oleh KJ/majikan.


Related search queries