Example: air traffic controller

PERBADANAN PUTRAJAYA PERMOHONAN UNTUK …

PERBADANAN PUTRAJAYA . PERMOHONAN UNTUK MENGISI jawatan KOSONG. A. jawatan - jawatan . 1. jawatan : ARKITEK. Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Kejuruteraan Gred : J41. Jadual Gaji : P1T1 - P1T23 P2T1 - P2T23 P3T1 - P2T23 Syarat Lantikan : 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- (a) Warganegara Malaysia;. (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan ;. (c) (i) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi- institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred J41 : P1T3);. dan (d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

PERBADANAN PUTRAJAYA PERMOHONAN UNTUK MENGISI JAWATAN KOSONG A. 1. JAWATAN-JAWATAN JAWATAN Kumpulan Perkhidmatan …

Tags:

  Permohonan, Permohonan untuk, Untuk, Jawatan, Jawatan jawatan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PERBADANAN PUTRAJAYA PERMOHONAN UNTUK …

1 PERBADANAN PUTRAJAYA . PERMOHONAN UNTUK MENGISI jawatan KOSONG. A. jawatan - jawatan . 1. jawatan : ARKITEK. Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Kejuruteraan Gred : J41. Jadual Gaji : P1T1 - P1T23 P2T1 - P2T23 P3T1 - P2T23 Syarat Lantikan : 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- (a) Warganegara Malaysia;. (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan ;. (c) (i) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi- institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred J41 : P1T3);. dan (d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

2 Syarat Kenaikan Pangkat : Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Secara Lantikan Penolong Pegawai Senibina adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan UNTUK kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Arkitek Gred J41, tertakluk kepada kekosongan jawatan , apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:- (a) (i) Mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c). di atas; atau (ii) Lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bahagian I dan II anjuran Lembaga Arkitek Malaysia/Persatuan Arkitek atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan (b) Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. 2. jawatan : JURUTERA. Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Kejuruteraan Gred : J41.

3 Jadual Gaji : P1T1 - P1T23 P2T1 - P2T23 P3T1 - P3T23 Syarat Lantikan : 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- (a) Warganegara Malaysia;. (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan ;. (c) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;. dan (d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Syarat Kenaikan Pangkat : Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Secara Lantikan Penolong Jurutera adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan UNTUK kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Jurutera Gred J41, tertakluk kepada kekosongan jawatan , apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:- (a) (i) Mempunyai kelayakan di perenggan 1.

4 (c) di atas; atau (ii) Lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bahagian I dan II anjuran Lembaga Jurutera Malaysia/Institut Jurutera Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan (b) Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. 3. jawatan : PEGAWAI UNDANG-UNDANG. Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman Gred : L41. Jadual Gaji : P1T1 - P1T24 RM P2T1 - P2T24 RM P3T1 - P3T24 RM Syarat Lantikan : 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- (a) Warganegara Malaysia;. (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan ;. (c) (i) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ; atau (ii) Lulus Peperiksaan Akhir Peguam (Bar Final Examination).

5 Dan (d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Syarat Kenaikan Pangkat : Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Secara Lantikan Penolong Pegawai Undang-undang adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan UNTUK kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pegawai Undang-undang Gred L41, tertakluk kepada kekosongan jawatan , apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:- (a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c). di atas; dan (b) Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. 4. jawatan : PEGAWAI PERTANIAN. Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Pertanian Gred : G41.

6 Jadual Gaji : P1T1 - P1T27 P2T1 - P2T27 P3T1 - P3T27 Syarat Lantikan : 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- (a) Warganegara Malaysia;. (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan ;. (c) (i) Ijazah Sarjana Musa Sains Pertanian atau Sains Hortikultur yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred G41: P1T4);. atau (ii) Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang kimia atau biokimia yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi- institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred G41: P1T4).

7 Atau (iii) Ijazah Sarjana Musa Kejuruteraan dalam bidang pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred G41: P1T5);. dan (d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Syarat Kenaikan Pangkat : Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Secara Lantikan Penolong Pegawai Pertanian adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan UNTUK kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pegawai Pertanian Gred G41, tertakluk kepada kekosongan jawatan , apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:- (a) (i) Mempunyai kelayakan di perenggan 1.

8 (c) di atas; dan (b) Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. 5. jawatan PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT. Kumpulan Perkhidmatan : Perkhidmatan Sistem Maklumat Klasifikasi Perkhidmatan : Sokongan Gred : F29. Jadual Gaji : P1T1 RM P1T21 RM P2T1 RM P2T21 RM P3T1 RM P3T21 RM Syarat Lantikan 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan : seperti berikut:- (a) warganegara Malaysia (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan ;. (c) (i) diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred F29 :P1T1). (ii) diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

9 (Gaji permulaan ialah pada Gred F29 :P1T2). dan Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (d) (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 6. jawatan AHLI MUZIK. Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan Perkhidmatan Bakat Dan Seni Klasifikasi Perkhidmatan : B27. Gred : P1T1 - P1T26 Jadual Gaji P2T1 - P2T26 P3T1 - P3T26 Syarat Lantikan : 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- (a) Warganegara Malaysia;. (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan ;. (c) Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta berkebolehan memainkan satu dan/atau lehih alat muzik moden atau tradisional. (Gaji permulaan minimum ialah pada Gred B27: P1T4.)

10 7. jawatan : PEREKA. Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Bakat Dan Seni Gred : B27. Jadual Gaji P1T1 - P1T26 P2T1 - P2T26 P3T1 - P3T26 Syarat Lantikan : 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- (a) Warganegara Malaysia;. (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan ;. (c) Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti; dan (i)(a) Mempunyai pengalaman yang telah terbukti dan diakui mutunya dalam bidang seni reka dan/atau seni lukis. (Gaji permulaan minimum ialah pada Gred B27: P1T12); dan (b) berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan; atau (ii)(a) Penilaian Menengah Rendah/ Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta mendapat kepujian dalam subjek Lukisan pada peringkat peperiksaan tersebut dan mempunyai pengalaman dalam bidang seni reka dan/atau seni lukis.


Related search queries