Example: quiz answers

PLAN-CADRU DE ÎNV ĂŢĂ MÂNT CICLUL ... - isjcta.ro

PLAN-CADRU DE NV M NT. CICLUL INFERIOR AL LICEULUI Clasele a IX-a i a X-a FILIERA TEORETIC , PROFIL REAL. SPECIALIZ RILE: MATEMATIC -INFORMATIC , TIIN ELE NATURII. VARIANTA 3. ARIA CURRICULAR / Clasa a IX-a Clasa a X-a ore/s pt m n ore/s pt m n . Disciplina Trunchi Curriculum Trunchi Curriculum comun stabilit la comun stabilit la nivelul (TC) nivelul colii (TC) colii (CD+CDS) (CD+CDS). LIMB I COMUNICARE 6 min. 1 - max. 2 6 min. 1 - max. 2. Limba i literatura rom n 3 0-1 3 0-1. Limba modern 1 2 0-1 2 0-1. Limba modern 2 1 0-1 1 0-1. Discipline op ionale - 0-2 - 0-2. MATEMATIC I TIIN E 5 min.

PLAN-CADRU DE ÎNV ĂŢĂ MÂNT CICLUL INFERIOR AL LICEULUI – Clasele a IX-a și a X-a FILIERA TEORETIC Ă, PROFIL REAL SPECIALIZ ĂRILE: MATEMATIC Ă-INFORMATIC Ă, ŞTIIN ŢELE NATURII VARIANTA 3 ARIA CURRICULAR Ă / Clasa a IX-a ore/s ăpt ămân ă Clasa a X-a ore/s ăpt ămân ă Disciplina Trunchi

Tags:

  Isjcta

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PLAN-CADRU DE ÎNV ĂŢĂ MÂNT CICLUL ... - isjcta.ro

1 PLAN-CADRU DE NV M NT. CICLUL INFERIOR AL LICEULUI Clasele a IX-a i a X-a FILIERA TEORETIC , PROFIL REAL. SPECIALIZ RILE: MATEMATIC -INFORMATIC , TIIN ELE NATURII. VARIANTA 3. ARIA CURRICULAR / Clasa a IX-a Clasa a X-a ore/s pt m n ore/s pt m n . Disciplina Trunchi Curriculum Trunchi Curriculum comun stabilit la comun stabilit la nivelul (TC) nivelul colii (TC) colii (CD+CDS) (CD+CDS). LIMB I COMUNICARE 6 min. 1 - max. 2 6 min. 1 - max. 2. Limba i literatura rom n 3 0-1 3 0-1. Limba modern 1 2 0-1 2 0-1. Limba modern 2 1 0-1 1 0-1. Discipline op ionale - 0-2 - 0-2. MATEMATIC I TIIN E 5 min.

2 6 max. 8 5 min. 6 max. 8. ALE NATURII. Matematic 2 2-3 2 2-3. Fizic 1 1-2 1 1-2. Chimie 1 1-2 1 1-2. Biologie 1 1-2 1 1-2. Discipline op ionale - 1-2 - 1-2. OM I SOCIETATE 4 min. 0 max. 2 5 min. 0 max. 2. Istorie 1 0-1 1 0-1. Geografie 1 0-1 1 0-1. Discipline socio-umane 1 0-1 1 0-1. Religie 1 - 1 - Educa ie antreprenorial - - 1 - Discipline op ionale - 0-2 - 0-2. ARTE 1 min. 0 1 min. 0 Educa ie vizual 1 - - - Educa ie muzical - - 1 - Discipline op ionale - 0-1 - 0-1. EDUCA IE FIZIC , 2 min. 0 2 min. 0 SPORT I S N TATE. Educa ie fizic 2 - 2 - Discipline op ionale - 0-1 - 0-1. TEHNOLOGII 1 min.

3 2 0 min. 2 TIC 1 0-2 - 0-2. Informatic - 2-3 - 2-3. Discipline op ionale - 0-2 - 0-2. CONSILIERE I 1 min. 0 1 min. 0 ORIENTARE. Consiliere i orientare 1 - 1 - Discipline op ionale - 0-1 - 0-1. TOTAL ore trunchi comun/ 20 11 20 11. curriculum stabilit la nivelul colii TOTAL 31 31. NOTE: - Pentru nv m ntul n limbile minorit ilor na ionale, disciplina Limba i literatura matern are alocat un num r de ore egal cu cele pentru disciplina Limba i literatura rom n . - Disciplinele socio-umane pentru fiecare an de studiu vor fi specificate n cadrul unei note la Planul-cadru. - Disciplinele care au alocat o or pe s pt m n pot fi organizate flexibil (o dat la dou s pt m ni sau o disciplin pe semestru colar, 2 ore/s pt m n.)

4 - CDS se poate constitui din discipline ofertate la nivel na ional i/sau din discipline ofertate la nivelul unit ii de nv m nt. Abord rile acestor discipine de CDS pot fi monodisciplinare sau integrate (interdisciplinar/transdisciplinar) i promoveaz n principal specificul specializ rii. Exemple de discipline op ionale recomandate pentru specializarea matematic -informatic i tiin ele naturii: Astronomie Inteligen a ecologic . Descoperiri tiin ifice/Istoria ideilor i descoperirilor Repararea calculatoarelor Produc ie audio Chimie i alimenta ie Inventic . Geologie Spa iu i timp Biologie marin /Ecosisteme marine Geologie Apa i via a Art i tehnologie Design i tehnologie Fotografie digital.

5 Multimedia ah PLAN-CADRU DE NV M NT. CICLUL INFERIOR AL LICEULUI Clasele a IX-a i a X-a FILIERA TEORETIC , PROFIL UMANIST. SPECIALIZ RILE: FILOLOGIE, TIIN E SOCIALE. VARIANTA 3. ARIA CURRICULAR / Clasa a IX-a Clasa a X-a ore/s pt m n ore/s pt m n . Disciplina Trunchi Curriculum Trunchi Curriculum comun stabilit la nivelul comun stabilit la nivelul (TC) colii (TC) colii (CD+CDS) (CD+CDS). LIMB I COMUNICARE 6 min. 4 - max. 6 6 min. 4 - max. 6. Limba i literatura rom n 3 1-2 3 1-2. Limba modern 1 2 0-1 2 0-1. Limba modern 2 1 1-2 1 1-2. Limba latin - 1-2 - 1-2. Discipline op ionale - 1-2 - 1-2.

6 MATEMATIC I TIIN E 5 min. 1 max. 2 5 min. 1 max. 2. ALE NATURII. Matematic 2 0-1 2 0-1. Fizic 1 0-1 1 0-1. Chimie 1 0-1 1 0-1. Biologie 1 0-1 1 0-1. Discipline op ionale - 0-2 - 0-2. OM I SOCIETATE 4 min. 4 max. 6 5 min. 3 max. 5. Istorie 1 1-2 1 1-2. Geografie 1 1-2 1 1-2. Discipline socio-umane 1 1-2 1 1-2. Religie 1 - 1 - Educa ie antreprenorial - - 1 - Discipline op ionale - 1-3 - 1-3. ARTE 1 min. 0 1 min. 0 Educa ie vizual 1 - - - Educa ie muzical - - 1 - Discipline op ionale - 0-1 - 0-1. EDUCA IE FIZIC , SPORT 2 min. 0 2 min. 0 I S N TATE. Educa ie fizic i sport 2 - 2 - Discipline op ionale - 0-1 - 0-1.

7 TEHNOLOGII 1 min. 0 0 min. 0 TIC 1 - - - Discipline op ionale - 0-1 - 0-1. CONSILIERE I ORIENTARE 1 min. 0 1 min. 0 Consiliere i orientare 1 - 1 - Discipline op ionale - 0-1 - 0-1. TOTAL ore trunchi comun/ 20 11 20 11. curriculum stabilit la nivelul colii TOTAL 31 31. TC = trunchi comun; CD = curriculum diferen iat; CDS = curriculum la decizia colii NOTE: - Pentru nv m ntul n limbile minorit ilor na ionale, disciplina Limba i literatura matern are alocat un num r de ore egal cu cele pentru disciplina Limba i literatura rom n . - Disciplinele socio-umane pentru fiecare an de studiu vor fi specificate n cadrul unei note la Planul-cadru.

8 - Disciplinele care au alocat o or pe s pt m n pot fi organizate flexibil (o dat la dou s pt m ni sau o disciplin pe semestru colar, 2 ore/s pt m n . - CDS se poate constitui din discipline ofertate la nivel na ional i/sau din discipline ofertate la nivelul unit ii de nv m nt. Abord rile acestor discipine de CDS pot fi monodisciplinare sau integrate (interdisciplinar/transdisciplinar) i promoveaz , n principal, specificul specializ rii. Exemple de discipline op ionale recomandate pentru specializarea filologie, tiin e sociale: Educa ie media Teoria cunoa terii Design interior Scriere fic ional /creativ.)

9 Drama/teatru /teatru educa ional Discurs public/Public speaking Jurnalism Elemente de etnografie i folclor Art i comunicare Institu ii europene Istoria ideilor religioase Antopologie social i cultural . Cercetare i documentare Finan e personale Etic aplicat . Istoria Filozofiei Dimensiunea de gen de-a lungul istoriei Dezvoltarea uman . Tehnici de nv are Societate i cultur . Statistic aplicat n tiin ele sociale Corpul uman n art i cultur . Arheologi