Example: bankruptcy

POSTA KARGOSU VE KARGO ÜCRET TARİFESİ …

POSTA KARGOSU VE KARGO CRET TAR FES . YURT . S ra No G NDER T R VE A IRLIK KADEMELER EH RLERARASI A I K L AM A L A R. EH R . (TL) PTT'DE ADRESTE. TESL M (TL) TESL M (TL). 8 POSTA KARGOSU . 1000 grama kadar (1000 gr dahil) 5,00 5,00 7,00. 1001 gr'dan 2000 gr'a kadar 6,50 6,50 8,00. (1001 ve 2000 gr dahil). 1- En fazla otuz kilogram a rl a veya y z desimetrek p (Y z Desi) hacme sahip yurti i g nderiler POSTA KARGOSU ", yurtd k ve var l olanlar " POSTA Kolisi", a rl k ve hacimsel olarak POSTA kargosunun 2001 gr'dan 3000 gr'a kadar zerinde olanlar ise " KARGO " olarak adland r l r. (2001 ve 3000 gr dahil). 7,00 7,00 8,50 2- POSTA KARGOSU ve POSTA kolilerinin boyut itibariyle 2 mm toleransla bir y z 14x9 cm'den, tomar halinde ise 2,01 DES 'den 3,00 DES 'ye kadar uzunlu u 10 cm'den az olmamak zere iki ap toplam ile birlikte 17 cm'den az olamaz. (2,01 ve 3,00 DES dahil). 3- B y kada, Heybeliada, K nal ada ve Burgazada var l POSTA kargolar n a rl 20 kg.

POSTA KARGOSU VE KARGO ÜCRET TARİFESİ PTT'DE TESLİM (TL) ADRESTE TESLİM (TL) PTT'DE TESLİM (TL) ADRESTE TESLİM (TL) 9805 Stok Nolu Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi

Tags:

  Posta

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of POSTA KARGOSU VE KARGO ÜCRET TARİFESİ …

1 POSTA KARGOSU VE KARGO CRET TAR FES . YURT . S ra No G NDER T R VE A IRLIK KADEMELER EH RLERARASI A I K L AM A L A R. EH R . (TL) PTT'DE ADRESTE. TESL M (TL) TESL M (TL). 8 POSTA KARGOSU . 1000 grama kadar (1000 gr dahil) 5,00 5,00 7,00. 1001 gr'dan 2000 gr'a kadar 6,50 6,50 8,00. (1001 ve 2000 gr dahil). 1- En fazla otuz kilogram a rl a veya y z desimetrek p (Y z Desi) hacme sahip yurti i g nderiler POSTA KARGOSU ", yurtd k ve var l olanlar " POSTA Kolisi", a rl k ve hacimsel olarak POSTA kargosunun 2001 gr'dan 3000 gr'a kadar zerinde olanlar ise " KARGO " olarak adland r l r. (2001 ve 3000 gr dahil). 7,00 7,00 8,50 2- POSTA KARGOSU ve POSTA kolilerinin boyut itibariyle 2 mm toleransla bir y z 14x9 cm'den, tomar halinde ise 2,01 DES 'den 3,00 DES 'ye kadar uzunlu u 10 cm'den az olmamak zere iki ap toplam ile birlikte 17 cm'den az olamaz. (2,01 ve 3,00 DES dahil). 3- B y kada, Heybeliada, K nal ada ve Burgazada var l POSTA kargolar n a rl 20 kg.

2 Ge emez. 4- POSTA KARGOSU ve Kargolar n hacimsel oran ( DES ) 3 boyutunun santimetre (cm) cinsinden ( En, boy, 3001 gr/3,01 DES 'den y kseklik ) birbiri ile arp larak 3000'e b l nmesi ile bulunur. (3001 gr ve 3,01 DES dahil) 5- As-Pos var l POSTA KARGOSU ve Kargolar yurti i cretlerle kabul edilir. 0,40 0,80 0,80. 30 kg/50 DES 'ye kadar 6- ade veya tekrar yollanan POSTA KARGOSU ve Kargolardan kabul cretinin %20'si al n r. Ancak 2 kg/ DES ' ye her bir kg/DES ve kesrinden kadar olan POSTA Kargosundan bu cret al nmaz. 7- POSTA KARGOSU ve Kargolar n cretlendirilmesinde, a rl k ya da hacimsel oranlara kar l k gelen cretlerin 50 DES 'den 100 DES ' ye kadar herbir DES ve hangisi fazla ise o dikkate al n r. 0,40 0,65 0,65 8- "PTT yerinde Teslim" zel hizmeti ile kabul edilen POSTA KARGOSU ve Kargolar n n; kabul listesi ve adres kesrinden etiketinde, al c adresi yerine "PTT yerinde Teslim" hizmetli oldu u ve ilgili PTT i yerinin ad belirtilir.

3 9 KARGOLAR YURT Al c n n telefon numaras belirtilmeyen "PTT yerinde Teslim" zel hizmetli g nderiler kabul edilmez. Ayr ca (Tarife, tarihleri aras nda telefonla haber verme creti al nmaz. ge erlidir.) EH RLERARASI 9- Bireysel m terilerin il merkezi da t m sahas adresi var l POSTA kargolar ile kargolar a rl k olarak en EH R . (TL) PTT'DE ADRESTE fazla 50 kg, hacimsel olarak 200 desiye kadar; il merkezi da t m sahas d nda kalan yerler var l lar ise en TESL M (TL) TESL M (TL) fazla 30 kg ve 150 desiye kadar al c adresinde teslim edilmek zere kabul edilebilir. stisnai yerlerden kabul edilecek POSTA kargolar ve kargolar ile s zle meli m terilere ait POSTA kargolar ve kargolara ili kin farkl boyut 30 kg 17,80 28,60 30,10 ve a rl k uygulamas , hizmete tahsis edilen ara ve imkanlar er evesinde ta nabilecek maddelerle s n rl d r. 10- Adli makamlarca yollanan g nderilerin kabul nde a rl k, boyut ve hacim art aranmaz ve bu g nderiler u akla sevk edilmez.

4 30 kg'dan sonraki 50 kg'a kadar her bir kg ve 11- Se im POSTA KARGOSU ve kargolar n cretlendirilmesinde sadece a rl k esas al n r, var yerinde normal kesrinden 0,40 0,80 0,80 da t m beklenilmeden zel da t mla teslim edilir. (50 kg dahil) 12- Yurtd na g nderilecek POSTA kolilerinin cretlendirilmesinde a rl k esas al n r. A rl k limitleri ve cretleri i in Yurtd Koli Tarifesine bak lmal d r. 13- POSTA kolilerinin en uzun kenar ya da y ksekli i 100 santimetreden fazla olmamak zere, uzunluktan ba ka 100 DES 45,80 77,10 78,60 bir y nde al nm evre toplam ile birlikte 300 santimetreyi ge emez. 50 kg' dan sonraki her bir kg ve kesrinden 0,50 0,65 0,65. 100 DES ' den sonraki her bir DES ve kesrinden 0,40 0,65 0,65. Yurtd G nderiler KDVK' n n 14. Maddesi gere i KDV'den istisnad r. 9805 Stok Nolu POSTA ve Telgraf cret Tarifesi


Related search queries