Example: bachelor of science

Resmî Gazete T.C. - resmigazete.gov.tr

Resm Gazete Ba bakanl k Mevzuat Geli tirme ve Yay n Genel M d rl nce Yay mlan r 8 Haziran 2011 Say : 27958. Kurulu u : 7 Ekim 1920. AR AMBA M kerrer Y R TME VE DARE B L M . KANUN H KM NDE KARARNAMELER. Karar Say s : KHK/633. Y r tme ve dare B l m Sayfa : 1. Resm Gazete Kodu: 080611 indekiler 248. Sayfadad r. e-posta: Abdullah G L. CUMHURBA KANI. Recep Tayyip ERDO AN. Ba bakan C. EK B. ARIN A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. Devlet Bakan . H. YAZICI F. N. ZAK M. Z. A LAYAN F. EL K. Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan . E. BA I S. A. KAVAF C. YILMAZ A. KAHRAMAN. Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan Adalet Bakan.

T.C. Resmî Gazete Babakanlık Mevzuatı Gelitirme ve Yayın Genel Müdürlüünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 8 Haziran 2011 …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Resmî Gazete T.C. - resmigazete.gov.tr

1 Resm Gazete Ba bakanl k Mevzuat Geli tirme ve Yay n Genel M d rl nce Yay mlan r 8 Haziran 2011 Say : 27958. Kurulu u : 7 Ekim 1920. AR AMBA M kerrer Y R TME VE DARE B L M . KANUN H KM NDE KARARNAMELER. Karar Say s : KHK/633. Y r tme ve dare B l m Sayfa : 1. Resm Gazete Kodu: 080611 indekiler 248. Sayfadad r. e-posta: Abdullah G L. CUMHURBA KANI. Recep Tayyip ERDO AN. Ba bakan C. EK B. ARIN A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. Devlet Bakan . H. YAZICI F. N. ZAK M. Z. A LAYAN F. EL K. Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan . E. BA I S. A. KAVAF C. YILMAZ A. KAHRAMAN. Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan Adalet Bakan.

2 M. V. G N L O. G NE A. DAVUTO LU M. M EK. Milli Savunma Bakan i leri Bakan D i leri Bakan Maliye Bakan . N. UBUK U M. DEM R R. AKDA M. H. SOLUK. Milli E itim Bakan Bay nd rl k ve sk n Bakan Sa l k Bakan Ula t rma Bakan . M. M. EKER . D N ER N. ERG N T. YILDIZ. Tar m ve K yi leri Bakan al ma ve Sos. G v. Bakan Sanayi ve Ticaret Bakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan . E. G NAY V. ERO LU. K lt r ve Turizm Bakan evre ve Orman Bakan.


Related search queries