Example: biology

RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12 - 2sk.no

TASTA OG OMEGN SYKKELKLUBB. RESULTATREGNSKAP - Driftsinntekter 2017 Kommentarer Kontingenter 169, 455 betalende medlemmer i 2017. Differens pga. redusert h stmedlemskap og korrektur feilinnbetalte kontingenter fra i r og tidligere Sponsorinntekter 115, RAFT trakk seg som sponsor, Garmin sponsorpengene tas ut i varer hos Spinn Salg materiale Toskaskabet 17, Hjulebord 45, kt egenandel, ikke fakturert hjulebordkomiteen og resmedlemmer Egenandel reiser 49, Egenandel CLST. Jubileum 358, kt egenandel og sponsorinntekter som ikke var budsjettert Andre inntekter 73, 41' dugnad StavangerTri, Haute Route, Tour des Fjords, Mairittet, 15' Spinningavtale STriK, 16' Moms-kompensasjon sum driftsinntekter 830, Driftskostnader Toskaskabet -27, 12' av disse er ubudsjetterte krav fra tidligere r Hjulebord -10, Hotell ble ikke betalt i 2017, 84' budsjetteres som kostnad i 2018. Reiser -96, CLST, Aalborg, Lofoten Insomnia, Styrkepr ven Rittst tte -16, Jubileum -482, 464' for b treisen Innkj p materiale -3, Andre Driftskostnader -112, 62' spinning SATS, 20' st tte Sola velodrom, 6' st tte MTB l ype Randaberg, 4' NCF.

Driftsinntekter 2017 Kommentarer Kontingenter 169,500.00 455 betalende medlemmer i 2017. Differens pga. redusert høstmedlemskap og korrektur feilinnbetalte kontingenter fra i …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12 - 2sk.no

1 TASTA OG OMEGN SYKKELKLUBB. RESULTATREGNSKAP - Driftsinntekter 2017 Kommentarer Kontingenter 169, 455 betalende medlemmer i 2017. Differens pga. redusert h stmedlemskap og korrektur feilinnbetalte kontingenter fra i r og tidligere Sponsorinntekter 115, RAFT trakk seg som sponsor, Garmin sponsorpengene tas ut i varer hos Spinn Salg materiale Toskaskabet 17, Hjulebord 45, kt egenandel, ikke fakturert hjulebordkomiteen og resmedlemmer Egenandel reiser 49, Egenandel CLST. Jubileum 358, kt egenandel og sponsorinntekter som ikke var budsjettert Andre inntekter 73, 41' dugnad StavangerTri, Haute Route, Tour des Fjords, Mairittet, 15' Spinningavtale STriK, 16' Moms-kompensasjon sum driftsinntekter 830, Driftskostnader Toskaskabet -27, 12' av disse er ubudsjetterte krav fra tidligere r Hjulebord -10, Hotell ble ikke betalt i 2017, 84' budsjetteres som kostnad i 2018. Reiser -96, CLST, Aalborg, Lofoten Insomnia, Styrkepr ven Rittst tte -16, Jubileum -482, 464' for b treisen Innkj p materiale -3, Andre Driftskostnader -112, 62' spinning SATS, 20' st tte Sola velodrom, 6' st tte MTB l ype Randaberg, 4' NCF.

2 Lisens, 4' medlemsnett, 3' sufferfest, 3' kontohold, 2' EMIT brikker, 2' blomster, 1' nettside sum driftskostnader -749, DRIFTSRESULTAT 2017 81, Finansinntekter Renteinntekter Finanskostnader Rentekostnader og gebyrer -2, RSRESULTAT 2017 78, BALANSE PR. Note EIENDELER. Bankinnskudd 372, SUM EIENDELER 372, EGENKAPITAL OG GJELD. EGENKAPITAL. Udisponert resultat -78, Annen egenkapital 2 -293, GJELD. Gjeld 0. SUM EGENKAPITAL OG GJELD Check -372, Noter til regnskapet Tasta & Omegn Sykkelklubb 2017. Note 1: Regnskapet Regnskapet er avlagt etter kontantprinsippet Note 2: Annen egenkapital Knytter seg til opptjent egenkapital fra foreg ende r Note 3: Spinning Spinningen ble betalt for hele spinningsesongen 2017/18, der ogs avtalen varer i samme tidsrom. Note 4: Hjulebord Faktura for hotell ble ikke betalt i 2017, tas med i budsjettet 2018. Note 5: Revisjon Regnskapet er gjennomg tt og godkjent av klubbens revisorer, Trond Hellem B og Sturla Malde.


Related search queries