Example: dental hygienist

Rezultati međunarodnog matematičkog natjecanja …

Rezultati me unarodnog matemati kog natjecanja "Klokan bez granica" u 2018. godini Kategorija ECOLIER. Rbr Rang Ime Prezime Bodovi kola Mjesto 1 1 ANTONIO ANI I 120,00 OSNOVNA KOLA STRO ANAC PODSTRANA. 2 1 EMANUEL BAJAMI 120,00 OSNOVNA KOLA BIJA I KA TEL NOVI. 3 1 ALOJZIJE BEGOVI 120,00 OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO VINKOVCI. 4 1 BORNA OP 120,00 OSNOVNA KOLA LJUBLJANICA ZAGREB ZAGREB. 5 1 FILIP UTURA 120,00 OSNOVNA KOLA PU A DONJA PU A. 6 1 FILIP DERDI 120,00 OSNOVNA KOLA MIHAELA ILOBODA SVETI MARTIN POD OKI EM. 7 1 ISKRA GA PARI 120,00 OSNOVNA KOLA IVE ANDRI A ZAGREB-NOVI ZAGREB. 8 1 FRAN JAN I 120,00 II. OSNOVNA KOLA AKOVEC AKOVEC. 9 1 MARIO KARIN 120,00 OSNOVNA KOLA GRIPE SPLIT. 10 1 MLADO KARMELI 120,00 OSNOVNA KOLA BOL BOL. 11 1 TONKA KELAVA 120,00 OSNOVNA KOLA DAVORINA TRSTENJAKA ZAGREB. 12 1 JANA KRAJNOVI 120,00 OSNOVNA KOLA PANSKO ORANICE ZAGREB. 13 1 ALEKSANDAR MRVO 120,00 OSNOVNA KOLA LOVRE PL.

Rezultati međunarodnog matematičkog natjecanja "Klokan bez granica" u 2018. godini. Kategorija ECOLIER; Klokan 2018 - ECOLIER Rezultati - 10% najboljih Stranica 2/25

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Rezultati međunarodnog matematičkog natjecanja …

1 Rezultati me unarodnog matemati kog natjecanja "Klokan bez granica" u 2018. godini Kategorija ECOLIER. Rbr Rang Ime Prezime Bodovi kola Mjesto 1 1 ANTONIO ANI I 120,00 OSNOVNA KOLA STRO ANAC PODSTRANA. 2 1 EMANUEL BAJAMI 120,00 OSNOVNA KOLA BIJA I KA TEL NOVI. 3 1 ALOJZIJE BEGOVI 120,00 OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO VINKOVCI. 4 1 BORNA OP 120,00 OSNOVNA KOLA LJUBLJANICA ZAGREB ZAGREB. 5 1 FILIP UTURA 120,00 OSNOVNA KOLA PU A DONJA PU A. 6 1 FILIP DERDI 120,00 OSNOVNA KOLA MIHAELA ILOBODA SVETI MARTIN POD OKI EM. 7 1 ISKRA GA PARI 120,00 OSNOVNA KOLA IVE ANDRI A ZAGREB-NOVI ZAGREB. 8 1 FRAN JAN I 120,00 II. OSNOVNA KOLA AKOVEC AKOVEC. 9 1 MARIO KARIN 120,00 OSNOVNA KOLA GRIPE SPLIT. 10 1 MLADO KARMELI 120,00 OSNOVNA KOLA BOL BOL. 11 1 TONKA KELAVA 120,00 OSNOVNA KOLA DAVORINA TRSTENJAKA ZAGREB. 12 1 JANA KRAJNOVI 120,00 OSNOVNA KOLA PANSKO ORANICE ZAGREB. 13 1 ALEKSANDAR MRVO 120,00 OSNOVNA KOLA LOVRE PL.

2 MATA I A ZAGREB. 14 1 JO KO MUDNI 120,00 OSNOVNA KOLA MERTOJAK SPLIT. 15 1 ANA PETRI EVI 120,00 OSNOVNA KOLA IVANA MA URANI A OBROVAC SINJSKI. 16 1 FILIP TRINAJSTI 120,00 OSNOVNA KOLA A. G. MATO A ZAGREB. 17 1 ANJA TU KAN 120,00 OSNOVNA KOLA "SLAVA RA KAJ" OZALJ. 18 1 HRVOJE VALENT 120,00 OSNOVNA KOLA STENJEVEC ZAGREB-SUSEDGRAD. 19 1 VID VALKAJ 120,00 OSNOVNA KOLA TINA UJEVI A ZAGREB. 20 2 KARLO AHEL 116,00 OSNOVNA KOLA FRANA FRANKOVI A RIJEKA. 21 3 MARIJA BABI 115,00 OSNOVNA KOLA DRAGUTINA TADIJANOVI A ZAGREB-SUSEDGRAD. 22 3 EVA BOGOMOLEC 115,00 OSNOVNA KOLA PRELOG PRELOG. 23 3 LUCIJA BOTICA 115,00 OSNOVNA KOLA SAVSKI GAJ ZAGREB-NOVI ZAGREB. 24 3 TESSA CMRE NJAK 115,00 OSNOVNA KOLA PETAR BERISLAVI TROGIR. 25 3 ALDO DUBOKOVI 115,00 OSNOVNA KOLA KRALJA TOMISLAVA ZAGREB. 26 3 ISABELLA DUMI 115,00 OSNOVNA KOLA IVANA RABLJANINA RAB RAB. 27 3 HANA UKES 115,00 OSNOVNA KOLA STRAHONINEC AKOVEC.

3 28 3 ZVONIMIR JAL OVEC 115,00 OSNOVNA KOLA VOLTINO ZAGREB. 29 3 VERONIKA KRSNIK 115,00 OSNOVNA KOLA ANTE KOVA I A ZLATAR ZLATAR. 30 3 LOVRO LEVANI 115,00 I. OSNOVNA KOLA VARA DIN VARA DIN. 31 3 LUKA MARTINOVI 115,00 OSNOVNA KOLA ANTE KOVA I A ZAGREB-SUSEDGRAD. 32 3 ROKO MARU I 115,00 OSNOVNA KOLA MANU SPLIT. 33 3 NEVIA ANA MEDI 115,00 OSNOVNA KOLA KAJZERICA ZAGREB. 34 3 PIA PILIPOVI 115,00 OSNOVNA KOLA ALOJZIJA STEPINCA ZAGREB. 35 3 MATIJA PIRAGI 115,00 II. OSNOVNA KOLA BJELOVAR BJELOVAR. 36 3 NOA PODNAR 115,00 OSNOVNA KOLA IVE ANDRI A ZAGREB-NOVI ZAGREB. 37 3 VITO POKAZ 115,00 OSNOVNA KOLA MATKA LAGINJE ZAGREB. 38 3 KLARA SLIVKA 115,00 OSNOVNA KOLA VIJENAC OSIJEK. 39 3 LUKA TADI 115,00 PRIVATNA OSNOVNA KOLA NOVA ZADAR. 40 3 IVAN 5. VOLAREVI 115,00 OSNOVNA KOLA DON MIHOVILA PAVLINOVI A METKOVI . 41 4 LUKAS ALI 113,75 OSNOVNA KOLA KOZALA RIJEKA. 42 4 TEA ANDRI I 113,75 OSNOVNA KOLA DRAGUTINA DOMJANI A SVETI IVAN ZELINA.

4 43 4 MIA BEGOVI 113,75 OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR KRI EVCI. 44 4 IVAN BILA 113,75 OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVA I AKOVO. 45 4 DAMJAN CERI 113,75 OSNOVNA KOLA RUDE ZAGREB. 46 4 LARA ULIG 113,75 OSNOVNA KOLA DOBRI E CESARI A ZAGREB. 47 4 IVAN DOBRI 113,75 OSNOVNA KOLA BARTULA KA I A ZADAR. 48 4 LUKA DUPLAN I 113,75 OSNOVNA KOLA DRAGUTINA DOMJANI A ZAGREB-SUSEDGRAD. Klokan 2018 - ECOLIER Rezultati - 10% najboljih Stranica 1/25. Rbr Rang Ime Prezime Bodovi kola Mjesto 49 4 LUKA DU EVI 113,75 PRIVATNA OSNOVNA KOLA NOVA ZADAR. 50 4 LOVRO GR I 113,75 OSNOVNA KOLA REMETE ZAGREB. 51 4 INES GRUBI I 113,75 OSNOVNA KOLA MARJAN SPLIT. 52 4 NIKO HRANILOVI 113,75 OSNOVNA KOLA JURJA HABDELI A VELIKA GORICA. 53 4 KLARA KOLAC 113,75 I. OSNOVNA KOLA AKOVEC AKOVEC. 54 4 ANTUN KRALJ 113,75 VI. OSNOVNA KOLA VARA DIN VARA DIN. 55 4 TEO KRI ANI 113,75 OSNOVNA KOLA ALOJZIJA STEPINCA ZAGREB. 56 4 LUCIJA KR I 113,75 OSNOVNA KOLA IVANA FILIPOVI A ZAGREB.

5 57 4 LANA MILANI 113,75 OSNOVNA KOLA SRDO I RIJEKA. 58 4 SANJIN MILEV I 113,75 OSNOVNA KOLA NOVI MAROF NOVI MAROF. 59 4 MARIO NOVAKOVI 113,75 OSNOVNA KOLA PETRA KANAVELI A KOR ULA. 60 4 NIKO OBRADOV 113,75 OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULI A ZAGREB. 61 4 LUKA OZVA I 113,75 OSNOVNA KOLA MILKE TRNINE KRI . 62 4 LUCIJA PRPI 113,75 OSNOVNA KOLA LJUDEVITA GAJA NOVA GRADI KA. 63 4 IVA REBAC 113,75 OSNOVNA KOLA TRSTENIK SPLIT. 64 4 MAGDALENA ROLAND 113,75 III. OSNOVNA KOLA BJELOVAR BJELOVAR. 65 4 JOSO RU I 113,75 OSNOVNA KOLA BARTULA KA I A ZADAR. 66 4 LUKA IPEK 113,75 O. MONTESSORI K. BARUNICE D. VRANYCZANY ZAGREB. 67 4 MARIN TEFANAC 113,75 OSNOVNA KOLA PORE PORE . 68 4 TOMISLAV TEFANAC 113,75 OSNOVNA KOLA GORNJA VE ICA RIJEKA. 69 4 NERA TOMRLIN 113,75 OSNOVNA KOLA GRGURA KARLOV ANA UR EVAC. 70 4 RIO URODA 113,75 OSNOVNA KOLA BARTOLA KA I A ZAGREB. 71 4 MARE ZRNO AGOLI 113,75 OSNOVNA KOLA A.

6 G. MATO A ZAGREB. 72 5 IVO DERANJA 112,00 OSNOVNA KOLA CAVTAT CAVTAT. 73 6 MA A BIBAN CAPPONI 111,25 OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVA I A ZAGREB. 74 6 ROZA URASEK 111,25 OSNOVNA KOLA DAVORINA TRSTENJAKA ZAGREB. 75 6 STJEPAN SENKOVI 111,25 II. OSNOVNA KOLA BJELOVAR BJELOVAR. 76 6 JAKOV STEVANOVI 111,25 OSNOVNA KOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJ EVI A ZAGREB. 77 7 DORA CRNJAK 111,00 OSNOVNA KOLA TRNSKO ZAGREB-NOVI ZAGREB. 78 7 HELENA FUR I 111,00 OSNOVNA KOLA MALE NICA ZAGREB-SUSEDGRAD. 79 7 RATKO KARA I 111,00 OSNOVNA KOLA JURE KA TELANA ZAGREB. 80 7 KARLO LACKOVI 111,00 OSNOVNA KOLA IVANA KOZARCA UPANJA. 81 7 JAKOV LU O 111,00 OSNOVNA KOLA PANSKO ORANICE ZAGREB. 82 7 PAULO REBRINA 111,00 OSNOVNA KOLA TINA UJEVI A ZAGREB. 83 8 ANA EMNI KI 110,75 OSNOVNA KOLA SIDE KO UTI RADOBOJ. 84 9 DORA ANDROLI 110,00 II. OSNOVNA KOLA VARA DIN VARA DIN. 85 9 DENIS BARBA 110,00 III. OSNOVNA KOLA AKOVEC AKOVEC.

7 86 9 IVONA BREZOVEC 110,00 OSNOVNA KOLA GORNJA VE ICA RIJEKA. 87 9 NIKOLA DAKOVI 110,00 OSNOVNA KOLA AUGUSTA CESARCA KRAPINA. 88 9 LAURA FRI I 110,00 O IVANA KUKULJEVI A SAKCINSKOG IVANEC. 89 9 MARIJA JELI I 110,00 OSNOVNA KOLA MARJAN SPLIT. 90 9 EMANUEL KOLAR 110,00 OSNOVNA KOLA BRA A RADI KOPRIVNICA. 91 9 MA A KULI 110,00 O. MONTESSORI K. BARUNICE D. VRANYCZANY ZAGREB. 92 9 TIN KUTEROVAC 110,00 OSNOVNA KOLA PORE PORE . 93 9 MARKO MARJANOVI 110,00 OSNOVNA KOLA DR. VINKA GANCA ZAGREB. 94 9 VITO MARTINOVI 110,00 OSNOVNA KOLA HORVATI ZAGREB. 95 9 PATRICK MILKOVI 110,00 OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA SAMOBOR. 96 9 LEJLA MORANKI 110,00 OSNOVNA KOLA MARINA DR I A ZAGREB. 97 9 DEA MRA KOVSKI 110,00 OSNOVNA KOLA RUDE ZAGREB. 98 9 FRAN PE TI 110,00 OSNOVNA KOLA FRANJE KRE ME OSIJEK. 99 9 EVA PETKOVI 110,00 OSNOVNA KOLA PRELOG PRELOG. 100 9 MATIJA PUDI 110,00 OSNOVNA KOLA BARTOLA KA I A ZAGREB.

8 Klokan 2018 - ECOLIER Rezultati - 10% najboljih Stranica 2/25. Rbr Rang Ime Prezime Bodovi kola Mjesto 101 9 AMADEJA RIGA 110,00 OSNOVNA KOLA AUGUSTA CESARCA KRAPINA. 102 9 IDA SABOLI 110,00 OSNOVNA KOLA SESVETE SESVETE. 103 9 MAGDALENA IRI 110,00 OSNOVNA KOLA CVJETNO NASELJE ZAGREB. 104 9 NIKOLA VUJICA 110,00 OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA SAMOBOR. 105 9 ZVONIMIR ZANINOVI 110,00 OSNOVNA KOLA REMETE ZAGREB. 106 10 MARIN PERUZOVI 109,00 OSNOVNA KOLA SPLIT 3 SPLIT. 107 11 ROK BOJANI DUJMOVI 108,75 OSNOVNA KOLA IVE ANDRI A ZAGREB-NOVI ZAGREB. 108 11 NOELA BAZIANEC 108,75 OSNOVNA KOLA VRBANI ZAGREB. 109 11 ROKO BITUNJAC 108,75 OSNOVNA KOLA ANTUN MIHANOVI SLAVONSKI BROD. 110 11 NIKOLINA BOBETA 108,75 OSNOVNA KOLA KMAN-KOCUNAR SPLIT. 111 11 DOMINIK BO NJAK 108,75 OSNOVNA KOLA STJEPANA BASARI EKA IVANI GRAD. 112 11 MARTA BRATULI 108,75 OSNOVNA KOLA MIROSLAVA KRLE E ZAGREB. 113 11 KARLO BRUNJAK 108,75 OSNOVNA KOLA JURE FILIPOVI A BARBAN.

9 114 11 BARTOL CUKOVI 108,75 OSNOVNA KOLA IME BUDINI A - ZADAR ZADAR. 115 11 MATEJ IZ 108,75 OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN. 116 11 LAURA DU ANEC 108,75 OSNOVNA KOLA DRAGUTINA TADIJANOVI A ZAGREB-SUSEDGRAD. 117 11 EMA FRUK 108,75 OSNOVNA KOLA STJEPAN RADI DUGO SELO. 118 11 MIKA ILIJI 108,75 OSNOVNA KOLA MIROSLAVA KRLE E ZAGREB. 119 11 IMUN IMPRI 108,75 OSNOVNA KOLA VELIKA MLAKA VELIKA MLAKA. 120 11 DAVID IVANJEK 108,75 OSNOVNA KOLA DRAGUTINA TADIJANOVI A ZAGREB-SUSEDGRAD. 121 11 DARIA JAKELI 108,75 OSNOVNA KOLA EUGENA KVATERNIKA VELIKA GORICA. 122 11 DAN KRI AJ 108,75 OSNOVNA KOLA EUGENA KUMI I A VELIKA GORICA. 123 11 MATE KRU I EVI 108,75 OSNOVNA KOLA JESENICE DUGI RAT. 124 11 IVAN MATUTINOVI 108,75 OSNOVNA KOLA RAVNE NJIVE SPLIT. 125 11 DOMINIK MIHALJINEC 108,75 OSNOVNA KOLA SVETI KRI ZA RETJE SVETI KRI ZA RETJE. 126 11 IVANO MILO 108,75 OSNOVNA KOLA BRA A RADI KOPRIVNICA.

10 127 11 JULIJAN MOSTARKI 108,75 VI. OSNOVNA KOLA VARA DIN VARA DIN. 128 11 JAN NOVAK 108,75 OSNOVNA KOLA JOSIPA JURJA STROSSMYERA ZAGREB. 129 11 FRAN POCRNI 108,75 OSNOVNA KOLA A. G. MATO A ZAGREB. 130 11 FILIP RATAJC 108,75 OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA ZAGREB-DUBRAVA. 131 11 VEDRAN SIMONELLI 108,75 OSNOVNA KOLA POJI AN SPLIT. 132 11 KARLO STA I 108,75 OSNOVNA KOLA "MILAN BROZOVI " KASTAV. 133 11 JURAJ EGON 108,75 OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG ZAGREB. 134 11 IRIS I I 108,75 OSNOVNA KOLA STJEPANA RADI A AGLIN AGLIN. 135 11 TON I ZVONI 108,75 OSNOVNA KOLA DON MIHOVILA PAVLINOVI A METKOVI . 136 11 ANA IVKOVI 108,75 OSNOVNA KOLA MALE NICA ZAGREB-SUSEDGRAD. 137 12 IVANO GLIBOTA 107,50 OSNOVNA KOLA KAMEN- INE SPLIT. 138 12 HANA BANJANIN 107,50 OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA SAMOBOR. 139 12 JELENA BARTULI 107,50 OSNOVNA KOLA PROF. FILIP LUKAS KA TEL STARI. 140 12 OTTO BREZAK 107,50 OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG ZABOK.


Related search queries