Example: quiz answers

Schematische weergave van het muzisch-agogische ...

Schematische weergave van het muzisch-agogische handelingsplanningmodel Naar Donkers:- technisch professioneel model- persoonlijk groeimodel- politiek kritisch modelAanbieden van muzische activiteit en/of muzische middelenom gedrag van cli nt(en) te observeren. Er kan gebruik wor-den gemaakt van focuspunten uit de behoeftehi rarchievan Maslow en de vijf verschillende einddoelNaar Kok:- eerstegraadsstrategie: wenselijke leefsituatie- tweedegraadsstrategie: noodzakelijke specifieke ondersteu-ning van andere disciplines- derdegraadsstrategie: eigenheid van de cli nt (zie hieronderde persoonsgeboden gegevens)Subdoel 1 Subdoel 1 Subdoel 1 Subdoel 1 Subdoel 2 Subdoel 2 Subdoel 2 Subdoel 2 Subdoel 3 Subdoel 3 Subdoel 3 Subdoel 3 Behoeftehi rarchie vanMaslow:FysiologischVeiligheidLiefdeAc htingEsthetischZelfverwerkelijking Ontwikkelingsgebieden:SensomotorischCogn itiefSociaalEmotioneelSpiritueel Visie/model van waaruit gewerkt wordtObservatieAnalysemodelDeelproblemen beschrijvenTussen welke personen?

Schematische weergave van het muzisch-agogische handelingsplanningmodel Naar Donkers: - technisch professioneel model - persoonlijk groeimodel

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Schematische weergave van het muzisch-agogische ...

1 Schematische weergave van het muzisch-agogische handelingsplanningmodel Naar Donkers:- technisch professioneel model- persoonlijk groeimodel- politiek kritisch modelAanbieden van muzische activiteit en/of muzische middelenom gedrag van cli nt(en) te observeren. Er kan gebruik wor-den gemaakt van focuspunten uit de behoeftehi rarchievan Maslow en de vijf verschillende einddoelNaar Kok:- eerstegraadsstrategie: wenselijke leefsituatie- tweedegraadsstrategie: noodzakelijke specifieke ondersteu-ning van andere disciplines- derdegraadsstrategie: eigenheid van de cli nt (zie hieronderde persoonsgeboden gegevens)Subdoel 1 Subdoel 1 Subdoel 1 Subdoel 1 Subdoel 2 Subdoel 2 Subdoel 2 Subdoel 2 Subdoel 3 Subdoel 3 Subdoel 3 Subdoel 3 Behoeftehi rarchie vanMaslow:FysiologischVeiligheidLiefdeAc htingEsthetischZelfverwerkelijking Ontwikkelingsgebieden:SensomotorischCogn itiefSociaalEmotioneelSpiritueel Visie/model van waaruit gewerkt wordtObservatieAnalysemodelDeelproblemen beschrijvenTussen welke personen?

2 Voor wie is het een probleem?Wat zijn de oorzaken?Is verandering mogelijk?Onderliggende voor een factoren positief gebruiken?Gegevens HulpvraagAlgemeen handelingsplanSoorten doelen, geformuleerdPreventieObservatieBegeleide nBehandelenPersoonsgebonden gegevensApp lwaarde: persoonlijke waardering van materi-aal en activiteitApp lwaarde: persoonlijke (on) materiaal en activiteit Structuur:formeel, normatief, prelogisch of zakelijkVeiligheid:individueel, kleine groep of grote groep;vertrouwdheid met activiteit of materiaal; duide-lijke regels; duidelijke begeleidingshouding, volgens de interac-tieroos van Leary Deelprobleem 1 Ja / nee / deels Deelprobleem 2 Ja / nee / deels Deelprobleem 3 / nee / deels Leeftijd/omgevingVoorbereiding van de activiteit:BeginsituatieDoelstellingPlan ningEvaluatieStructurering van de activiteit:Volgorde van de onderdelen (3 RCE)Uitleg van spelregelsBenodigde materialenAantal deelnemersBenodigde tijdGeschikte ruimteSensopathisch app lThematisch app lDimensioneel app lStructuur:NormatiefZakelijkPrelogischFo rmeelVeiligheid: individueel, kleine groep, grote aandacht van de groep of individu op de activiteit richten.

3 Motivatie en betrokkenheid groep of individu de gelegenheid geven in de activiteit aan het realiseren van de doelgroep/de cli nt realiseert zich waaraan gewerkt of het doel bereikt is en hoe de activiteit :Manier: receptief Manier: reflectief Manier: reproductief Manier: creatief Manier: expressief Muzisch middel Element VoorbereidingMateriaal gebonden gegevensInleidingWarming-upAfsluitingKer ngedeelteEvaluatieDrama/dans Beel-dend Muziek Sport/spel Taal Programma-opbouwVerantwoorde keuze voor een muzisch middel


Related search queries