Example: quiz answers

Sistem E-Pembelajaran Sektor Awam @ EPSA …

Sistem E-Pembelajaran Sektor Awam @ EPSA. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM. PENGENALAN. Inovasi yang diperkenalkan ialah Sistem E-Pembelajaran Sektor Awam atau EPSA yang merupakan penyelesaian pembelajaran inovatif (innovative learning solution) untuk kegunaan semua penjawat awam. Sistem EPSA membolehkan penjawat-penjawat awam mengikuti kursus secara atas talian tanpa perlu hadir secara fizikal di mana-mana institusi latihan. Sistem ini telah beroperasi secara rasmi pada 9 Julai 2007. Lokasi pelaksanaan ialah di INTAN, Bukit Kiara dan boleh dicapai oleh semua personel Sektor awam, sama ada di dalam atau di luar negara. Pembangunan Sistem EPSA merupakan satu idea kreatif dan inovatif untuk membudayakan pembelajaran berterusan di kalangan penjawat awam. Ia merupakan Sistem E-Pembelajaran Sektor awam yang pertama di Malaysia. Kaedah pembelajaran ini adalah pelengkap kepada kaedah latihan sedia ada.

3 Konsep EPSA™ mengambil peluang (leverage) dari ketersediaan teknologi maklumat dan komunikasi, khususnya teknologi pembelajaran untuk menyediakan satu platform pembelajaran yang komprehensif dan boleh diguna oleh semua personel sektor awam. Ia mewujudkan shared learning services yang pertama di sektor awam.

Tags:

  Pembelajaran

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Sistem E-Pembelajaran Sektor Awam @ EPSA …

1 Sistem E-Pembelajaran Sektor Awam @ EPSA. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM. PENGENALAN. Inovasi yang diperkenalkan ialah Sistem E-Pembelajaran Sektor Awam atau EPSA yang merupakan penyelesaian pembelajaran inovatif (innovative learning solution) untuk kegunaan semua penjawat awam. Sistem EPSA membolehkan penjawat-penjawat awam mengikuti kursus secara atas talian tanpa perlu hadir secara fizikal di mana-mana institusi latihan. Sistem ini telah beroperasi secara rasmi pada 9 Julai 2007. Lokasi pelaksanaan ialah di INTAN, Bukit Kiara dan boleh dicapai oleh semua personel Sektor awam, sama ada di dalam atau di luar negara. Pembangunan Sistem EPSA merupakan satu idea kreatif dan inovatif untuk membudayakan pembelajaran berterusan di kalangan penjawat awam. Ia merupakan Sistem E-Pembelajaran Sektor awam yang pertama di Malaysia. Kaedah pembelajaran ini adalah pelengkap kepada kaedah latihan sedia ada.

2 Sistem EPSA mampu melatih lebih ramai penjawat awam pada sesuatu masa berbanding dengan latihan dalam bilik kuliah. Sistem EPSA boleh dicapai tanpa batasan masa dan tempat sebagaimana tagline EPSA pembelajaran Bila-bila Masa, Di Mana Jua . EPSA inovatif dari perspektif konsep pelaksanaannya yang berasaskan perkongsian terancang. Konsep ini asli dan sekaligus berjaya mewujudkan khidmat shared learning services yang pertama di Sektor awam Malaysia. Konsep ini menjadikan EPSA boleh digunakan oleh semua penjawat awam manakala bahan kursus yang dibangunkan oleh agensi lain juga boleh dimuatnaik ke Sistem EPSA . Tambahan pula, bahan kursus EPSA direka khusus untuk adult learners menggunakan teori andragogy, dan EPSA digunakan atas dasar sukarela atau opsional. Konsep-konsep ini membezakan EPSA dengan pelaksanaan e- pembelajaran di institusi pengajian tinggi di mana E-Pembelajaran mereka adalah terhad kepada kegunaan dalaman sahaja dan atas dasar mandatori.

3 Kursusnya direka untuk pelajar yang kebanyakannya diperingkat remaja menggunakan teori pedagogy. 1. LAPORAN INOVASI. Objektif / Tujuan Objektif E-Pembelajaran Sektor Awam adalah: i. Menyediakan lebih peluang latihan dan pembelajaran kepada lebih ramai penjawat awam;. ii. Memberi kuasa kepada penjawat awam (empowerment) dalam menentukan dan merancang program pembelajaran masing-masing;. iii. Menggalakkan perkongsian sumber latihan termasuk infrastruktur dan bahan kursus;. iv. Merancang dan mengikuti pembelajaran mengikut kesesuaian masa dan tempat;. v. Membudayakan pembelajaran berterusan (continuous learning); dan vi. Menyediakan kaedah pembelajaran yang memberi tumpuan pada pembelajaran secara teragih (decentralised) bagi menjimatkan kos dan masa. Kumpulan Sasar dan Skop Liputan Sistem E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA ) adalah penyelesaian pembelajaran yang inovatif (innovative learning solution) disediakan khusus untuk semua penjawat awam secara percuma.

4 Sistem ini membolehkan penjawat awam mengikuti kursus secara atas talian, tanpa perlu hadir secara fizikal di institusi latihan. EPSA . menyediakan pelbagai ciri untuk setiap kategori penggunanya seperti kursus berbentuk multimedia yang dapat dicapai pada bila-bila masa dan di mana jua, serta pengurusan dan pemantauan pembelajaran secara maya. EPSA kini menawarkan 99 kursus yang merangkumi 18 kategori dan mempunyai seramai 202,541 ahli (setakat 6 Mac 2012). Eleman Inovatif / Kreativiti EPSA yang mula diperkenalkan penggunaannya pada Julai 2007 adalah penyelesaian pembelajaran yang inovatif dihasilkan dari idea yang asli dari aspek konsep pelaksanaannya. 2. Konsep EPSA mengambil peluang (leverage) dari ketersediaan teknologi maklumat dan komunikasi, khususnya teknologi pembelajaran untuk menyediakan satu platform pembelajaran yang komprehensif dan boleh diguna oleh semua personel Sektor awam.

5 Ia mewujudkan shared learning services yang pertama di Sektor awam. Kaedah pelaksanaannya kreatif dan unik kerana bukan hanya Sistem dan bahan kursus yang boleh digunasama, tetapi bahan kursus yang dibangunkan oleh agensi Sektor awam yang lain juga boleh dimuat ke Sistem EPSA dan dicapai oleh semua personel Sektor awam. Seiring dengan INTAN memberi fokus kepada pembangunan bahan kursus generik, agensi lain boleh membangunkan bahan kursus functional. Kaedah ini dapat dilihat dengan lebih jelas dari Rangka Kerja Pelaksanaan EPSA . yang dipaparkan di Gambar Rajah 1. Pelaksanaan EPSA juga dapat mewujudkan repositori ilmu nasional. Perlu dijelaskan bahawa walaupun telah ada E-Pembelajaran diperkenalkan di institusi pengajian tinggi, EPSA adalah berbeza kerana: i. Direka khusus untuk adult learners menggunakan teori andragogy iaitu teori pembelajaran bagi pelajar dewasa, berbanding teori pedagogy yang biasa digunakan untuk pelajar-pelajar di institusi pengajian.

6 Kursus EPSA juga digandingkan dengan penggunaan multimedia yang bersesuaian;. ii. Konsep penggunaan EPSA adalah atas dasar pilihan sendiri (tidak wajib), iaitu berbeza dengan konsep penggunaan mandatori di institusi pengajian tinggi;. iii. Penggunaan EPSA adalah untuk semua personel Sektor awam iaitu merentasi pelbagai agensi kerajaan di dalam dan luar negara dan penggunaannya adalah tidak mandatori. Manakala E-Pembelajaran di institusi pengajian tinggi terhad untuk kegunaan dalaman mereka sahaja dan penggunaannya adalah mandatori; dan iv. Merupakan Sistem E-Pembelajaran yang komprehensif yang pertama diperkenalkan kepada Sektor awam. 3. Gambar Rajah 1 : Rangka Kerja Pelaksanaan EPSA . Elemen Keberkesanan EPSA adalah pelengkap kepada kaedah pembelajaran semasa. Pelaksanaannya telah memberi impak yang besar kepada Sektor awam khususnya dalam pembangunan sumber manusia.

7 1. Memudahkan pembelajaran (Convenience and Portability). Boleh menjalani kursus mengikut kesesuaian masa sendiri. Tidak perlu hadir secara fizikal di tempat kursus. Boleh belajar mengikut rentak sendiri (self-paced). Tidak terikat dengan penjadualan kursus institusi latihan. Kursus disediakan sepanjang masa (24 jam X 365 hari). Tidak tertakluk kepada lokasi tertentu (portability) boleh belajar di rumah, di pejabat atau di dalam perjalanan. Semua kursus boleh dicapai secara atas talian. 2. Kos dan Pilihan Kursus Kursus adalah percuma. 4. Pilihan kursus yang luas untuk memenuhi keperluan penjawat awam. pembelajaran berterusan. 3. Flexibility pembelajaran yang berpaksikan pelajar (Learner centric). Boleh melangkau topik sesuatu kursus dan fokus kepada topik yang hendak dipelajari. 4. Tahap Pengekalan yang Lebih Tinggi (Higher Retention).

8 Penyampaian bahan pembelajaran di dalam format multimedia dapat meningkatkan tahap pengekalan. Boleh mengulangi kursus atau topik mengikut keperluan. 5. Tahap Kolaborasi yang Tinggi Boleh berbincang dengan fasilitator dan peserta lain secara atas talian. 6. Membuka Peluang pembelajaran Global Peserta dapat mencapai sumber pembelajaran yang terdapat di internet semasa mengikuti kursus. 7. Blended Learning EPSA memberi peluang kepada INTAN untuk melaksanakan blended learning sebagai kaedah pembelajaran alternatif kepada kaedah face-to-face. Penggunaan blended learning boleh memendekkan tempoh kursus dan tempoh peserta perlu meninggalkan pejabat. 5. Elemen Signifikan Pelaksanaan EPSA memberi impak yang signifikan pada peringkat Sektor awam. 1. Penjimatan masa Impak Di Peringkat Perkhidmatan Awam 1. Menjimatkan masa semua pihak di Sektor awam dan menyebabkan lebih ramai personel Sektor awam dapat dilatih dalam tempoh yang lebih singkat.

9 Kuantiti penjimatan bergantung kepada tempoh sesuatu kursus dan julatnya (range) boleh diantara sehari kepada sebulan. Sebagai contoh, kursus Pengurusan Projek yang dianjurkan oleh INTAN boleh menjimatkan masa sehingga satu bulan dengan pendekatan blended learning yang melibatkan EPSA . 2. Masa personel Sektor awam dijimatkan kerana tidak melibatkan sebarang masa perjalanan disebabkan mereka tidak perlu meninggalkan pejabat untuk menghadiri kursus secara fizikal di INTAN. atau lokasi latihan lain. Kuantiti penjimatan bergantung kepada jarak tempat bekerja dengan institusi latihan seperti INTAN. Sebagai contoh: o Jika peserta dari Putrajaya ke INTAN, boleh jimat sehingga anggaran 2 jam masa perjalanan pergi balik. o Jika peserta dari Kucing, Sarawak ke INTAN, boleh jimat masa purata 10 jam perjalanan pergi balik. Penjimatan masa ini menyumbang kepada produktiviti dan kecekapan personel di samping mengurangkan tekanan.

10 Impak Di Peringkat INTAN, JPA. 1. Menjimat masa pentadbir kursus dalam mengurus dan mentadbir kursus kerana: o Personel mendaftar sendiri secara atas talian o Personel mengurus sendiri pemilihan kursus, termasuk pembatalan pendaftaran. Purata kuantiti penjimatan masa adalah 2 minggu, yang boleh digunakan oleh pentadbir untuk menumpukan kepada aktiviti penting yang lain. 6. 2. Menjimatkan masa fasilitator kursus kerana: o Boleh memantau dan berkolaborasi secara atas talian, dan boleh dilakukan pada bila-bila masa;. o Fasilitator tidak perlu memberi ceramah Kuantiti penjimatan masa mengikut tempoh kursus dan boleh dalam lingkungan dari jam kepada beberapa hari. Penjimatan ini membolehkan fasilitor memberi tumpuan kepada perancangan dan pembangunan kursus peringkat lanjutan. 2. Penjimatan kos Impak Di Peringkat Perkhidmatan Awam Kursus ditawarkan secara percuma Tidak ada kos makan dan lojing Tidak ada kos perjalanan Tidak ada kos percetakan nota kursus Impak Di Peringkat INTAN, JPA.


Related search queries