Example: bachelor of science

Spirometri i allmennpraksis - Legeforeningen

Spirometri i allmennpraksis Hasse Melbye, ISM, UIT , 2002. Volum-m l: (Med luftas volum menes den plass lufta tar i lungene). FVC: Forsert vitalkapasitet: Vitalkapasiteten m lt ved den forserte ekspiratoriske man ver. Angis i liter. fev1 : Forsert ekspiratorisk volum i det f rste sekund av den forserte ekspiratoriske man ver. Angis i liter. fev1 //FVC%: fev1 i % av FVC, dvs hvor stor andel av FVC man klarer puste ut i l pet av f rste sekund av ekspirasjonen. Flow-m l (Flow = (luft)str m = luftmengden som passerer munnen i l pet av en viss tid, angis i liter per tidsenhet). PEF: Peak ekspiratory flow, den maksimale luftstr m.

Kriterier for positiv reversibilitetstest I følge amerikanske retningslinjer skal FEV1 bedres med minst 12% før man kan si at det foreligger signifikant reversibilitet. I en stor undersøkelse blant

Tags:

  Fev1

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Spirometri i allmennpraksis - Legeforeningen

1 Spirometri i allmennpraksis Hasse Melbye, ISM, UIT , 2002. Volum-m l: (Med luftas volum menes den plass lufta tar i lungene). FVC: Forsert vitalkapasitet: Vitalkapasiteten m lt ved den forserte ekspiratoriske man ver. Angis i liter. fev1 : Forsert ekspiratorisk volum i det f rste sekund av den forserte ekspiratoriske man ver. Angis i liter. fev1 //FVC%: fev1 i % av FVC, dvs hvor stor andel av FVC man klarer puste ut i l pet av f rste sekund av ekspirasjonen. Flow-m l (Flow = (luft)str m = luftmengden som passerer munnen i l pet av en viss tid, angis i liter per tidsenhet). PEF: Peak ekspiratory flow, den maksimale luftstr m.

2 Angis som regel i liter/min. FEF 50: Forsert ekspiratorisk flow n r halvparten av vitalkapasiteten er pustet ut. Kalles ogs som F50. Angis i liter/sek FEF 25-75: Gjennomsnittlig flow i midtre del av ekspiriet, etter at 25% av vitalkapasiteten er pustet ut og inntil 75% er pustet ut. Angis i ogs MEF (mid-expiratory flow). Instruksjon til pasienten 1. Fyll lungene med s mye luft du klarer 2. Ta munnstykket i munnen og la leppene slutte tett om. Bl s ut s kraftig og s lenge du kan. Ikke gi deg f r du ikke har mer luft puste ut 3. Unders keren kan gjerne demonstrere for pasienten med et munnstykke hvordan det skal gj res.

3 Kriterier for godkjent enkelttest Unders keren skal ha observert 1. at pasienten har pustet s dypt inn som mulig 2. at munnstykket er satt riktig inn i munnen 3. at pasienten bl ser ut med full kraft. Fasongen p flow-volum-kurven kan bekrefte dette. 4. at pasienten fortsetter bl se i minst 6 sekunder eller s lenge han/hun klarer. Det kan bekreftes n r det er oppn dd et plat i volum-tid-kurven. Dersom testen avsluttes for tidlig, for eksempel pga. hoste, kan man likevel oppn gyldig fev1 -verdi Kriterier for godkjent testserie 1. Det skal gjennomf res 3 godkjente enkelttester 2. Variasjonen mellom beste og nest beste fev1 og FVC skal ikke overstige 5% eller 100 ml dersom volumet er mindre enn 2 liter.

4 Grenseverdier fev1 : > 80% av forventet fev1 /FVC%: 70%. <50 r: 75%. >70 r: 65%. 20- rig kvinne med hoste og tung pust . Hoste og tung pust i 2 dager, plaget b de natt og dag . Ekspiratoriske pipelyder begge lunger . CRP 71 mg/l 20- rig kvinne med hoste og tung pust fev1 =. 48% av forventet 20- rig kvinne med hoste og tung pust . Reversibilitets- test: Forbedring i fev1 p 25%. (til 60% av forventet). 20- rig kvinne med hoste og tung pust 3 dager senere . Enkelte ekspiratoriske pipelyder . CRP 13 mg/l fev1 = 74%. av forventet 20- rig kvinne med hoste og tung pust 5 uker senere . Fortsatt noe tungpusten.

5 Normale auskultasjons - funn . CRP <10 mg/l fev1 = 89%. av forventet . Mycoplasma IgM positiv Reversibilitetstest 1. Godkjent testserie med 3 godkjente m linger av fev1 . 2. Inhalasjon av en skikkelig dose bronkodilaterende medikament, for eksempel 0,4 mg salbutamol 3. Vente i 15 min. ved 2-agonist og 30 min ved ipratropiumbromid, og ikke mer enn 2 timer 4. Ny testserie med 3 godkjente tester Spray med inhalasjonskammer eller pulverapparat med engangsmunnstykke er velegnet. Forst verapparat kan ogs benyttes. Kriterier for positiv reversibilitetstest I f lge amerikanske retningslinjer skal fev1 bedres med minst 12% f r man kan si at det foreligger signifikant reversibilitet.

6 I en stor unders kelse blant friske personer som gjennomgikk reversibilitetstest oppn dde 95% en bedring p 9% eller mindre. Det kan derfor v re aktuelt bruke 10% bedring i fev1 . som kriterium for positiv test. Dersom fev1 i utgangspunktet er mindre enn 2 liter, kreves en kning p 0,2 liter for f positiv test. Dersom man utf rer reversibilitetstest med PEF-m ler, b r man oppn en bedring p 15% f r testen kan regnes som positiv. Oppgave 1: kvinne 58 r med kjent astma Oppgave 1: kvinne 58 r med kjent astma Oppgave 1: kvinne 58 r med kjent astma 15 mndr. senere Oppgave 2: kvinne 47 r som r yker Oppgave 3: mann 80 r med tung pust Oppgave 3: mann 80 r med tung pust Oppgave 3: mann 80 r med tung pust, 14 dager senere Oppgave 4: mann 52 r, som kommer for en sjekk Oppgave 4: mann 52 r, 3 r etter Oppgave 5: kvinne 59 r, med hoste og tung pust Oppgave 5: kvinne 59 r, med hoste og tung pust Oppgave 5: kvinne 59 r, med hoste og tung pust Oppgave 6: mann 33 r, med tung pust Oppgave 7: kvinne 59 r, med t rrhoste Oppgave 7: kvinne 59 r, med t rrhoste Oppgave 8: kvinne 26 r, med lett astma Oppgave 8: kvinne 26 r, med lett astma Oppgave 9.

7 Mann 64 r, med KOLS. Oppgave 9: mann 64 r, med KOLS. Spirometri i allmennpraksis Hasse Melbye, ISM, UIT , 2002. Diagnosing airway obstruction by physical chest examination Hasse Melbye, Institute of Community Medicine, University of Troms , Norway Melbye H. Tidsskr Nor L geforen 1998; 118: 1999-2003. Flow chart 11 GPs (in 5 GP offices) took part Criteria for airway obstruction fev1 < 70% predicted or fev1 < 70% of FVC. 129 patients met the criteria for airways obstruction (19%). 74 of the pulmonary patients (35%). 55 of the non-pulmonary patients (11%). Pathological chest findings Wheezes (including rhonchi) 109.

8 Crackles 58. Prolonged inspirium 49. Diminished respiratory sound 46. Strenuous respiration 45. Barrel-shaped chest 23. Hyperresonance to percussion 22. Any pathological finding 175. Uncertain finding 64. Normal finding 453. Diagnostic value of wheezes Pulmonary patients Diagnostic value of wheezes Pulmonary patients Non-pulmonary patients Diagnostic value of any chest finding Pulmonary patients Diagnostic value of any chest finding Pulmonary patients Non-pulmonary patients Diagnostic value of strenuous respiration Pulmonary patients Non-pulmonary patients Sensitivity 41 % Sensitivity 2 %.

9 Specificity 92% Specificity 99%. fev1 % predicted according to chest findings Pulmonary patients (n=209) Pulmonary patients (n=209). 80. Norm al che s t findings Unce rtain findings only Number of patients 60. Pathological che s t findings 40. 20. 0. <50 50-70 70-90 90-110 110+. fev1 % pre dicte d 240 Norm al findings Unce rtain findings only fev1 % predicted 220 Pathological findings according to chest 200. findings 180. 160. Number of patients 140. 120. 100. 80. Non-pulmonary patients (n=483) 60. 40. 20. 0. <50 50-70 70-90 90-110 110+. fev1 % pre dicte d Conclusion Airway obstruction is identified by clinical chest examination in the great majority of patients with known or suspected pulmonary disease but the examination is not sensitive enough to be used in screening adults for airway obstruction Nedre luftveisinfeksjoner Nedre luftveisinfeksjoner og differensialdiagnoser Hvordan diagnostisere pneumonier?

10 R ntgenologisk pneumoni hos 1819. pasienter med akutt hoste Akutt r ntgenologisk infiltrat n (%). Lunger ntgen p . klinisk grunnlag (n=272) 16 (6). Lunger ntgen av 32 (2). kontrollpasienter (n=1547). Diehr et al.: J Chronic Dis 1984; 37:215-25. R ntgenologisk og klinisk pneumoni hos 402 voksne pasienter R ntgenologisk diagnose: Klinisk Ikke diagnose: Pneumoni pneumoni Pneumoni 7 22 29. Ikke pneumoni 13 360 373. 20 382 402. Melbye et al.: Scand J Prim Health Care 1992; 10: 226-33. Knatrelyd og r ntgenologisk pneumoni hos 402 voksne Ikke pasienter Pneumoni pneumoni Knatrelyd 7 36 43. Ikke knatrelyd 13 346 359.


Related search queries