Example: biology

Spjutstorps Badorkester - media.brosarp.com

Spjutstorps Badorkester ..har sitt ursprung i Spjutstorps Skolorkester, sedermera Ungdomsorkester, som verkade p 1940- och 50-talen. Spelglada orkestermedlemmar terf renades inf r Spjutstorpsbadets 50- rsjubileum 1988 och orkesterns namn var d rmed givet. Vi r idag 16 amat rmusiker, som i mer n 25 r har musicerat under ledning och arrang rskap av Per-Ove Lundqvist, S:t Olof. Badorkestern, med sin unika instruments ttning och fyra s ngsolister, bjuder p popul rmusik med alls ng som f rtecken vid sommarkonserter utomhus och musik i juletid i kyrkor runt om p sterlen med omnejd.

Spjutstorps Badorkester… …..har sitt ursprung i Spjutstorps Skolorkester, sedermera Ungdomsorkester, som verkade på 1940- och 50-talen. Spelglada f.d ...

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Spjutstorps Badorkester - media.brosarp.com

1 Spjutstorps Badorkester ..har sitt ursprung i Spjutstorps Skolorkester, sedermera Ungdomsorkester, som verkade p 1940- och 50-talen. Spelglada orkestermedlemmar terf renades inf r Spjutstorpsbadets 50- rsjubileum 1988 och orkesterns namn var d rmed givet. Vi r idag 16 amat rmusiker, som i mer n 25 r har musicerat under ledning och arrang rskap av Per-Ove Lundqvist, S:t Olof. Badorkestern, med sin unika instruments ttning och fyra s ngsolister, bjuder p popul rmusik med alls ng som f rtecken vid sommarkonserter utomhus och musik i juletid i kyrkor runt om p sterlen med omnejd.

2 Hj rtligt v lkommen! F r bokning och info, ring g rna 0414-603 06 el. 0417-138 21.


Related search queries