Example: bachelor of science

Sponsorbrief

Schietvereniging Homepage: Schietaccommodatie: Secretariaat: Veenbes 15. de Frankenthaler 28 2291 NT Wateringen 2291 JE Wateringen E-mail: tel.: 0174 29 78 91. tel. 0174 29 42 66 Monster, Februari 2011. Sponsorbrief In november 2011 wordt er door schietvereniging een 24-uur durende marathon georganiseerd. Maximaal 22 schutters nemen deel en zullen gedurende die dag ruim patronen verschieten in liggende of knielende houding. Er zijn een aantal doelen die wij, schietvereniging hiermee willen te bereiken. Allereerst de grote sportieve prestatie van de schutters als ze de marathon uit schieten. Wij willen deze mogelijkheid benutten om de schietsport breed te promoten. Tevens willen wij met deze marathon geld inzamelen voor een goed doel, namelijk de stichting KiKa (Kinderen Kankervrij).

Schietvereniging O.K.K. Secretariaat: de Frankenthaler 28 2291 JE Wateringen tel. 0174 – 29 42 66 Homepage: http://www.svokk.nl E-mail: info@svokk.nl

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Sponsorbrief

1 Schietvereniging Homepage: Schietaccommodatie: Secretariaat: Veenbes 15. de Frankenthaler 28 2291 NT Wateringen 2291 JE Wateringen E-mail: tel.: 0174 29 78 91. tel. 0174 29 42 66 Monster, Februari 2011. Sponsorbrief In november 2011 wordt er door schietvereniging een 24-uur durende marathon georganiseerd. Maximaal 22 schutters nemen deel en zullen gedurende die dag ruim patronen verschieten in liggende of knielende houding. Er zijn een aantal doelen die wij, schietvereniging hiermee willen te bereiken. Allereerst de grote sportieve prestatie van de schutters als ze de marathon uit schieten. Wij willen deze mogelijkheid benutten om de schietsport breed te promoten. Tevens willen wij met deze marathon geld inzamelen voor een goed doel, namelijk de stichting KiKa (Kinderen Kankervrij).

2 Deze stichting werft fondsen en steunt hiermee 7 kinderkankercentra verspreidt door heel Nederland. Deze centra doen onder andere onderzoek naar verhoging van de genezingskans, verbetering van de kwaliteit van de behandeling en vermindering van bijwerkingen na de behandeling. Daarnaast werkt KiKa samen met de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK). Het VOKK steunt en begeleidt ouders, broers, zussen en grootouders van kinderen met kanker. En de kinderen met kanker tijdens en na de ziekte en behandeling. Uiteraard kost het organiseren van een marathon geld. Naast de kosten van munitie moet ook de persoonlijke, lichamelijke begeleiding zoals sportmassage worden betaald.

3 Wij willen deze kosten zo laag mogelijk houden door inzet van veel vrijwilligers. De deelnemers betalen inschrijfgeld, dit is niet voldoende om de gemaakte kosten te dekken. Zonder hulp van sponsoren is bovenstaande niet mogelijk te realiseren. Wij willen middels dit schrijven dan ook een beroep op u doen voor sponsoring van dit evenement. Wat krijgt u er voor terug? Wij trachten zoveel mogelijk publiciteit te krijgen voor dit evenement in de media en niet alleen in deze regio. Vele deelnemers komen uit diverse andere regio's en ook daar zullen wij de media benaderen. Alle deelnemende sponsorbedrijven wordt de mogelijkheid geboden op de website van schietvereniging reclame te plaatsen.

4 De mogelijkheid om promotiematerialen bij ons op de vereniging te plaatsen is aanwezig. Wij hopen dat we op u kunnen rekenen en zien graag uw bijdrage tegemoet. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening 1402509 schietvereniging. te Den Hoorn schietmarathon. Het uiteindelijke bedrag dat overblijft, na aftrek van de kosten, wordt in zijn geheel aan Kika geschonken. Alvast bedankt ook namens KIKA.