Example: confidence

STAMKAART NIEUWE WERKNEMER Naam …

STAMKAART NIEUWE WERKNEMER . Naam werkgever :_____. Gegevens WERKNEMER : Naam :_____. Voorna(a)m(en) :_____. Adres :_____. Postcode/Woonplaats :_____. E-mailadres :_____. Burgerlijke staat : ongehuwd/gehuwd/duurzaam gescheiden1. Geslacht : man/1vrouw Geboortedatum :_____. Burg. service-nummer :_____. Bank-/Gironummer :_____. IBAN :_____. BIC :_____. Functie :_____. Indien BBL-leerling : beschikt u over een leer-werkovereenkomst? Ja/nee1. Naam partner :_____. In dienst per Uren per week :_____. Aantal dagen per week :_____. Werkzaam op :_____. Loonheffingskorting : ja/1nee_____2. Salarisschaal :_____. Full-time salaris : _____netto/1bruto Salarisverhoging per :diplomadatum_____/1datum in dienst/anders_____. Reiskostenvergoeding : ja/1nee :_____netto/1bruto Overige :1_____ _____ netto/1bruto 2_____ _____ netto/1bruto 3_____ _____ netto/1bruto Opmerkingen :_____.

STAMKAART NIEUWE WERKNEMER Naam werkgever:_____ Gegevens Werknemer : Naam :_____ Voorna(a)m(en) :_____

Tags:

  Mana, Stamkaart nieuwe werknemer naam, Stamkaart, Nieuwe, Werknemer, Stamkaart nieuwe werknemer naam werkgever, Werkgever

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of STAMKAART NIEUWE WERKNEMER Naam …

1 STAMKAART NIEUWE WERKNEMER . Naam werkgever :_____. Gegevens WERKNEMER : Naam :_____. Voorna(a)m(en) :_____. Adres :_____. Postcode/Woonplaats :_____. E-mailadres :_____. Burgerlijke staat : ongehuwd/gehuwd/duurzaam gescheiden1. Geslacht : man/1vrouw Geboortedatum :_____. Burg. service-nummer :_____. Bank-/Gironummer :_____. IBAN :_____. BIC :_____. Functie :_____. Indien BBL-leerling : beschikt u over een leer-werkovereenkomst? Ja/nee1. Naam partner :_____. In dienst per Uren per week :_____. Aantal dagen per week :_____. Werkzaam op :_____. Loonheffingskorting : ja/1nee_____2. Salarisschaal :_____. Full-time salaris : _____netto/1bruto Salarisverhoging per :diplomadatum_____/1datum in dienst/anders_____. Reiskostenvergoeding : ja/1nee :_____netto/1bruto Overige :1_____ _____ netto/1bruto 2_____ _____ netto/1bruto 3_____ _____ netto/1bruto Opmerkingen :_____.

2 _____. 1. Doorhalen wat niet van toepassing is 2. Wij verzoeken u tevens een kopie van de door WERKNEMER ingevulde en ondertekende loonbelastingverklaring aan ons te doen toekomen. Indien de opgave ontbreekt, wordt de loonheffingskorting niet toegepast.