Example: marketing

STANDARDNI IZRAZI ZA FARMACEVTSKE OBLIKE / …

STANDARDNI IZRAZI za FARMACEVTSKE OBLIKE STANDARDNI IZRAZI ZA FARMACEVTSKE OBLIKE /. STANDARD TERMS FOR PHARMACEUTICAL DOSAGE FORMS. 1. 1 TEKO E IN POLTRDNE FARMACEVTSKE OBLIKE ZA PERORALNO UPORABO - PERORALIA / ORAL PREPARATIONS - LIQUID AND SEMI-SOLID FORMS. English standard terms Slovenski STANDARDNI IZRAZI Dispersible tablet Disperzibilna tableta Granules for oral solution Zrnca za peroralno raztopino Granules for oral suspension Zrnca za peroralno suspenzijo Granules for syrup Zrnca za sirup Herbal tea Zdravilni aj Lyophilisate for suspension Liofilizat za suspenzijo Oral drops, emulsion Peroralne kapljice, emulzija Oral drops, solution Peroralne kapljice, raztopina Oral drops, suspension Peroralne kapljice, suspenzija Oral emulsion Peroralna emulzija Oral gel Peroralni gel Oral liquid Peroralna teko ina Oral paste Peroralna pasta Oral solution Peroralna raztopina Oral suspension Peroralna suspenzija Powder and solvent for oral solution Pra ek in vehikel za peroralno raztopino Powder and solvent for oral suspension Pra ek in vehikel za peroralno suspenzijo Powder for oral solution Pra ek za peroralno raztopino Powder for oral suspension Pra ek za peroralno suspenzijo Powder for syrup Pra ek za sirup Soluble tablet Tableta za peroralno raztopino Syrup Sirup 1.

formularium slovenicum 3.0 469 xi. standardni izrazi 1. 5 farmacevtske oblike za dermalno in transdermalno uporabo - dermatica, transdermatica / cutaneous and transdermal preparations

Tags:

  Cutaneous

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of STANDARDNI IZRAZI ZA FARMACEVTSKE OBLIKE / …

1 STANDARDNI IZRAZI za FARMACEVTSKE OBLIKE STANDARDNI IZRAZI ZA FARMACEVTSKE OBLIKE /. STANDARD TERMS FOR PHARMACEUTICAL DOSAGE FORMS. 1. 1 TEKO E IN POLTRDNE FARMACEVTSKE OBLIKE ZA PERORALNO UPORABO - PERORALIA / ORAL PREPARATIONS - LIQUID AND SEMI-SOLID FORMS. English standard terms Slovenski STANDARDNI IZRAZI Dispersible tablet Disperzibilna tableta Granules for oral solution Zrnca za peroralno raztopino Granules for oral suspension Zrnca za peroralno suspenzijo Granules for syrup Zrnca za sirup Herbal tea Zdravilni aj Lyophilisate for suspension Liofilizat za suspenzijo Oral drops, emulsion Peroralne kapljice, emulzija Oral drops, solution Peroralne kapljice, raztopina Oral drops, suspension Peroralne kapljice, suspenzija Oral emulsion Peroralna emulzija Oral gel Peroralni gel Oral liquid Peroralna teko ina Oral paste Peroralna pasta Oral solution Peroralna raztopina Oral suspension Peroralna suspenzija Powder and solvent for oral solution Pra ek in vehikel za peroralno raztopino Powder and solvent for oral suspension Pra ek in vehikel za peroralno suspenzijo Powder for oral solution Pra ek za peroralno raztopino Powder for oral suspension Pra ek za peroralno suspenzijo Powder for syrup Pra ek za sirup Soluble tablet Tableta za peroralno raztopino Syrup Sirup 1.

2 2 TRDNE FARMACEVTSKE OBLIKE ZA PERORALNO UPORABO - PERORALIA / ORAL PREPARATIONS - SOLID FORMS. English standard terms Slovenski STANDARDNI IZRAZI XI. STANDARDNI . Cachet krobna kapsula IZRAZI . Capsule, hard Kapsula, trda Capsule, soft Kapsula, mehka Chewable capsule, soft ve ljiva kapsula, mehka Chewable tablet ve ljiva tableta Coated tablet Oblo ena tableta (Vet.) Continuous-release intraruminal device (Vet.) Intraruminalni sistem s kontinuiranim spro anjem 466 FORMULARIUM SLOVENICUM STANDARDNI IZRAZI za FARMACEVTSKE OBLIKE English standard terms Slovenski STANDARDNI IZRAZI Effervescent granules ume a zrnca Effervescent powder ume i pra ek Effervescent tablet ume a tableta Film-coated tablet Filmsko oblo ena tableta Gastro-resistant capsule, hard Gastrorezistentna kapsula, trda Gastro-resistant capsule, soft Gastrorezistentna kapsula, mehka Gastro-resistant granules Gastrorezistentna zrnca Gastro-resistant tablet Gastrorezistentna tableta Granules Zrnca Instant herbal tea Instantni zdravilni aj (Vet.)

3 Lick block (Vet.) Kamen za lizanje Medicated chewing-gum Zdravilni ve ilni gumi (Vet.) Medicated pellets (Vet.) Zdravilne pelete Modified-release capsule, hard Kapsula s prirejenim spro anjem, trda Modified-release capsule, soft Kapsula s prirejenim spro anjem, mehka Modified-release granules Zrnca s prirejenim spro anjem Modified-release tablet Tableta s prirejenim spro anjem Oral gum Peroralni gumi Oral lyophilisate Peroralni liofilizat Oral powder Peroralni pra ek Orodispersible film Orodisperzibilni film Orodispersible tablet Orodisperzibilna tableta Pillules Pilule (Vet.) Premix for medicated feeding stuff (Vet.) Predme anica za zdravilno krmno me anico Prolonged-release capsule, hard Kapsula s podalj anim spro anjem, trda Prolonged-release capsule, soft Kapsula s podalj anim spro anjem, mehka Prolonged-release granules Zrnca s podalj anim spro anjem Prolonged-release tablet Tableta s podalj anim spro anjem (Vet.)

4 Pulsatile-release intraruminal device (Vet.) Intraruminalni sistem s pulzirajo im spro anjem Tablet Tableta 1. 3 FARMACEVTSKE OBLIKE ZA ORALNO UPORABO - ORALIA / OROMUCOSAL PREPARATIONS. XI. STANDARDNI . English standard terms Slovenski STANDARDNI IZRAZI IZRAZI . Buccal film Bukalni film Buccal tablet Bukalna tableta Compressed lozenge Stisnjena pastila Concentrate for gargle Koncentrat za raztopino za grgranje Gargle Raztopina za grgranje FORMULARIUM SLOVENICUM 467. STANDARDNI IZRAZI za FARMACEVTSKE OBLIKE English standard terms Slovenski STANDARDNI IZRAZI Gargle, powder for solution Pra ek za raztopino za grgranje Gargle, tablet for solution Tableta za raztopino za grgranje Gingival gel Gel za dlesni Gingival paste Pasta za dlesni Gingival solution Raztopina za dlesni Lozenge Pastila Mouthwash Raztopina za izpiranje ust Mouthwash, tablet for solution Tableta za raztopino za izpiranje ust Muco-adhesive buccal tablet Mukoadhezivna bukalna tableta Oromucosal capsule Oralna kapsula Oromucosal cream Oralna krema Oromucosal drops Oralne kapljice Oromucosal gel Oralni gel Oromucosal ointment Oralno mazilo Oromucosal paste Oralna pasta Oromucosal solution Oralna raztopina Oromucosal spray, emulsion Oralno pr ilo, emulzija Oromucosal spray, suspension Oralno pr ilo, suspenzija Oromucosal spray,solution Oralno pr ilo.

5 Raztopina Oromucosal suspension Oralna suspenzija Pastille Mehka pastila Sublingual spray Podjezi no pr ilo Sublingual tablet Podjezi na tableta 1. 4 FARMACEVTSKE OBLIKE ZA DENTALNO UPORABO - DENTALIA / PREPARATIONS FOR DENTAL USE. English standard terms Slovenski STANDARDNI IZRAZI Dental emulsion Dentalna emulzija Dental gel Dentalni gel Dental powder Dentalni pra ek Dental solution Dentalna raztopina Dental stick Dentalna pal ka XI. STANDARDNI . Dental suspension Dentalna suspenzija IZRAZI . Periodontal gel Periodontalni gel Periodontal insert Periodontalni vlo ek Periodontal powder Periodontalni pra ek Toothpaste Zdravilna zobna pasta 468 FORMULARIUM SLOVENICUM STANDARDNI IZRAZI za FARMACEVTSKE OBLIKE 1. 5 FARMACEVTSKE OBLIKE ZA DERMALNO IN TRANSDERMALNO UPORABO - DERMATICA, TRANSDERMATICA / cutaneous AND TRANSDERMAL PREPARATIONS. English standard terms Slovenski STANDARDNI IZRAZI Bath additive Dodatek za kopel (Vet.)

6 Collar (Vet.) Ovratnica Collodion Kolodij Concentrate for cutaneous solution Koncentrat za dermalno raztopino (Vet.) Concentrate for dip emulsion (Vet.) Koncentrat za emulzijo za kopel (Vet.) Concentrate for dip solution (Vet.) Koncentrat za raztopino za kopel (Vet.) Concentrate for dip suspension (Vet.) Koncentrat za suspenzijo za kopel (Vet.) Concentrate for solution for fish treatment (Vet.) Koncentrat za raztopino za zdravljenje rib Cream Krema cutaneous emulsion Dermalna emulzija cutaneous foam Dermalna pena cutaneous liquid Dermalna teko ina cutaneous paste Dermalna pasta cutaneous patch Dermalni obli . cutaneous powder Dermalni pra ek cutaneous solution Dermalna raztopina cutaneous spray, powder Dermalno pr ilo, pra ek cutaneous spray, solution Dermalno pr ilo, raztopina cutaneous spray, suspension Dermalno pr ilo, suspenzija cutaneous stick Dermalna pal ka cutaneous suspension Dermalna suspenzija (Vet.)

7 Dip emulsion (Vet.) Kopel, emulzija (Vet.) Dip solution (Vet.) Kopel, raztopina (Vet.) Dip suspension (Vet.) Kopel, suspenzija (Vet.) Ear tag (Vet.) U esna plo ica Gel Gel Impregnated dressing Prepojena obloga Medicated nail lacquer Zdravilni lak za nohte (Vet.) Medicated pendant (Vet.) Zdravilni obesek Medicated plaster Zdravilni obli . Ointment Mazilo XI. STANDARDNI . Plaster for provocation test Obli za obremenitveni test IZRAZI . Poultice Vro i obkladek (Vet.) Pour-on emulsion (Vet.) Ko ni poliv, emulzija (Vet.) Pour-on solution (Vet.) Ko ni poliv, raztopina (Vet.) Pour-on suspension (Vet.) Ko ni poliv, suspenzija (Vet.) Powder for dip solution (Vet.) Pra ek za raztopino za kopel FORMULARIUM SLOVENICUM 469. STANDARDNI IZRAZI za FARMACEVTSKE OBLIKE English standard terms Slovenski STANDARDNI IZRAZI (Vet.) Powder for suspension for fish treatment (Vet.) Pra ek za suspenzijo za zdravljenje rib Shampoo Zdravilni ampon Solution for iontophoresis Raztopina za iontoforezo Solution for skin-prick test Raztopina za ko ni vbodni test Solution for skin-scratch test Raztopina za ko ni skarifikacijski test (Vet.)

8 Spot-on emulsion (Vet.) Ko ni nanos, emulzija (Vet.) Spot-on solution (Vet.) Ko ni nanos, raztopina (Vet.) Spot-on suspension (Vet.) Ko ni nanos, suspenzija (Vet.) Teat dip emulsion (Vet.) Kopel za seske, emulzija (Vet.) Teat dip solution (Vet.) Kopel za seske, raztopina (Vet.) Teat dip suspension (Vet.) Kopel za seske, suspenzija (Vet.) Teat spray solution (Vet.) Pr ilo za seske, raztopina Transdermal gel Transdermalni gel Transdermal patch Transdermalni obli . Transdermal spray, solution Transdermalno pr ilo, raztopina 1. 6 FARMACEVTSKE OBLIKE ZA O I - OCULARIA / EYE PREPARATIONS. English standard terms Slovenski STANDARDNI IZRAZI Eye cream Krema za oko Eye drops, emulsion Kapljice za oko, emulzija Eye drops, powder and solvent for solution Kapljice za oko, pra ek in vehikel za raztopino Eye drops, powder and solvent for suspension Kapljice za oko, pra ek in vehikel za suspenzijo Eye drops, prolonged-release Kapljice za oko s podalj anim spro anjem Eye drops, solution Kapljice za oko, raztopina Eye drops, solvent for reconstitution Vehikel za kapljice za oko Eye drops, suspension Kapljice za oko, suspenzija Eye gel Gel za oko Eye lotion Raztopina za izpiranje o esa Eye lotion, solvent for reconstitution Vehikel za raztopino za izpiranje o esa Eye ointment Mazilo za oko Ophthalmic insert Vlo ek za oko Ophthalmic strip Trak za oko XI.

9 STANDARDNI . IZRAZI . 470 FORMULARIUM SLOVENICUM STANDARDNI IZRAZI za FARMACEVTSKE OBLIKE 1. 7 FARMACEVTSKE OBLIKE ZA UHO - AURICULARIA / EAR PREPARATIONS. English standard terms Slovenski STANDARDNI IZRAZI Ear cream Krema za uho Ear drops, emulsion Kapljice za uho, emulzija Ear drops, powder and solvent for suspension Kapljice za uho, pra ek in vehikel za suspenzijo Ear drops, solution Kapljice za uho, raztopina Ear drops, suspension Kapljice za uho, suspenzija Ear gel Gel za uho Ear ointment Mazilo za uho Ear powder Pra ek za uho Ear spray, emulsion Pr ilo za uho, emulzija Ear spray, solution Pr ilo za uho, raztopina Ear spray, suspension Pr ilo za uho, suspenzija Ear stick Pal ka za uho Ear tampon Tampon za uho Ear wash, emulsion Teko ina za izpiranje u esa, emulzija Ear wash, solution Teko ina za izpiranje u esa, raztopina 1. 8 FARMACEVTSKE OBLIKE ZA NOS - NASALIA / NASAL PREPARATIONS.

10 English standard terms Slovenski STANDARDNI IZRAZI Nasal cream Krema za nos Nasal drops, emulsion Kapljice za nos, emulzija Nasal drops, solution Kapljice za nos, raztopina Nasal drops, suspension Kapljice za nos, suspenzija Nasal gel Gel za nos Nasal ointment Mazilo za nos Nasal powder Pra ek za nos Nasal spray, emulsion Pr ilo za nos, emulzija Nasal spray, solution Pr ilo za nos, raztopina Nasal spray, suspension Pr ilo za nos, suspenzija Nasal stick Pal ka za nos Nasal wash Raztopina za izpiranje nosu XI. STANDARDNI . IZRAZI . FORMULARIUM SLOVENICUM 471. STANDARDNI IZRAZI za FARMACEVTSKE OBLIKE 1. 9 FARMACEVTSKE OBLIKE ZA VAGINALNO UPORABO - VAGINALIA / VAGINAL PREPARATIONS. English standard terms Slovenski STANDARDNI IZRAZI Effervescent vaginal tablet ume a vaginalna tableta Medicated vaginal tampon Zdravilni vaginalni tampon Pessary Vaginalna globula Tablet for vaginal solution Tableta za vaginalno raztopino Vaginal capsule, hard Vaginalna kapsula, trda Vaginal capsule, soft Vaginalna kapsula, mehka Vaginal cream Vaginalna krema Vaginal delivery system Vaginalni dostavni sistem Vaginal emulsion Vaginalna emulzija Vaginal foam Vaginalna pena Vaginal gel Vaginalni gel Vaginal ointment Vaginalno mazilo Vaginal solution Vaginalna raztopina Vaginal suspension Vaginalna suspenzija Vaginal tablet Vaginalna tableta FARMACEVTSKE OBLIKE ZA REKTALNO UPORABO - RECTALIA / RECTAL PREPARATIONS.


Related search queries