Example: bachelor of science

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI …

Peluang kerjaya dalam PERKHIDMATAN Awam NEGERI Kelantan,Warganegara Malaysia yang berkelayakansebagaimana berikut : 1. pegawai TADBIR NEGERI GRED N412. PENOLONG pegawai TADBIR GRED N293. PENOLONG JURUTERA GRED JA294. PENOLONG pegawai PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED JA295. PENOLONG PEMELIHARA HUTAN GRED G296. PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W197. PENGAWAS HUTAN GRED G198. JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT199. PELUKIS PELAN GRED JA1910. PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT G11. PEMBANTU SYARIAH GRED LS1912. PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM GRED S1913.

Peluang kerjaya dalam Perkhidmatan Awam Negeri Kelantan, Warganegara Malaysia yang berkelayakan sebagaimana berikut : 1. PEGAWAI TADBIR NEGERI GRED N41

Tags:

  Pegawai

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI …

1 Peluang kerjaya dalam PERKHIDMATAN Awam NEGERI Kelantan,Warganegara Malaysia yang berkelayakansebagaimana berikut : 1. pegawai TADBIR NEGERI GRED N412. PENOLONG pegawai TADBIR GRED N293. PENOLONG JURUTERA GRED JA294. PENOLONG pegawai PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED JA295. PENOLONG PEMELIHARA HUTAN GRED G296. PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W197. PENGAWAS HUTAN GRED G198. JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT199. PELUKIS PELAN GRED JA1910. PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT G11. PEMBANTU SYARIAH GRED LS1912. PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM GRED S1913.

2 PEMANDU KENDERAAN GRED H11 Syarat-syarat kelayakan permohonan (Skim PERKHIDMATAN ) boleh dirujuk di Laman Web Rasmi SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI Kelantan. Permohonan jawatan ini hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Pendaftaran Pekerjaan Sektor Awam (SPA8i) yang boleh diperolehi melalui pautan pada Laman Web Rasmi SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI Kelantan di TARAF PERKHIDMATAN :Sebelum atau pada 27 UMUR 1. Calon-calon lantikan adalah tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan pegawai yang sedang berkhidmat hendaklah berumur kurang daritahun pada tarikh lantikan. Hanya calon-calonditemuduga.

3 Sebarang keputusan yang muktamad. Maklumat lanjut, hubungi talian : 09(Pejabat SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI Kelantan) Setiausaha, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI Kelantan. SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI KELANTAN IKLAN JAWATAN KOSONG Peluang kerjaya dalam PERKHIDMATAN Awam NEGERI Kelantan, dipelawa Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan pegawai TADBIR NEGERI GRED N41 PENOLONG pegawai TADBIR GRED N29 PENOLONG JURUTERA GRED JA29 PENOLONG pegawai PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED JA295. PENOLONG PEMELIHARA HUTAN GRED G29 PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 PENGAWAS HUTAN GRED G19 JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT19 PELUKIS PELAN GRED JA19 PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S19 11.

4 PEMBANTU SYARIAH GRED LS19 . PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM GRED S19 13. PEMANDU KENDERAAN GRED H11 syarat kelayakan permohonan (Skim PERKHIDMATAN ) boleh dirujuk di Laman Web Rasmi SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI MEMOHON: Permohonan jawatan ini hendaklah dibuat SECARA ATAS TALIAN (ONdengan menggunakan Borang Pendaftaran Pekerjaan Sektor Awam (SPA8i) diperolehi melalui pautan pada Laman Web Rasmi SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI Kelantan di TARAF PERKHIDMATAN : Tetap TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 27 Mac 2018 (Selasa) calon lantikan adalah tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.)

5 pegawai yang sedang berkhidmat hendaklah berumur kurang daritarikh lantikan. CATATAN AM: calon yang melepasi tapisan sahaja akan dipanggil untuk Sebarang keputusan yang dibuat berkaitan dengan urusan ini adalah Maklumat lanjut, hubungi talian : 09-7485089. (Pejabat SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI Kelantan) SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI Kelantan. SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI KELANTAN kepada untuk mengisi kekosongan jawatan PENOLONG pegawai PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED JA29 syarat kelayakan permohonan (Skim PERKHIDMATAN ) boleh dirujuk di Laman Web Rasmi SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI Kelantan.

6 SECARA ATAS TALIAN (ON-LINE) dengan menggunakan Borang Pendaftaran Pekerjaan Sektor Awam (SPA8i) diperolehi melalui pautan pada Laman Web Rasmi SURUHANJAYA calon lantikan adalah tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh pegawai yang sedang berkhidmat hendaklah berumur kurang dari 58 akan dipanggil untuk dibuat berkaitan dengan urusan ini adalah SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI KELANTAN 1. JAWATAN : KUMPULAN PERKHIDMATAN : GRED JAWATAN : JADUAL GAJI SYARAT LANTIKAN SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI KELANTAN IKLAN JAWATAN KOSONG pegawai TADBIR NEGERI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL N41 Gaji Minimun Gaji Maksimum RM 2, RM 9, Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut : a) Warganegara Malaysia b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

7 Dan c) (i)Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred N4 (ii) Ijazah Sarjana Muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM2, ) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki KepujianGred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

8 pegawai sedang berkhidmat dalam PERKHIDMATAN Penolong pegawai Tadbir, Setiausaha Pejabat, Penghulu, Penolong Pengurus Asrama, Penolong pegawai Tanah atau Penolong Pentadbir Tanah adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan pegawai Tadbir Gred N41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam PERKHIDMATAN dan: SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI KELANTAN Kadar KGT RM Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut : Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan (i)Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang (Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM2, ).

9 Atau uda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan alah pada Gred N41: RM2, ) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf pegawai sedang berkhidmat dalam PERKHIDMATAN Penolong pegawai Tadbir, Setiausaha Pejabat, Penghulu, Penolong Pengurus Asrama, Penolong pegawai Tanah atau Penolong Pentadbir Tanah adalah ihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan pegawai Tadbir Gred N41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam (a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan (c).

10 Atau (ii) lulus Peperiksaan Khas; dan (b) had umur pelantikan: (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun;atau (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun. 2. JAWATAN : KUMPULAN PERKHIDMATAN : GRED JAWATAN : PENOLONG pegawai TADBIR PELAKSANA N29 JADUAL GAJI Gaji Minimun Gaji Maksimum Kadar KGT RM1, RM5, SYARAT LANTIKAN Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: a.


Related search queries