Example: bachelor of science

SVENSK- NORSK ORDLISTE - Anna Forlag

SVENSK- NORSK . ORDLISTE . ved Willy Dahl ANNA Forlag . SVENSK- NORSK ORDLISTE . ved Willy Dahl Denne filen kan fritt lastes ned av privatpersoner til personlig bruk i ikke- kommersiell sammenheng. Det er ikke tillatt bearbeide, redistribuere eller selge innholdet p noen som helst m te. De som har lyst til takke for bruken, kan sende en tier til konto , Willy Dahl, Breiviken 6, 5042 Bergen. For all annen nedlasting gjelder ndsverklovens bestemmelser. Institusjoner, skoler, foreninger, firmaer osv. som m tte nske produsere flere eksem- plarer til utdeling (men ikke til salg!) kan ta kontakt med utgiveren. Prisen skal bli av n rmest symbolsk karakter.

SVENSK-NORSK ORDLISTE ved Willy Dahl Denne filen kan fritt lastes ned av privatpersoner til personlig bruk i ikke-kommersiell sammenheng. Det er ikke tillatt å bearbeide, redistribuere eller

Tags:

  Norsk

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of SVENSK- NORSK ORDLISTE - Anna Forlag

1 SVENSK- NORSK . ORDLISTE . ved Willy Dahl ANNA Forlag . SVENSK- NORSK ORDLISTE . ved Willy Dahl Denne filen kan fritt lastes ned av privatpersoner til personlig bruk i ikke- kommersiell sammenheng. Det er ikke tillatt bearbeide, redistribuere eller selge innholdet p noen som helst m te. De som har lyst til takke for bruken, kan sende en tier til konto , Willy Dahl, Breiviken 6, 5042 Bergen. For all annen nedlasting gjelder ndsverklovens bestemmelser. Institusjoner, skoler, foreninger, firmaer osv. som m tte nske produsere flere eksem- plarer til utdeling (men ikke til salg!) kan ta kontakt med utgiveren. Prisen skal bli av n rmest symbolsk karakter.

2 Anna Forlag / Willy Dahl, Bergen 2010. ANNA Forlag . Forord Dette er en liste over svenske ord og uttrykk som ikke er umiddelbart forst elige for et NORSK publikum, med oversettelse til NORSK . Den er ment som en slags f rstehjelp for folk som har lyst til lese svenske b ker p originalspr ket, eller for eksempel er p shoppingtur over grensen til nabolandet. St rstedelen av ordforr det i NORSK og svensk er felles, og er ikke med i listen. Det gjelder ogs de fleste internasjonale ord, men svensk bruker en del fremmedord som er ukjent i NORSK . Ord der skriftulikheten er bagatellmessig (f. eks. svensk ck der NORSK har kk, infinitiv p a der NORSK bokm l har e, forstavelsen o- for NORSK u-, for e o.)

3 L. ) er ikke tatt med. I noen tilfeller kan et svensk ord ha samme betydning som i NORSK , men ogs en tilleggsbetydning som er ukjent i NORSK . Dette er registrert med tegnet ~ , som betyr "det samme". Alts slik: aff r 1) ~ 2). butikk, handel, forretning. Det er ikke gitt noen grammatiske definisjoner av er at de som bruker en ORDLISTE som denne, som regel vil m te det ukjente ordet i en sammenheng som gj r det klart om det er et substantiv, et verb N r et substantiv er avledet av et verb, eller omvendt, er bare det ene ordet tatt med. De som sl r opp p for eksempel substantivet tjallare , vil bare finne verbet tjalla = angi, tyste. Noen vil nok synes at her er det tatt med altfor mange ord; de kan jo v re glade for at de har bedre spr kkunnskaper enn de fleste.

4 Jeg synes det er bedre at det kommer inn noen overfl dige ord, enn at viktige ord skulle mangle. Arbeidet er basert p flere rtiers notater fra flittig omgang med svensk litteratur. I alle tvilstilfeller er defisjonen sjekket mot Bonniers svenska ordbok, et verk som er helt uunnv rlig for alle som vil studere grannespr ket n yere. Rettskrivningen f lger ellers Svenska Akademiens ordlista. I sluttfasen har jeg ekserpert noen svenske b ker fra de aller siste rene, noe som har f rt med seg at her opptrer det ord, s rlig slanguttrykk, som enn ikke har f tt plass i ordb kene. Det er brukt sv rt f forkortelser. Den viktigste er " ", slang for, som alts markerer at det dreier seg om litt spesielle uttrykk.

5 I noen f tilfelle er det med " " markert at ordet brukes mest i det svensktalende Finland. Den svenske rekkef lgen av de nordiske bokstavene sist i alfabetet er , , ; her er det brukt den rekkef lgen norske lesere er vant med, , , . *. Fordelen ved denne publiseringsm ten er at det er en enkelt sak rette i og oppdatere manus. Utgiveren vil v re takknemlig for alle meldinger om feil eller misforst elser, og for forslag om svenske ord og uttrykk som b r v re med i listen. Send en e-post til eller skriv til Willy Dahl, Breiviken 6, 5042 Bergen. Helst kildehenvisning! Bergen i februar 2010. Svensk- NORSK ORDLISTE Willy Dahl 2010 - 3. Noen farlige svenske ord som lett kan misforst s av norsktalende: anledning rsak, grunn, motiv artig h flig befara frykte by tettsted, landsby.

6 Frack kjole og hvitt f f ng forfengelighet glass iskrem gr nd smau, veit harhj rtad feig hurtig glad, munter hygge snauhogd skogsomr de kittel gryte, kjele kjol skj rt kl nning kjole kostym dress kry frisk, pigg le smile lidelse lidenskap, begj r mack bensinstasjon mangla rulle t y pussa kysse rar 1) snill, vennlig 2) sjelden rolig morsom, trivelig rom rogn sakta ogs lav (om lyd). semester ferie skalk ogs : skurk skratta le sluk kan v re sl. f. matsted sn cka musling sn l gjerrig, gniten spott spytt stupa falle i krig svamp sopp tillst nd l yve, tillatelse utskott 1) komit , utvalg 2) utvekst de skjebne Svensk- NORSK ORDLISTE Willy Dahl 2010 - 4.

7 A ans pleie, puss; ansa pleie, pusse anskri utrop abiturient elev som skal avlegge anskriven ansett avgangseksamen anskr mligen uhyggelig abrovink el. abrovinsch fiffig tiltak anspr k krav; anspr ksl s beskjeden, sm l ten ackja pulk anst utsette aderton atten ansv lld oppsvulmet affisch plakat ans tta angripe, plage, trenge seg p . aff r 1) ~ 2) butikk, handel, forretning antingen enten aga juling, stryk antr da begynne, innlede ( en reise). aktris kvinnelig skuespiller antr ffbar mulig finne akutfall akuttilfelle antvarda overlate alert oppvakt, v ken anvisning 1)~ 2) opplysning all 1) ~ 2) slutt appl d applaus allan (spela - ) gj re seg overlegen, spille t ff approbation godkjenning allehanda litt av hvert aptera avpasse, tilpasse allrum dagligstue argbigga hespetre, hurpe alls i det hele tatt arla rle alltmer stadig mer armb ge albue allvar alvor.

8 Se ogs alvar arrendera bygsle alster (skaper)verk, produkt arsle r v alvar trel s kalksteinsslette artig h flig ampel hengelampe arton atten andf dd pesende arvode honorar ande sjel, nd as kadaver, tsel andetag ndetak, inn nding ask 1) ~ 2) liten eske andlig ndelig askunge askepott andrum pusterom assist m lgivende pasning (i ishockey). andryg slektssnobbet attiralj utrustning anfordran begj ring, oppfordring attityd holdning anfr tt etset av syre; overf. betydn. moralsk auskultera ha praktisk-pedagogisk pr vetid i forfallen skolen anf rtro betro, overlate (til noen) aval bankgaranti anforvant slektning avbalkning avskilt del angel gen viktig, betydningsfull.

9 Tilb yelig til, avbasning juling, skarp korreks ivrig avbida avvente angen m behagelig, trivelig avbild kopi angla fiske (med angel) avbytare vikar ang ra komme i havn, legge til ved kai avb ja si nei til anhalt holdeplass avf llig frafallen anh rig slektning avgjutning avst pning anka and avg ld avgift anledning rsak, grunn, motiv avg rda gjerde inn anletsdrag ansiktstrekk avhyllning utskjelling anlopp 1) sats (ved hopp) 2) anfall, storming avhysa kaste ut fra bolig anl nda ankomme avh lja avdekke, blotte annalkande som n rmer seg avi skriftlig melding annars ellers avig vrengt, innadvendt; aviga innside, annorlunda annerledes vrangside anrik anerik, med fornemme tradisjoner avkunna tilkjennegi avlida d.

10 Svensk- NORSK ORDLISTE Willy Dahl 2010 - 5. avlelse unnfangelse begabba h ne avlyft omplassering av bankl n begagnad brukt avlyssna avlytte bekomma virke p . avl gsna f re bort belamra fylle med noe med skrapende lyd avl mna overlevere bel gen som ligger avl nka avlede (oppmerksomhet) bel ten forn yd avl ta avsende bena skill i h ret avm tt avm lt benget mager person avog fiendtlig, vrang benstomme skjelett avse ha til hensikt; avsev rd betydelig ben gen tilb yelig til, villig avstamp sats (ved hopp) bergis 1) avlangt franskbr d 2) sl. f. skr sikker avstj lpningsplats s ppelfylling berlock lite smykke som henger p kjede avtrubbad f lelsesl s beroande av avhengig av avt cka avdekke bers lund (i hageanlegg med busker, avund misunnelse slyngplanter ).


Related search queries