Example: air traffic controller

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ ... - kgk.gov.tr

3 30 Aralık 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28867 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: DIŞ TEYİTLER (BDS 505) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 18 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Dış Teyitler Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ ... - kgk.gov.tr