Example: stock market

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ... - …

M LL E T M BAKANLI I. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl . Say 56. Tarih 19/02/2018 Konu: Orta retim Kurumlar Haftal k Ders izelgesi Kurulda G r. Tarihi 13 /02/2018. nceki Karar n 30/05/2017-53. Tarih ve Say s 01/07/2014-63. 27/01/2014-6. Orta retim Genel M d rl n n 22/01 ve 05/02/2018- tarihli ve say l ; Din retimi Genel M d rl n n 01/02/2018-45123216- , 13/02 ve 13/02 tarihli ve say l ; Mesleki ve Teknik E itim Genel M d rl n n 01/02/2018 tarihli ve say l yaz lar zerine Kurulumuzda g r len Anadolu Lisesi, Haz rl k S n f Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu mam Hatip Lisesi, Uluslararas Anadolu mam Hatip Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Haftal k Ders izelgesi'nin, 2018-2019 e itim- retim y l ndan itibaren t m s n f d zeylerinde ekli rne ine g re uygulanmas , Kurulumuzun 30/05/2017 tarihli ve 53 say l karar yla kabul edi

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 22/01/2018-21658195-121.01-E.1605747 ve 05/02/2018-

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ... - …

1 M LL E T M BAKANLI I. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl . Say 56. Tarih 19/02/2018 Konu: Orta retim Kurumlar Haftal k Ders izelgesi Kurulda G r. Tarihi 13 /02/2018. nceki Karar n 30/05/2017-53. Tarih ve Say s 01/07/2014-63. 27/01/2014-6. Orta retim Genel M d rl n n 22/01 ve 05/02/2018- tarihli ve say l ; Din retimi Genel M d rl n n 01/02/2018-45123216- , 13/02 ve 13/02 tarihli ve say l ; Mesleki ve Teknik E itim Genel M d rl n n 01/02/2018 tarihli ve say l yaz lar zerine Kurulumuzda g r len Anadolu Lisesi, Haz rl k S n f Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu mam Hatip Lisesi, Uluslararas Anadolu mam Hatip Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Haftal k Ders izelgesi'nin, 2018-2019 e itim- retim y l ndan itibaren t m s n f d zeylerinde ekli rne ine g re uygulanmas , Kurulumuzun 30/05/2017 tarihli ve 53 say l karar yla kabul edilen Mill E itim Bakanl.

2 Orta retim Kurumlar Haftal k Ders izelgesi (G zel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi Haftal k Ders izelgeleri hari ) ile 27/01/2014 tarihli ve 6 say l karar yla kabul edilen Genel Lise, Anadolu Lisesi, Haz rl k S n f . Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, mam Hatip Lisesi ve Anadolu mam Hatip Lisesi Haftal k Ders izelgesinin 2018-2019 e itim- retim y l ndan itibaren t m s n f d zeylerinde uygulamadan kald r lmas . hususunu uygun g r le arz ederiz. Dr. Mustafa OTRAR Dr. H seyin KORKUT Do . Dr. Erkan D N . ye ye ye Dr. Hasan KAVGACI K mil YE L Dr. Mehmet S RMEL.

3 Ye ye ye Dr. H seyin R N. ye Alpaslan DURMU . Kurul Ba kan . UYGUNDUR. / /2018. smet YILMAZ. Mill E itim Bakan . ANADOLU L SES . HAFTALIK DERS ZELGES . 9. 10. 11. 12. DERSLER. SINIF SINIF SINIF SINIF. T RK D L VE EDEB YATI 5 5 5 5. D N K LT R VE AHLAK B LG S 2 2 2 2. TAR H 2 2 2 - NKIL P TAR H VE ATAT RK L K - - - 2. CO RAFYA 2 2 - - ORTAK DERSLER. MATEMAT K 6 6 - - F Z K 2 2 - - K MYA 2 2 - - B YOLOJ 2 2 - - FELSEFE - 2 2 - B R NC YABANCI D L 4 4 4 4. K NC YABANCI D L 2 2 2 2. BEDEN E T M VE SPOR 2 2 2 2. G RSEL SANATLAR/M Z K 2 2 2 2. SA LIK B LG S VE TRAF K K LT R 1 - - - ORTAK DERS SAAT TOPLAMI 34 35 21 19.

4 SE MEL T RK D L VE EDEB YATI (2) - - (3)(5) (3)(5). D L VE. ANLATIM. D KS YON VE H TABET (1) - - 1 1. OSMANLI T RK ES (3) 2 2 2 2. TEMEL MATEMAT K (2) - - 2 2. MATEMAT K SE MEL MATEMAT K (2) - - 6 6. VE FEN SE MEL F Z K (2) - - 4 4. B L MLER SE MEL K MYA (2) - - 4 4. SE MEL B YOLOJ (2) - - 4 4. ASTRONOM VE UZAY B L MLER (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2). MATEMAT K TAR H VE UYGULAMALARI (3) - 2 2 2. FEN B L MLER TAR H VE UYGULAMALARI (3) - 3 3 3. SE MEL TAR H (1) - - (2)(4) (2)(4). T RK K LT R VE MEDEN YET TAR H (1) - - (2)(4) (2)(4). SLAM K LT R VE MEDEN YET (1) 2 2 2 2. SLAM B L M TAR H (1) - 2 2 2.

5 A DA T RK VE D NYA TAR H (1) - - - (2)(4). SE MEL CO RAFYA (2) - - (2)(4) (2)(4). PS KOLOJ (1) - - 2 2. SE MEL DERSLER. SOSYAL SOSYOLOJ (1) - - 2 2. B L MLER MANTIK (1) - - 2 2. B LG KURAMI (1) (1)(2) - - - DEMOKRAS VE NSAN HAKLARI (1) 1 1 1 1. LETME (1) - - 2 2. EKONOM (1) - - 2 2. G R MC L K (1) - - 1 1. Y NET M B L M (1) - - 2 2. ULUSLARARASI L K LER (1) - - 2 2. D N, AHL K KUR'AN-I KER M (4) 2 2 2 2. VE PEYGAMBER M Z N HAYATI (4) 2 2 2 2. DE ERLER TEMEL D N B LG LER (2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2). YABANCI SE MEL B R NC YABANCI D L (4) (2)(4) (2)(4) (2)(10) (2)(10). D LLER VE SE MEL K NC YABANCI D L (4) (2)(4) (2)(4) (2)(4) (2)(4).

6 EDEB YATI YABANCI D LLER EDEB YATI (4) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2). SPOR VE SE MEL BEDEN E T M VE SPOR (4) 2 2 2 2. SOSYAL. ETK NL K SOSYAL ETK NL K (4) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2). SE MEL G RSEL SANATLAR (4) 2 2 2 2. G ZEL SE MEL M Z K (4) 2 2 2 2. SANATLAR SANAT TAR H (1) 2 2 2 2. DRAMA (1) 1 1 1 1. B LG SAYAR B L M (2) 2 2 2 2. B L M. PROJE HAZIRLAMA (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2). SE LEB LECEK DERS SAAT SAYISI 5 4 18 20. REHBERL K VE Y NLEND RME 1 1 1 1. TOPLAM DERS SAAT 40 40 40 40. HAZIRLIK SINIFI BULUNAN ANADOLU L SES . HAFTALIK DERS ZELGES . HAZIRLIK 9. 10. 11. 12. DERSLER.

7 SINIFI SINIF SINIF SINIF SINIF. HAZIRLIK SINIFI T RK D L VE EDEB YATI 4 - - - - T RK D L VE EDEB YATI - 5 5 5 5. D N K LT R VE AHLAK B LG S - 2 2 2 2. TAR H - 2 2 2 - NKIL P TAR H VE ATAT RK L K - - - - 2. - 2 2 - - ORTAK DERSLER. CO RAFYA. MATEMAT K 3 6 6 - - F Z K - 2 2 - - K MYA - 2 2 - - B YOLOJ - 2 2 - - FELSEFE - - 2 2 - B R NC YABANCI D L 20 4 4 4 4. K NC YABANCI D L 4 2 2 2 2. B LG SAYAR B L M 4 - - - - BEDEN E T M VE SPOR 2 2 2 2 2. G RSEL SANATLAR / M Z K 2 2 2 2 2. SA LIK B LG S VE TRAF K K LT R - 1 - - - ORTAK DERS SAAT TOPLAMI 39 34 35 21 19. SE MEL T RK D L VE EDEB YATI (2) - - - (3)(5) (3)(5).

8 D L VE. D KS YON VE H TABET (1) - 1 1 1 1. ANLATIM. OSMANLI T RK ES (3) - 2 2 2 2. TEMEL MATEMAT K (2) - - - 2 2. SE MEL MATEMAT K (2) - - - 6 6. SE MEL F Z K (2) - - - 4 4. MATEMAT . SE MEL K MYA (2) - - - 4 4. VE FEN. SE MEL B YOLOJ (2) - - - 4 4. B L MLER . ASTRONOM VE UZAY B L MLER (1) - (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2). MATEMAT K TAR H VE UYGULAMALARI (3) - - 2 2 2. FEN B L MLER TAR H VE UYGULAMALARI (3) - - 3 3 3. SE MEL TAR H (1) - - - (2)(4) (2)(4). T RK K LT R VE MEDEN YET TAR H (1) - - - (2)(4) (2)(4). SLAM K LT R VE MEDEN YET (1) - 2 2 2 2. SLAM B L M TAR H (1) - - 2 2 2.

9 A DA T RK VE D NYA TAR H (1) - - - - (2)(4). (2)(4) (2)(4). SE MEL DERSLER. SE MEL CO RAFYA (2) - - - PS KOLOJ (1) - - - 2 2. SOSYAL SOSYOLOJ (1) - - - 2 2. B L MLER MANTIK (1) - - - 2 2. B LG KURAMI (1) - (1)(2) - - - DEMOKRAS VE NSAN HAKLARI (1) - 1 1 1 1. LETME (1) - - - 2 2. EKONOM (1) - - - 2 2. G R MC L K (1) - - - 1 1. Y NET M B L M (1) - - - 2 2. ULUSLARARASI L K LER (1) - - - 2 2. D N, AHLAK KUR'AN-I KER M (4) - 2 2 2 2. VE PEYGAMBER M Z N HAYATI (4) - 2 2 2 2. DE ERLER TEMEL D N B LG LER (2) - (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2). YABANCI SE MEL B R NC YABANCI D L (4) - (2)(4) (2)(4) (2)(10) (2)(10).

10 D LLER VE SE MEL K NC YABANCI D L (4) - (2)(4) (2)(4) (2)(4) (2)(4). EDEB YATI YABANCI D LLER EDEB YATI (4) - (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2). SPOR VE SE MEL BEDEN E T M VE SPOR (4) - 2 2 2 2. SOSYAL. ETK NL K SOSYAL ETK NL K (4) - (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2). SE MEL G RSEL SANATLAR (4) - 2 2 2 2. G ZEL SE MEL M Z K (4) - 2 2 2 2. SANATLAR SANAT TAR H (1) - 2 2 2 2. DRAMA (1) - 1 1 1 1. B L M PROJE HAZIRLAMA (1) - (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2). SE LEB LECEK DERS SAAT SAYISI - 5 4 18 20. REHBERL K VE Y NLEND RME 1 1 1 1 1. TOPLAM DERS SAAT * 40 40 40 40 40. *Abitur program uygulayan liseler toplam haftal k ders saatlerinin d nda en fazla 5 saat ilave ders yapabilir.


Related search queries