Example: biology

Thoracic Outlet Syndroom - fysiodevries.nl

Sport-Fysiotherapie en Medische Trainings Therapie R. de Vries Kerkweg 45a 4102 KR Zijderveld Telefoon 0345 - 642618. Fax 0345 - 641004. E-mail Internet Thoracic Outlet Syndroom Inleiding Onder TOS ( Thoracic Outlet Syndroom ) of CCCS (Costo-ClaviCulair Syndroom ) worden die klachten gerekend, die voornamelijk gelokaliseerd zijn in de arm, maar veroorzaakt worden in het nekschoudergebied. De Thoracic Outlet ' is het traject van de bloedvaten en de zenuwstreng vanuit verschillende niveaus van de nek tot de schouder.

Plaatsen in de thoracic outlet waar compressie kan plaatsvinden: A – achterste scalenuspoort B – costoclaviculaire ruimte C – coraco-thoraco-pectorale poort

Tags:

  Thoracic, Outlet, Thoracic outlet

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Thoracic Outlet Syndroom - fysiodevries.nl

1 Sport-Fysiotherapie en Medische Trainings Therapie R. de Vries Kerkweg 45a 4102 KR Zijderveld Telefoon 0345 - 642618. Fax 0345 - 641004. E-mail Internet Thoracic Outlet Syndroom Inleiding Onder TOS ( Thoracic Outlet Syndroom ) of CCCS (Costo-ClaviCulair Syndroom ) worden die klachten gerekend, die voornamelijk gelokaliseerd zijn in de arm, maar veroorzaakt worden in het nekschoudergebied. De Thoracic Outlet ' is het traject van de bloedvaten en de zenuwstreng vanuit verschillende niveaus van de nek tot de schouder.

2 In feite gaat deze vaat-zenuw-streng van de halswervelkolom naar de arm om deze te voorzien van bloedvaten en zenuwweefsel. Tussen de nek en de schouder moet de vaat-zenuw-streng veel spieren en botten passeren. Er zijn enkele poorten' voor aangelegd, zodat de doorvoer ongehinderd kan plaatsvinden. Toch kan de streng door allerlei oorzaken bekneld raken en daardoor klachten van zenuwen en/of bloedvaten tot gevolg hebben. Oorzaken E n van de meest voorkomende oorzaken van beknelling is een afwijkende houding.

3 Dit kan een verlaagde stand zijn van het sleutelbeen en/of een verhoogde stand van de eerste rib. De vaat-zenuwstreng raakt dan tussen deze botten bekneld. Een andere oorzaak is een verhoogde spanning van de hals- en/of borstspieren. Hierdoor worden de doorgangsruimten (poorten) van de streng verkleind en vindt er een afklemming plaats. Nog een mogelijke oorzaak is het gestoord bewegen van de nek-schoudergordel. Afhankelijk van de oorzaak worden verschillende typen onderscheiden. Maar in alle gevallen zijn de gevolgen gelijk: de vaat-zenuw-streng raakt beklemd en de bloed- en/of zenuwvoorziening van de arm wordt gehinderd.

4 R. de Vries - sportfysiotherapeut Kerweg 45a - Zijderveld Plaatsen in de Thoracic Outlet waar compressie kan plaatsvinden: A achterste scalenuspoort B costoclaviculaire ruimte C coraco-thoraco-pectorale poort m. scalenus medius (halsspier). m. scalenus anterior (halsspier) m. pectoralis minor (borstspier). a. subclavia (aanvoerend bloedvat) v. subclavia (afvoerend bloedvat) plexus brachialis (zenuwstreng). 1. 2. 3. 4. 5. 6. Klachtenbeeld De klachten zijn afhankelijk van wat wordt afgeklemd: een zenuw of een bloedvat.

5 Soms is er een beklemming van beiden tegelijk. Als er een zenuw bekneld raakt, ontstaat er vanuit de nek een uitstralende pijn in de arm. Tevens treedt er een gevoel op van zwakte en kunnen dove gevoelens en/of prikkelingsverschijnselen in de arm optreden. R. de Vries - sportfysiotherapeut Kerkweg 45a - Zijderveld Als er een aanvoerend bloedvat bekneld raakt, dan heeft dit tot gevolg dat er een verminderde zuurstof-voorziening optreedt in de weefsels van de arm. Dit voedingstekort zorgt voor een verlammende pijn bij belastende bewegingen, welke weer verdwijnt als de belasting stopt.

6 De arm voelt verzwakt, zwaar en koud. Bij beklemming van een teruggaand bloedvat vanuit de arm ontstaat er een beperking van de afvoer van afvalstoffen. De handen worden blauw en dik en er ontstaat een gespannen gevoel in de arm. Ook hier treedt een loom en zwaar gevoel in de arm op. Soms ontstaan de klachten pas nadat de beklemming is opgeheven ( s nachts bij voorbeeld). Dit wordt het releasefenomeen' genoemden komt voor bij voordurende beklemming, zoals bij strakke kleding (BH, bretels) of zware mammae (borsten).

7 Therapie Naast het mobiliseren en het in de juiste stand plaatsen van het sleutelbeen en de eerste rib dmv. passieve bewegingen (door de fysiotherapeut), dient u zelf veel te oefenen. Om de klachten blijvend te verminderen is het belangrijk, dat u deze oefeningen regelmatig uitvoert. Deze oefeningen bestaan uit rekoefeningen en oefeningen voor de juiste houding. U voert ze enkele keren per dag gedurende 10 15 minuten uit. De juiste houding moet u op een gegeven moment de gehele dag kunnen volhouden. Daarnaast zullen spierversterkende oefeningen worden gegeven.

8 Rekoefeningen Grote borstspier (m. pectoralis major). U staat in de deuropening met n arm schuin omhoog en de hand aan de deurpost. U stapt zover naar voren, dat u net geen rek voelt bij de schouder van de gestrekte arm. Nu drukt u uw hand 8 tellen hard tegen de deurpost. Vervolgens rekt u de grote borstspier door verder naar voren te leunen en dit weer 8. tellen vol te houden. U herhaalt dit duwen en trekken 3-4 keer en het geheel doet u 3 x per dag, evt. voor beide armen. Monnikskapspier (m. trapezius).

9 U zit rechtop op een kruk of stoel. Met de hand aan de te rekken kant houdt u zich vast aan de zitting. Uw hoofd buigt u opzij naar de kant van de andere schouder. Terwijl u met uw hand goed vasthoudt, probeert u de schouder aan dezelfde kant te heffen. Halsspieren (mm. scaleni). Ondanks dat de klachten aan n zijde gelokaliseerd zijn, dient u deze rekoefening altijd aan beide zijden uit te voeren! Voorbeeld voor de rechter zijde: u draait uw hoofd naar rechts. Vervolgens buigt u uw hoofd naar de andere kant (links) opzij: uw linker oor richting uw linker schouder.

10 Als laatste knikt u uw hoofd naar achteren. In een later stadium kunt u hierna ook nog maximaal uitademen: hierdoor komt de eerste rib nog lager te staan en wordt de rekking nog versterkt. R. de Vries - sportfysiotherapeut Kerkweg 45a - Zijderveld Juiste houding De houding van rug, schouders, nek en hoofd is belangrijk om genoeg ruimte te hebben voor de vaat- zenuwstreng. Uw fysiotherapeut zal u hieromtrent adviseren. Nek en hoofd De nek strekt u uit door uw achterhoofd omhoog te duwen. U vlakt uw nek daardoor af.


Related search queries