Example: air traffic controller

Tien opgaven balans en resultatenrekening - …

Tien opgaven balans en resultatenrekening [4]. balans 4 Startbalans, balansmutaties, eindbalans en resultatenrekening balans Zwartgoud per 1 januari ; bedragen duizend euro Gebouwen Aandelenkapitaal Installaties* Agioreserve Transportmiddelen Winstreserve Inventaris Herwaarderingsreserve Voorraad stookolie (tegen inkoopprijs) Winst lopend jaar 0. Bank 6% Hypothecaire lening 5% Obligatielening Te betalen interest 0. * Terminals, Pompstations . Alle ontvangsten en uitgaven gaan per bank. Op de obligatielening wordt niet afgelost (pas over een aantal jaar aflossing ineens).

Title: Microsoft Word - Tien opgaven balans en resultatenrekening.docx Author: Bas Meijer Created Date: 9/7/2008 4:15:56 PM

Tags:

  Balan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Tien opgaven balans en resultatenrekening - …

1 Tien opgaven balans en resultatenrekening [4]. balans 4 Startbalans, balansmutaties, eindbalans en resultatenrekening balans Zwartgoud per 1 januari ; bedragen duizend euro Gebouwen Aandelenkapitaal Installaties* Agioreserve Transportmiddelen Winstreserve Inventaris Herwaarderingsreserve Voorraad stookolie (tegen inkoopprijs) Winst lopend jaar 0. Bank 6% Hypothecaire lening 5% Obligatielening Te betalen interest 0. * Terminals, Pompstations . Alle ontvangsten en uitgaven gaan per bank. Op de obligatielening wordt niet afgelost (pas over een aantal jaar aflossing ineens).

2 Op de hypothecaire lening wordt jaarlijks op 31 december 1 mln euro afgelost. De rentebetaaldatum van de obligatielening en de hypothecaire lening is 31 december. Verkopen en inkopen van stookolie gaan contant (dus niet op krediet). Winst is een saldo, zoals bij doelpuntensaldo. Financi le feiten januari (bedragen ,-). (a) Omzet : Dit bedrag is ook ontvangen volgens gegeven . (b) De inkoopwaarde van deze verkopen is gelijk aan : (c) Inkopen stookolie: Dit bedrag is ook betaald volgens gegeven . (d) Loonkosten: Dit bedrag is ook betaald. (e) Interestkosten: 100.

3 Betaling = 0 volgens gegevens en . (f) Diverse bedrijfskosten Dit bedrag is ook betaald. (g) Afschrijvingskosten: gebouwen 100, terminals 200, transportmiddelen 100, inventaris 60. (totaal afschrijvingskosten vaste activa 460). Vragen. 1 Leid af dat de interestkosten in januari 100(000) bedragen. 2 Verwerk gegevens (a) - (g) op de balans en de resultatenrekening van de bijlage. Gegeven (a) is bij wijze van voorbeeld al gedaan. - Elk vetgedrukt bedrag geeft balansmutaties, waarbij de balans in evenwicht moet blijven. - Kosten en opbrengsten verwerk je op de balans in mutaties van bezittingen en schulden en, omdat het saldo van bezittingen en schulden daarbij verandert, in Winst lopend jaar.

4 - Kosten en opbrengsten worden op de balans gespecificeerd (mooi onderverdeeld weergegeven). De resultatenrekening wordt zo een soort bijlage van Winst lopend jaar op de balans . - Negatieve bedragen komen op de balans en resultatenrekening niet voor, op n uitzondering na: een eventueel negatief winstsaldo. 3 Verklaar het verschil tussen de cashflow en de toename van de liquide middelen. Als je euro op een spaardeposito plaatst en een jaar later 45 euro rente krijgt, dan is het rendement op dit spaargeld: (45/1000) 100% = 4,5%. Rendement voor de belegger betekent kosten voor de onderneming.

5 Dus de interestkosten over het vreemd vermogen in procenten, IVV, bedraagt 100. voor onderneming Zwartgoud: IVV = + 100% 12 5,45 %. 4 Verklaar de berekening. De verstrekkers van het eigen vermogen doen dat ook niet graag voor niks. 5 Definieer en bereken het rendement op het eigen vermogen. bijlage Tien opgaven balans en resultatenrekening Bas Meijer Tien opgaven balans en resultatenrekening [4]. Bijlage balans 4. Verkorte balans 1 januari, balansmutaties januari, verkorte balans 31 januari ( euro). stand 1/1 aangevuld met mutaties + of 31/1 stand 1/1 aangevuld met mutaties + of 31/1.

6 Vaste activa Aandelenkapitaal Voorraad Agioreserve Winstreserve Bank + (a) Herwaarderingsreserve Winst lopend jaar 0 + (a). 6% Hyp. lening 5% Obligatielening Te bet. interest 0. resultatenrekening januari ( euro). kosten bedrag opbrengsten bedrag Inkoopwaarde verkopen Opbrengst verkopen (a) Loonkosten Interestkosten Afschrijvingskosten Saldo winst januari (a). ##. Tien opgaven balans en resultatenrekening Bas Meijer


Related search queries