Example: marketing

Traditional Crafts of Japan - Minister of Economy, …

Traditional Crafts of Japan NIBUTANI-ATTUS NIBUTANI-ITA. (WEAVING) (FURNITURE). These are Officially Designated Traditional Craft Products throughout Japan TSUGARU-NURI. (LACQUERWARE). MURAKAMI-KIBORI- that are authorized by the Ministry of Economy, Trade and Industry (222 products as of June 18, 2015). TSUISHU. (LACQUERWARE). Do you know about this Mark? OJIYA-CHIJIMI. (WEAVING) . ODATE-MAGE-WAPPA . JOBOJI-NURI. NAMBU-TEKKI. This mark identifies Traditional craft products. The quality AKITA-SUGI- (BENTWOOD WORK). NIIGATA-SHIKKI (IRONWARE). (LACQUERWARE) OKE-TARU (LACQUERWARE). OJIYA- (WOODWORK). TSUMUGI. certification label is only attached on the product that meets (WEAVING). the standard of the Ministry of Economy, Trade, and Industry.. ECHIGO-SANJO - UCHIHAMONO KAWATSURA- HIDEHIRA-NURI. SHIKKI KABA-ZAIKU (LACQUERWARE) . (SMITHERY) NIIGATA-SHIRONE- IWAYADO -TANSU.

Akasaka Oji Bldg.2F, 8-1-22 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Tel.03-5785-1001 URL http://kougeihin.jp/ Opening Hours : Daily 11:00am-7:00pm

Tags:

  Japan, Traditional, Traditional crafts of japan, Crafts

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Traditional Crafts of Japan - Minister of Economy, …

1 Traditional Crafts of Japan NIBUTANI-ATTUS NIBUTANI-ITA. (WEAVING) (FURNITURE). These are Officially Designated Traditional Craft Products throughout Japan TSUGARU-NURI. (LACQUERWARE). MURAKAMI-KIBORI- that are authorized by the Ministry of Economy, Trade and Industry (222 products as of June 18, 2015). TSUISHU. (LACQUERWARE). Do you know about this Mark? OJIYA-CHIJIMI. (WEAVING) . ODATE-MAGE-WAPPA . JOBOJI-NURI. NAMBU-TEKKI. This mark identifies Traditional craft products. The quality AKITA-SUGI- (BENTWOOD WORK). NIIGATA-SHIKKI (IRONWARE). (LACQUERWARE) OKE-TARU (LACQUERWARE). OJIYA- (WOODWORK). TSUMUGI. certification label is only attached on the product that meets (WEAVING). the standard of the Ministry of Economy, Trade, and Industry.. ECHIGO-SANJO - UCHIHAMONO KAWATSURA- HIDEHIRA-NURI. SHIKKI KABA-ZAIKU (LACQUERWARE) . (SMITHERY) NIIGATA-SHIRONE- IWAYADO -TANSU.

2 (LACQUERWARE) (CHERRY-BARK WORK) (FURNITURE). KAMO- BUTSUDAN. ECHIGO-YOITA- (HOUSEHOLD. UCHIHAMONO KIRI-TANSU BUDDHIST ALTAR). (SMITHERY) (FURNITURE). NARUKO- SHIOZAWA- SHIKKI. TSUMUGI (LACQUERWARE). (WEAVING). TSUBAME- . HON-SHIOZAWA TSUIKI-DOKI OGATSU- KYO -YAKI- YAMAGATA- TENDO -SHOGI- SUZURI. KYO -KUMIHIMO (WEAVING) (COPPERWARE) UETSU- BUTSUDAN KOMA. KIYOMIZU-YAKI (BRAID) KYO -NINGYO SHINAFU (INKSTONE). NAGAOKA- SANJO - (HOUSEHOLD (WOODCRAFT). (CERAMICS) (DOLL). TOKAMACHI- (WEAVING) BUDDHIST ALTAR). TOKAMACHI- BUTSUDAN BUTSUDAN. GASURI AKASHI-CHIJIMI (HOUSEHOLD (HOUSEHOLD. (WEAVING) (WEAVING) BUDDHIST ALTAR) BUDDHIST ALTAR) SENDAI- TANSU. (FURNITURE).. KYO -NUI NISHIJIN-ORI OITAMA- YAMAGATA- MIYAGI-DENTO - KYO -YUZEN (EMBROIDERY) (WEAVING) TSUMUGI IMONO KOKESHI. (DYEING) (WEAVING) (CASTING) (WOODEN DOLL). WAJIMA- AIZU-NURI.

3 KANAZAWA- NANAO- (LACQUERWARE). KYO - HAKU NURI BUTSUDAN. KUROMONTSUKI- (GOLD LEAF (LACQUERWARE) (HOUSEHOLD. ZOME CRAFTING) BUDDHIST ALTAR). KYO -KOMON KYO -KANOKO- (DYEING) SHIBORI (DYEING) OKU-AIZU- AMIKUMI-ZAIKU. (TIE-DYEING) . KYO - (BASKETRY). KYO - BUTSUGU . UCHIWA SHOGAWA- (HOUSEHOLD HIKIMONO-KIJI TAKAOKA- . (ROUND DOKI . PAPER FAN). BUDDHIST ALTAR (WOODWORK) AIZU-HONGO -YAKI OBORI-SOMA-YAKI. IMPLEMENTS) (COPPERWARE) (CERAMICS). USHIKUBI- KAGA- KAGA-NUI (CERAMICS). TSUMUGI YUZEN (EMBROIDERY). (WEAVING) (DYEING). KYO - KYO - KYO - BUTSUDAN. KYO -SENSU SASHIMONO KANAZAWA- MASHIKO- ISHI-KOGEIHIN (WOODENWORK) (HOUSEHOLD KYO -SHIKKI . (FOLDING. BUDDHIST ALTAR) (LACQUERWARE) KYO -HYOGU SHIKKI ETCHU -WASHI YAKI. (STONEWORK) PAPER FAN) (MOUNTING) (LACQUERWARE) TAKAOKA- (HAND-MADE PAPER) (CERAMICS). SHIKKI. (LACQUERWARE). KANAZAWA- INAMI- IIYAMA-BUTSUDAN ISESAKI- (HOUSEHOLD KASURI.)

4 BUTSUDAN CHOKOKU. (WOODCARVING) BUDDHIST ALTAR) (WEAVING). (HOUSEHOLD. YAMANAKA- KUTANI- BUDDHIST ALTAR). SHIKKI YAKI KASAMA-YAKI. (LACQUERWARE) (CERAMICS). MATSUMOTO- (CERAMICS). KAGU KIRYU-ORI . (FURNITURE) (WEAVING) YUKI-TSUMUGI. (WEAVING).. ICHII-ITTO -BORI. (WOODCARVING). ECHIZEN- ECHIZEN-WASHI. TANSU . WAKASA- . (HAND-MADE PAPER) SHINSHU- SEKISHU-WASHI MENO -ZAIKU (FURNITURE) UCHIHAMONO EDO-KIMEKOMI- (HAND-MADE . (STONEWORK) (SMITHERY) NINGYO MAKABE- PAPER) (WOODEN DOLL) . HIDA-SHUNKEI ISHIDORO. INSHU - CHICHIBU-MEISEN (STONE LANTERN). WASHI (LACQUERWARE). UCHIYAMA-GAMI (WEAVING). (HAND-MADE IZUSHI-YAKI ECHIZEN- (HAND-MADE PAPER) KASUKABE- PAPER) TOYOOKA- (CERAMICS) UCHIHAMONO ECHIZEN- IZUMO- KIRYU -ZAIKU WAKASA- ECHIZEN- GIFU- IWATSUKI- KIRI-TANSU. (SMITHERY). NURI SHIKKI YAKI (FURNITURE). UNSHU- ISHIDORO (WICKERWORK) CHOCHIN NINGYO.

5 SOROBAN (STONE LANTERN) YUMIHAMA- (LACQUERWARE) (LACQUERWARE) (CERAMICS) (PAPER (WOODEN DOLL). IWAMI-YAKI GASURI LANTERN) KISO-SHIKKI. (ABACUS). HAGI-YAKI (CERAMICS) (WEAVING) (LACQUERWARE). (CERAMICS).. SHINSHU- TSUMUGI. MINO- KAWAJIRI- BIZEN-YAKI TAMBA- SHIGARAKI-YAKI WASHI (WEAVING).. FUDE BANSHU - TACHIKUI- KOSHU-SUISHO - FUKUYAMA- (CERAMICS) KEBARI (CERAMICS) OMI-JOFU (HAND-MADE. KOTO (WRITING BRUSH) YAKI OSAKA- OSAKA-RANMA (WEAVING) PAPER) KISEKI-ZAIKU. (PLANE HARP). (FISHHOOK) (CERAMICS) BUTSUDAN (WOODENWORK) (STONEWORK). OUCHI-NURI (HOUSEHOLD HIKONE- (LACQUERWARE) BUDDHIST ALTAR). KUMANO- BUTSUDAN. FUDE (HOUSEHOLD HAKONE- (WRITING BRUSH) OSAKA- BUDDHIST ALTAR) KOSHU -INDEN . BANSHU - KARAKI-SASHIMONO YOSEGI-ZAIKU BOSHU -UCHIWA. MIKI-UCHIHAMONO (WOODENWORK) NAGISO- KOSHU- (LACQUERED (MARQUETRY) (ROUND FAN). MINO-YAKI ROKURO-ZAIKU TEBORI-INSHO DEERHIDE).

6 (SMITHERY) YOKKAICHI- (CERAMICS) (WOODWORK) (SEAL-ENGRAVING). BANKO-YAKI. AKAMA-SUZURI HIROSHIMA- KATSUYAMA- BANSHU - BUTSUDAN MIYAJIMA-ZAIKU SAKAI- (CERAMICS) KAMAKURA- (INKSTONE) TAKE-ZAIKU SOROBAN BORI. (HOUSEHOLD (WOODWORK) (ABACUS) UCHIHAMONO TAKAYAMA- BUDDHIST ALTAR) (BAMBOO CRAFT) CHASEN (LACQUERWARE). (SMITHERY). (TEA WHISK).. OSAKA- NANIWA-SUZUKI ODAWARA- (TINWARE) SHIKKI. HAKATA- ISE-KATAGAMI SURUGA- . (LACQUERWARE). NINGYO OSAKA- (STENCIL PAPER) HINA-NINGYO.. (DOLL) KONGO -SUDARE (DOLL). KARATSU- (BAMBOO BLIND). YAKI KURUME- SUZUKA- SURUGA- (CERAMICS) GASURI HAKATA- SUMI TAKESENSUJI- KOISHIWARA- NARA- (INK STICK) ZAIKU. (WEAVING) ORI MARUGAME- FUDE. (WEAVING) YAKI UCHIWA KAGAWA-SHIKKI OSAKA- . (BAMBOO SURUGA-HINAGU. MIKAWACHI- (CERAMICS) (LACQUERWARE) SENSHU- (WRITING LATTICEWARE) (WOODWORK). YAKI (ROUND PAPER FAN) BRUSH).

7 (CERAMICS). KIRI-TANSU. (FURNITURE) IGA- TOBE-YAKI YAKI. IMARI-ARITA- (CERAMICS) (CERAMICS) HONBA- . YAKI KISHU-TANSU KIHACHIJO. (CERAMICS) (FURNITURE) (WEAVING). AGANO-YAKI . OZU-WASHI OTANI-YAKI. (CERAMICS) (HAND-MADE PAPER) AWA-SHOAI- SHIJIRA-ORI (CERAMICS). YAME-FUKUSHIMA- YAME- BUTSUDAN (WEAVING). HASAMI-YAKI CHOCHIN (HOUSEHOLD . (CERAMICS) KISHU-SHIKKI IGA-KUMIHIMO. (PAPER LANTERN) BUDDHIST ALTAR) KISHU- (LACQUERWARE) (BRAID). TOSA-WASHI HERAZAO. (HAND-MADE (FISHING ROD). PAPER). TOSA- UCHIHAMONO. (SMITHERY) AWA-WASHI. (HAND-MADE PAPER). BEPPU-TAKE-ZAIKU. (BAMBOO CRAFT). SHODAI-YAKI YAMAGA-TORO. (CERAMICS) (GARDEN LANTERN).. MIYAKONOJO. - DAIKYU. (BOW). AMAKUSA- . TOJIKI HIGO-ZOGAN TAMA-ORI EDO-KARAKAMI EDO- (CERAMICS) (METALWORK) (WEAVING) (DECORATED PAPER) EDO- SASHIMONO. TOKYO - (WOODWORK). SOME-KOMON MURAYAMA- MOKUHANGA.

8 (DYEING) OSHIMA-TSUMUGI (WOODBLOCK PRINT). (WEAVING). HONBA-OSHIMA- NAGOYA- MIKAWA- TSUMUGI NAGOYA- BUTSUDAN BUTSUDAN. (WEAVING) KIRI-TANSU (HOUSEHOLD (HOUSEHOLD EDO-GLASS. (FURNITURE) BUDDHIST ALTAR) BUDDHIST ALTAR) (GLASSWARE). HONBA-OSHIMA- OKAZAKI- . TSUMUGI SEKKO HIN. KAWANABE- TOYOHASHI- BUTSUDAN (WEAVING) (STONEWORK) . FUDE TOKYO - EDO-WAZAO TOKYO -GINKI. (HOUSEHOLD (WRITING ANTIMONY- TOKYO - (FISHING ROD) (SILVERWARE). BUDDHIST ALTAR) Crafts . BRUSH) TEGAKI-YUZEN. YOMITANZAN- (METAL CRAFT) (DYEING).. SATSUMA-YAKI MINSA. (CERAMICS) ARIMATSU- EDO-SEKKU- (WEAVING) SETO- NARUMI-SHIBORI EDO-BEKKOU EDO-KIRIKO . RYUKYU -BINGATA SOMETSUKE-YAKI (TORTOISESHELL). NINGYO. NAGOYA- (TIE-DYEING) (CUT GLASS) (DOLL). (DYEING) (CERAMICS) . TSUBOYA-YAKI YU ZEN. RYUKYU -SHIKKI (CERAMICS) (DYEING). KUMEJIMA- (LACQUERWARE) YOMITANZAN- TSUMUGI HANAORI.

9 (WEAVING) (WEAVING). KIJOKA-NO- . BASHOFU TOKONAME- CHIBANA- (WEAVING) AKAZU-YAKI YAKI. SHURI-ORI HANAORI (CERAMICS) (CERAMICS). NAGOYA- (WEAVING) KUROMONTSUKI- RYUKYU -KASURI (WEAVING) OWARI-SHIPPO. (WEAVING) (CLOISONNE WARE) ZOME. (DYEING).. MIYAKO-JOFU. (WEAVING).. YAEYAMA-MINSA Japan Traditional Crafts AOYAMA SQUARE Produced and Published by The Association for the Promotion of (WEAVING). Opening Hours : Daily 11:00am-7:00pm . YAEYAMA-JOFU Traditional Craft Industries YONAGUNI-ORI (WEAVING) Accessibility : Aoyama 1-chome subway station, Exit #A4, (WEAVING) walk 5 minutes towards Akasaka Mitsuke Akasaka Oji , 8-1-22 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052. Telephone : 03-5785-1301 URL Note: The layout of illustrations does not necessarily correspond to the location of municipalities.


Related search queries