Example: air traffic controller

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken …

Triodos Bank. waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11. of mail naar Een huis is meer dan een dak Inhoud boven uw hoofd 1. Het afsluiten van Het kopen van een woning is voor veel mensen een van de grootste financi le beslissingen. Of een hypotheek het nu hun eerste woning is, of een volgende. Een huis is persoonlijk. Datzelfde geldt voor 2. Hypotheekvormen van een hypotheek. Die moet passen bij uw huidige, Triodos Bank n bij uw toekomstige situatie.

Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij

Tags:

  Metos, Waar, Waar moet u op

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken …

1 Triodos Bank. waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11. of mail naar Een huis is meer dan een dak Inhoud boven uw hoofd 1. Het afsluiten van Het kopen van een woning is voor veel mensen een van de grootste financi le beslissingen. Of een hypotheek het nu hun eerste woning is, of een volgende. Een huis is persoonlijk. Datzelfde geldt voor 2. Hypotheekvormen van een hypotheek. Die moet passen bij uw huidige, Triodos Bank n bij uw toekomstige situatie.

2 Triodos Bank is u graag van dienst bij de keuze voor de juiste 3. Rente hypotheekvorm. 4. Financi le consequenties > Hoe weet ik wat ik maximaal kan lenen? > Welke rentemogelijkheden zijn er? 5. Risico's > Met welke regels en wetgeving krijg ik te maken? 6. Fiscale wetgeving rondom > Kan ik gebruikmaken van de Nationale uw hypotheek Hypotheek Garantie? > Kan ik mijn hypotheek meeverhuizen als ik 7. Hypotheek wijzigen of in de toekomst een ander huis koop? be indigen In deze brochure worden deze en andere vragen beantwoord.

3 2. 1. Het afsluiten van een Hoe bepaalt Triodos Bank uw maximale hypotheek hypotheek Bij het bepalen van de maximale hoogte van De Triodos Hypotheekadviseur kan u informeren uw hypotheek kijken wij naar: over de hypotheekmogelijkheden in uw persoon . > De marktwaarde van het onderpand lijke situatie. Op de website vindt u de Algemene > Loan-to-Value Voorwaarden voor Woning financiering die op uw > Uw (pensioen) inkomen Triodos Hypotheek van toepassing zijn en ons > De financieringsnormen uit de Gedragscode dienstverleningsdocument hypotheken.

4 Kijk Hypothecaire Financieringen en wet- voor meer informatie op en regelgeving > Uw financi le verplichtingen Wat is een hypotheek Marktwaarde Een hypotheek is een geldlening met als onder Bij het vaststellen van de maximale hoogte pand een onroerende zaak, meestal een (woon) van de hypotheek gaat Triodos Bank uit huis. Vaak wordt de geldlening hypotheek van de marktwaarde van de woning. genoemd. De hypotheek wordt ingeschreven in De marktwaarde van een woning is: het hypotheekregister van het Kadaster, zodat 1. de koopprijs van de woning zoals vaststaat dat op uw woning een hypotheek is blijkt uit een schriftelijke door de gevestigd, wie de hypotheekverstrekker (de koper en de verkoper(s) ondertekende bank) is, en voor welk bedrag een recht van koopovereenkomst, een akte van levering hypotheek is gevestigd.

5 De inschrijving van of een veilingakte; of het hypotheekrecht in het Kadaster is een 2. de koop en/of aannemingsom zoals wettelijk vereiste. blijkt uit een schriftelijke koop- en/. of aannemingsovereenkomst of uit een Welke zekerheid vraagt schriftelijke begroting van een bouwbedrijf, waar van toepassing vermeerderd met Triodos Bank de waarde of koopprijs van de grond, de kosten van bouw, meerwerk, bouwrente Als u een hypotheek bij ons afsluit, is uw huis en de af- en/of aansluiting op openbare het onderpand voor de lening.

6 Uw huis geeft nutsvoorzieningen; of ons zekerheid: als u uw hypotheeklasten niet 3. de meest recente WOZ-waarde; of meer betaalt, kunnen wij uw huis verkopen. 4. een door de hypothecair financier ter zake Zo'n gedwongen verkoop gebeurt meestal deskundig geachte taxateur vastgestelde op een veiling, ook wel openbare verkoop of marktwaarde (eventueel na verbouw), executieveiling genoemd. Met de verkoop blijkend uit een recent taxatierapport. opbrengst wordt uw hypotheekschuld vervolgens afgelost. Triodos Bank verstrekt Loan-to-Value alleen een 2e hypotheek als de 1e hypotheek Wat u maximaal kunt lenen wordt deels bepaald ook door Triodos Bank is verstrekt.

7 Door de Loan-to-Value. Dit is de verhouding In sommige situaties kunnen wij andere tussen de hoogte van de hypotheek en de zekerheden vragen, zoals het verplicht waarde van de woning. verzekeren van overlijden door middel van Sinds 1 januari 2013 kunt u maximaal 105%. een risicoverzekering. De adviseur zal u (inclusief overdrachtsbelasting) van de markt . aangeven wanneer dat nodig is en onder waarde van uw huis financieren. Dit percentage welke voorwaarden. wordt jaarlijks afgebouwd met 1% naar 100%. (inclusief overdrachtsbelasting) in 2018.

8 3. Uw (pensioen) inkomen een recente WOZ-beschikking van het onder . Niet alleen de waarde van het onderpand pand of een koopovereenkomst voldoende. is van belang. Ook uw inkomenssituatie is De taxatiekosten zijn voor uw rekening. Wij belangrijk bij het vaststellen van uw maximale kunnen u aangeven of in uw situatie een taxatie hypotheek. Hierbij kijken wij naar verschillende nodig is en aan welke eisen deze moet voldoen. aspecten. Bent u bijvoorbeeld in loondienst of heeft u inkomen uit een eigen bedrijf? Heeft u een vaste aanstelling of een tijdelijk Wat is Nationale Hypotheek dienstverband?

9 Als u bij het aangaan van de Garantie (NHG). hypotheek binnen 10 jaar de AOW gerechtigde leeftijd bereikt, wordt bij de berekening ook De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kunt rekening gehouden met uw te verwachten u krijgen als u een hypotheek afsluit voor het pensioeninkomen. kopen of verbouwen van een woning. Nationale Hypotheek Garantie is een regeling om het edragscode Hypothecaire Financieringen G eigen woningbezit te bevorderen. De NHG biedt Om objectief en zorgvuldig te bepalen of de banken meer zekerheid dat een hypotheek hypotheeklasten passen bij uw inkomen wordt afgelost.

10 Daarom kan het zijn dat u een hanteert Triodos Bank regels en afspraken lagere rente betaalt. U betaalt bij het afsluiten die voldoen aan de Gedragscode Hypothe van de hypotheek eenmalig kosten voor NHG, caire Financieringen (GHF). Deze gedrags code de zogenaamde borgtochtprovisie. Bij een is opgesteld door hypothecaire financiers en hypotheek met NHG gelden specifieke NHG. consumentenorganisaties. voorwaarden. Kijk voor meer informatie en actuele kosten op Indien er sprake is van twee aanvragers wordt rekening gehouden met het gezamen Als u bij Triodos Bank een hypotheek onder lijke inkomen en wordt het financierings NHG afsluit, dan gaan de GHF normen voor op lastpercentage gehanteerd dat behoort de normen van de NHG.


Related search queries