Example: dental hygienist

(U999 FLIKREGISTER r r ej.XLS) - telehantering.se

S kra skolan 999 Diverse G vle Dokumentlista 1. Str mf rbrukningsber kning 2. Sektionsf rteckning 3. Apparatlista 4. N tschema 5. F rbindningschema larms ndare, kortl sare 6. F rbindningschema kommunikation 7. Typschemor larm 8. Layouter 9. Monteringsritning 10. 11. Produktblad 12. Skapad i telETT. Fil: U999 FLIKREGISTER r r ej Utskrift: 2010-10-07 09:54. Ritning nr: Blad Flik Dokument Datum E64:62-0010 1 Dokumentlista 10-10-07. E64:62-0190 1 Sektionsf rteckning 10-10-07. E64:62-0300 1 Apparatlista 10-10-07. E64:62-0300 2 Apparatlista 10-10-07. E64:62-0900 1 N tschema 10-10-07. E64:62-1000 101 F 62/101 RIO 10-10-07. E64:62-1000 102 F 62/102 SP-RIO 10-10-07. E64:62-3020 2 Typschema Dosa 2 Larmgivare med sabotage 10-10-07. E64:62-3020 4 Typschema Dosa 4 Larmgivare med sabotage 10-10-07. E64:62-3030 2 Typschema Dosa 2 Glasdetektorer 10-10-07.

Ritning nr: Blad Flik Dokument Datum Rev.dat E64:62-0010 1 Dokumentlista 10-10-07 E64:62-0190 1 Sektionsförteckning 10-10-07 E64:62-0300 1 Apparatlista 10-10-07

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of (U999 FLIKREGISTER r r ej.XLS) - telehantering.se

1 S kra skolan 999 Diverse G vle Dokumentlista 1. Str mf rbrukningsber kning 2. Sektionsf rteckning 3. Apparatlista 4. N tschema 5. F rbindningschema larms ndare, kortl sare 6. F rbindningschema kommunikation 7. Typschemor larm 8. Layouter 9. Monteringsritning 10. 11. Produktblad 12. Skapad i telETT. Fil: U999 FLIKREGISTER r r ej Utskrift: 2010-10-07 09:54. Ritning nr: Blad Flik Dokument Datum E64:62-0010 1 Dokumentlista 10-10-07. E64:62-0190 1 Sektionsf rteckning 10-10-07. E64:62-0300 1 Apparatlista 10-10-07. E64:62-0300 2 Apparatlista 10-10-07. E64:62-0900 1 N tschema 10-10-07. E64:62-1000 101 F 62/101 RIO 10-10-07. E64:62-1000 102 F 62/102 SP-RIO 10-10-07. E64:62-3020 2 Typschema Dosa 2 Larmgivare med sabotage 10-10-07. E64:62-3020 4 Typschema Dosa 4 Larmgivare med sabotage 10-10-07. E64:62-3030 2 Typschema Dosa 2 Glasdetektorer 10-10-07.

2 E64:62-3030 4 Typschema Dosa 4 Glasdetektorer 10-10-07. G3 520 Layout G3-520 Central 10-10-07. RIO 1 Layout RIO 10-10-07. TA01 1 Monteringsritning - 10-10-07. TA01 2 Monteringsritning 10-10-07. Anm. S kra skolan Skapad i telETT. G vle 62 Inbrottslarm Ritad konstruerad av Granskad av Arbetsnummer BS JH 104021 DOKUMENTLISTA Bygghandling Datum och underskrift Ritnings nr ndrat betr. Telehantering(n) BS 10-10-07 - E64:62-0010/ 1 - Fil: E64-62-0010 Dokl Utskrift: 2010-10-07 09:45. Checklista (Se provningsmetoder) tg rdat Ant Ben mning 1 Sign Dat 2 Sign Dat 3 Sign Dat 4 Sign Dat 5 Sign Dat 6 Sign Dat 7 Sign Dat 8 Sign Dat Fel Datum Sign 100 Central (ange placering). 101 RIO (ange placering). 1011 Sektion (ange typ och placering). 1011 Sektion 1012 Sektion 1013 Sektion 1014 Sektion 1015 Sektion 1016 Sektion 1017 Sektion 1018 Sektion 102 RIO.

3 1021 Sektion 1022 Sektion 1023 Sektion 1024 Sektion 1025 Sektion 1026 Sektion 1027 Sektion 1028 Sektion 103 RIO. 1031 Sektion 1032 Sektion 1033 Sektion 1034 Sektion Anm. 1=Gemensam avprovning 7= S kra skolan 2= 8= G vle Skapad i telETT. X= Utan anm rkning 3=. O= Fel eller brist (se liggare) 62 Inbrottslarm 4=. -= Ej till mplig Ritad konstruerad av Granskad av Arbetsnummer 5= BS JH 104021 .. 6= Datum och underskrift Ritnings nr ndrat betr. Telehantering(n) BS 10-10-07 91-01-01 E64:62-0190P/ 1 - Fil: E64-62-0190 Sekf Utskrift: 2010-10-07 09:48. Sektion Blad Plan Typ Larmtext 100 - - - Central (ange placering). 101 - - - RIO (ange placering). 1011 - - - Sektion (ange typ och placering). 1011 - - - Sektion 1012 - - - Sektion 1013 - - - Sektion 1014 - - - Sektion 1015 - - - Sektion 1016 - - - Sektion 1017 - - - Sektion 1018 - - - Sektion 102 - - - RIO.

4 1021 - - - Sektion 1022 - - - Sektion 1023 - - - Sektion 1024 - - - Sektion 1025 - - - Sektion 1026 - - - Sektion 1027 - - - Sektion 1028 - - - Sektion 103 - - - RIO. 1031 - - - Sektion 1032 - - - Sektion 1033 - - - Sektion 1034 - - - Sektion 1035 - - - Sektion 1036 - - - Sektion 1037 - - - Sektion 1038 - - - Sektion Anm. S kra skolan G vle Skapad i telETT. 62 Inbrottslarm Ritad konstruerad av Granskad av Arbetsnummer BS JH 104021 SEKTIONSF RTECKNING Bygghandling Datum och underskrift Ritnings nr ndrat betr. Telehantering(n) BS 10-10-07 91-01-01 E64:62-0190/ 1 - Fil: E64-62-0190 Sekf Utskrift: 2010-10-07 09:48. Placering Plan Rum Ant Ben mning Fabrikat/Leverant r Typbeteckning F Anm rkning 62/100 Centralenhet Galaxy G3-48 E64:62-3010/ 1. 62/100 Centralenhet Galaxy G3-144 E64:62-3010/ 1. 62/100 Centralenhet Galaxy G3-520 E64:62-3010/ 1.

5 Adressenhet Galaxy RIO E64:62-3010/ 1. Adressenhet Galaxy S POWER-RIO E64:62-3010/ 1. 62/10 Man verpanel Galaxy MK 7 E64:62-3010/ 1. 62/12 Man verpanel Galaxy MK 7 Keyprox E64:62-3010/ 1. Kortl sare Galaxy Micromax E64:62-3091/ 1. 62/101R Rel kort Galaxy 63 312 46 Layout Rel . Printer interface Galaxy 63 312 65 E64:62-3010/ 1. 62/14 Telemodul Galaxy 63 312 44 Layout Telemodul 62/11 TCP-IP enhet Galaxy 63 312 45 E64:62-3010/ 1. Anm. S kra skolan Skapad i telETT. G vle 62 Inbrottslarm Ritad konstruerad av Granskad av Arbetsnummer BS JH 104021 APPARATLISTA Bygghandling Datum och underskrift Ritnings nr ndrat betr. Telehantering(n) BS 10-10-07 E64:62-0300/ 1 - Fil: E64-62-0300 Appl Utskrift: 2010-10-07 09:47. Placering Plan Rum Ant Ben mning Fabrikat/Leverant r Typbeteckning F Anm rkning 62/100 F rslag p numrering Central 62/101 F rslag p numrering RIO.

6 62/1011 F rslag p sektionsnumrering 62/1011U F rslag p utg ngsnumrering 62/1012 F rslag p sektionsnumrering 62/1013 F rslag p sektionsnumrering 62/1014 F rslag p sektionsnumrering 62/1015 F rslag p sektionsnumrering 62/1016 F rslag p sektionsnumrering 62/1017 F rslag p sektionsnumrering 62/1018 F rslag p sektionsnumrering 62/102 F rslag p numrering RIO. 62/1011 F rslag p sektionsnumrering osv. Magnetkontakt E64:62-3020. terst llningsenhet E64:62-3029. Glaskrossdetektor E64:62-3030. verfallsknapp E64:62-3039. IR-Detektor E64:62-3040. F r andra typer av schemor se E64:62-0010. Anm. S kra skolan Skapad i telETT. G vle 62 Inbrottslarm Ritad konstruerad av Granskad av Arbetsnummer BS JH 104021 APPARATLISTA Bygghandling Datum och underskrift Ritnings nr ndrat betr. Telehantering(n) BS 10-10-07 E64:62-0300/ 2 - Fil: E64-62-0300 Appl Utskrift: 2010-10-07 09:47.

7 Plan 4. F rklaring C Centralenhet 62/204 62/304. RIO RIO. RIO RIO. SP-RIO Smart Powe RIO. MAP Man verpanel IP TCP/IP modul Plan 3. 62/107 62/11. RIO MAP. 62/203 62/303. RIO RIO. Mots nd 680 Ohm 62/106 Kabel ELAQBY 2x2x0,6. SP-RIO K d r ej annat anges. Plan 2. 62/202 62/302. RIO RIO. Plan 1. 62/201 62/301. RIO RIO. Ethernet 62/401 62/402 62/403 62/404. 62/10 62/101. RIO RIO RIO RIO. - IP C. 62/14. LS. Anm. S kra skolan G vle Skapad i telETT. 62 Inbrottslarm Ritad konstruerad av Granskad av Arbetsnummer BS JH 104021 N TSCHEMA Bygghandling Datum och underskrift Ritnings nr ndrat betr. Telehantering(n) BS 10-10-07 10-10-07 E64:62-0900/ 1 - Fil: E64-62-0900 N t Utskrift: 2010-10-07 09:47. RIO 62/101. Plint Plint Plint Bus Utg. Ing. Se E64:62-0900 Sektion 1 62/1011. Se schema E64:62-30xx G. 2 62/1012.

8 Se schema E64:62-30xx B 3 62/1013. A. Se schema E64:62-30xx Sk rm G. - 4 62/1014. +. Se schema E64:62-30xx 5 62/1015. Se schema E64:62-30xx G. 6 62/1016. Se schema E64:62-30xx 7 Reserv 1K. 1K. G. 8 Reserv - + 62/1011U. ut 1 12V- 62/1012U. ut 2 12V- 62/1013U. ut 3 12V- 62/1014U. Se E64:62-0900 ut 4 12V- Anm. S kra skolan Skapad i telETT. G vle Ritad konstruerad av Granskad av Arbetsnummer 62 Inbrottslarm BS JH 104021 F Bygghandling Datum och underskrift Rev. datum Ritnings nr. ndrat betr. Telehantering(n) BS 10-10-07 10-10-07 E64:62-1000/101 - Fil: E64-62-1000 Fbsc Utskrift: 2010-10-07 09:46. SP-RIO 62/102. Matning Bus Batteri Utg. Ing. plint plint plint plint plint Se E64:62-0900 Sektion 1 62/1021. Se schema 230V L E64:62-30xx N G. Jord 2 62/1022. Se schema E64:62-30xx B 3 62/1023. A. sabotage Se schema E64:62-30xx Sk rm G.

9 - 4 62/1024. +. Se schema E64:62-30xx Batteri +. - 5 62/1025. Se schema E64:62-30xx G. 6 62/1026. Se schema E64:62-30xx 7 Reserv 1K. 1K. G. 8 Reserv - + 62/1021U. ut 1 12V- 62/1022U. ut 2 12V- 62/1023U. ut 3 12V- 62/1024U. Se E64:62-0900 ut 4 12V- Anm. S kra skolan Skapad i telETT. G vle Ritad konstruerad av Granskad av Arbetsnummer 62 Inbrottslarm BS JH 104021 F Bygghandling Datum och underskrift Rev. datum Ritnings nr. ndrat betr. Telehantering(n) BS 10-10-07 10-10-07 E64:62-1000/102 - Fil: E64-62-1000 Fbsc Utskrift: 2010-10-07 09:46. Larm Larm Dosa givare 1 givare 2. Generell ink. Larmgivare Magnetkontakt Sektion Larm Se apparatlista 1*. sab. Vidare till n sta 2* dosa sab. 2* endast i sista dosan Anm. S kra skolan 1* Larmmotst nd 1 kOhm Skapad i telETT. 2* Slutmotst nd 1 kOhm G vle Ritad konstruerad av Granskad av Arbetsnummer 62 Inbrottslarm BS JH 104021 TYPSCHEMA Bygghandling Datum och underskrift Rev.

10 Datum Ritnings nr. ndrat betr. Telehantering(n) BS 10-10-07 - E64:62-3020/2 - Fil: E64-62-3020 Mag Utskrift: 2010-10-07 09:46. Glas- Glas- Dosa det. 1 det. 2. Generell ink. Glasdetektor Fr n f reg ende dosa se schema sab. E64:62-3030. eller Fr n Se schema E64:62-3029. 3*. Vidare till n sta dosa 3* endast i sista dosan Anm. S kra skolan Skapad i telETT. 3* Slutmotst nd 10 kOhm G vle Ritad konstruerad av Granskad av Arbetsnummer 62 Inbrottslarm BS JH 104021 TYPSCHEMA Bygghandling Datum och underskrift Rev. datum Ritnings nr. ndrat betr. Telehantering(n) BS 10-10-07 - E64:62-3030/2 - Fil: E64-62-3030 Gla Utskrift: 2010-10-07 09:53. Glas- Glas- Glas- Glas- Dosa det. 1 det. 2 det. 3 det. 4. Generell ink. Glasdetektor Fr n f reg ende dosa se schema sab. E64:62-3030. eller Fr n Se schema E64:62-3029.