Example: tourism industry

UWAGA: jeżeli posiadamy już zainstalowane …

Aby odczyta pismo podpisane elektronicznie nale y post pi zgodnie z niniejsz instrukcj . 1. Pobieramy oprogramowanie do odczytu i weryfikacji podpisu elektronicznego ze strony , 2. Pobrany program instalujemy na komputerze UWAGA: je eli posiadamy ju zainstalowane oprogramowanie ProCertumSmartSign punkt w 1 i 2 nie wykonujemy 3. Otwieramy folder z zapisanym plikiem xades 4. Otwieramy dokument klikaj c dwukrotnie lub klikaj c lewy klawisz myszy wybieramy odpowiedni pozycj z menu 5. Dokument zostaje otwarty w zainstalowanej wcze niej aplikacji, 6. Zawarto zapisujemy w wybranej przez nas lokalizacji 7. W wybranej lokalizacji pojawia si pismo w odpowiednim formacie doc, docx, ods, odt lub pdf Tak zapisany dokument otwieramy odpowiednim programem 8. Dodatkowo mo emy zweryfikowa podpis elektroniczny tak dostarczonego pisma W razie problem w z odczytem odebranego pisma mo na kontaktowa si poprzez mail

Aby odczytać pismo podpisane elektronicznie należy postąpić zgodnie z niniejszą instrukcją. 1. Pobieramy oprogramowanie do odczytu i weryfikacji podpisu elektronicznego ze strony

Tags:

  Podpisu elektronicznego, Podpisu, Elektronicznego, Oprogramowanie do, Oprogramowanie

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of UWAGA: jeżeli posiadamy już zainstalowane …

1 Aby odczyta pismo podpisane elektronicznie nale y post pi zgodnie z niniejsz instrukcj . 1. Pobieramy oprogramowanie do odczytu i weryfikacji podpisu elektronicznego ze strony , 2. Pobrany program instalujemy na komputerze UWAGA: je eli posiadamy ju zainstalowane oprogramowanie ProCertumSmartSign punkt w 1 i 2 nie wykonujemy 3. Otwieramy folder z zapisanym plikiem xades 4. Otwieramy dokument klikaj c dwukrotnie lub klikaj c lewy klawisz myszy wybieramy odpowiedni pozycj z menu 5. Dokument zostaje otwarty w zainstalowanej wcze niej aplikacji, 6. Zawarto zapisujemy w wybranej przez nas lokalizacji 7. W wybranej lokalizacji pojawia si pismo w odpowiednim formacie doc, docx, ods, odt lub pdf Tak zapisany dokument otwieramy odpowiednim programem 8. Dodatkowo mo emy zweryfikowa podpis elektroniczny tak dostarczonego pisma W razie problem w z odczytem odebranego pisma mo na kontaktowa si poprzez mail


Related search queries