Example: air traffic controller

Værd at vide om Låneberegning - DLR Kredit

V rd at vide om L neberegning Beregningen er vejledende Denne beregning er vejledende og forpligter ikke l ngiver til at tilbyde l net. Et bindende l netilsagn foruds tter, at der ans ges om et l netilbud, og det kan v re n dvendigt, at der skal foretages en ny vurdering af ejendommen, eller i vrigt indhentes yderligere materiale. Der er mulighed for at kurssikre det nye l n. Omkostninger er vejledende De omkostninger, der er brugt i simuleringen bidrag, gebyr, kurtage, kurssk ring og stiftelsesprovision er vejledende. Bidraget kan ndres i l nets l betid. De pr cise bel b vil fremg af et l netilbud. Se prisblad p Det samlede kreditbel b (Udbetalt provenu). Det bel b, der r des over, n r det nye l n er udbetalt. Det samlede bel b som skal betales Det samlede bel b, som skal betales, best r af omkostninger, renter, bidrag samt kursv rdi.

1 Værd at vide om Låneberegning Beregningen er vejledende Denne beregning er vejledende og forpligter ikke långiver til at tilbyde lånet. Et bindende lånetilsagn forudsætter, at der ansøges om et lånetilbud, og det kan være nødvendigt, at der

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Værd at vide om Låneberegning - DLR Kredit

1 V rd at vide om L neberegning Beregningen er vejledende Denne beregning er vejledende og forpligter ikke l ngiver til at tilbyde l net. Et bindende l netilsagn foruds tter, at der ans ges om et l netilbud, og det kan v re n dvendigt, at der skal foretages en ny vurdering af ejendommen, eller i vrigt indhentes yderligere materiale. Der er mulighed for at kurssikre det nye l n. Omkostninger er vejledende De omkostninger, der er brugt i simuleringen bidrag, gebyr, kurtage, kurssk ring og stiftelsesprovision er vejledende. Bidraget kan ndres i l nets l betid. De pr cise bel b vil fremg af et l netilbud. Se prisblad p Det samlede kreditbel b (Udbetalt provenu). Det bel b, der r des over, n r det nye l n er udbetalt. Det samlede bel b som skal betales Det samlede bel b, som skal betales, best r af omkostninger, renter, bidrag samt kursv rdi.

2 Afdragsprincip: Annuitet L net tilbagebetales med lige store ydelser excl. bidrag i hele l nets l betid, dog s ledes at renteudgiften er st rst i starten, men efterh nden som l net tilbagebetales, bliver afdraget st rre og renteudgiften mindre. Serie Afdragene p l net er lige store i hele l nets l betid. Ydelserne excl. bidrag er faldende, fordi renten beregnes af restg lden. Afdragsfrihed I en aftalt periode betales kun renter og bidrag. Efter endt afdragsfrihed tilbagebetales l net efter annuitetsprincippet. OP ( rlige omkostninger i procent). De rlige omkostninger i procent angiver under visse foruds tninger den gennemsnitlige pris over l nets l betid, incl. omkostninger. Dvs. at der udover obligationsrenten tages h jde for bidrag, kurtage, kurstab, l nesagsgebyr, stiftelsesprovision, tinglysningsgebyr og tinglysningsafgift.

3 Debitorrente L nets rente p rsbasis, som tager h jde for flere rlige rentebetalinger. Bruttoydelse Den samlede ydelse uden skattefradrag for rente og bidrag. Nettoydelse Den samlede ydelse efter skat, n r der indregnes en skattem ssig fradragsv rdi. Nutidsv rdi Nutidsv rdien er den samlede v rdi af ydelser omregnet til kontantv rdien ud fra de rlige omkostninger i procent. Nutidsv rdien er det bel b, som i dag skulle l gges til side, hvis det, med renters rente, skulle d kke alle terminsydelserne i hele l nets l betid. L n med den laveste nutidsv rdi er normalt mest fordelagtigt set over hele l betiden. Fradragsv rdi For virksomhedsbeskatning tager beregningerne udgangspunkt i, at den samme fradragsv rdi er anvendt i hele l nets l betid. For personlig beskatning tager beregningerne udgangspunkt i, at skatteprocenten neds ttes med 1 pct.

4 Point frem til 2019. Skattesatsen for 2019 anvendes for resten af l nets l betid. Der er ikke inkluderet bundfradrag ved reduktionen af rentefradrag, og der er ikke inkluderet mulighed for kompensation ved s rligt store rentefradrag. 1.


Related search queries