Example: dental hygienist

Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH - Prnjavorac | BiH

razvoj naučno-istraživačke djelatnosti u oblasti zdravstva, uspostavu sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite; - saradnju sa humanitarnim i stručnim organizacijama, savezima, komorama i udruženjima na

Tags:

  Kvaliteta

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH - Prnjavorac | BiH

Related search queries