Example: confidence

Zorgpad Diabetes Gravidarum (GDM) Screening en …

Zorgpad Diabetes Gravidarum (GDM) Screening en diagnostiekGeen risico factorenNiet screenen75g OGTTin 2etrimester (24 28wk)Geen verdere actieGDM GDMS creenenin1e75g OGTT bij16 wkals GDM in voorgeschiedenisGDM GDM +GDM (G)DM +GDM ZwangereRisicofactoren +Screenenin 1trimester (bij 1econtrole)(G)DM behandelengRisicofactoren:75g OGTT (WHO)(G)DM + GDM in voorgeschiedenis BMI > 30 (kg/m2) Eerder kind met een geboorte gewicht > P95 of > 4500 gram Eerstegraads familielid met diabetesmellitusGDM +, als: Plasma Capillairmmol/lNuchter 2 uur Willekeurige glucose (plasma)< mmol/l: Geen verdere actie : DM + : Nuchtere glucose bepalendiabetes mellitus Etnische groepen (Zuid Aziaten, Hindoestanen, Afro Caribi rs, Midden Oosten, Marokko en Egypte) Onverklaarde intra uteriene vruchtdood in de voorgeschiedenisPl tid< : DM > : DM + 75g OGTTGDMS ymptomenDirect 75g OGTTGeen verdere actie Polycysteus ovarium syndroomGDM +ypgZoals macrosomie en/of polyhydramnion (veelal in 2eof 3etrimester)GDM NVOG/UMCG/Martini zkh, 2010 Zorgpad Diabetes Gravidarum (GDM) Behandelinggp()gGlucose Indien nuchter of Door met 1.

Zorgpad Diabetes Gravidarum (GDM) – Screening en diagnostiek Geen risico factoren Niet screenen 75g OGTTin 2e trimester (24‐28wk) Geen verdere actie GDM ‐ ...

Tags:

  Diagnostiek

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Zorgpad Diabetes Gravidarum (GDM) Screening en …

1 Zorgpad Diabetes Gravidarum (GDM) Screening en diagnostiekGeen risico factorenNiet screenen75g OGTTin 2etrimester (24 28wk)Geen verdere actieGDM GDMS creenenin1e75g OGTT bij16 wkals GDM in voorgeschiedenisGDM GDM +GDM (G)DM +GDM ZwangereRisicofactoren +Screenenin 1trimester (bij 1econtrole)(G)DM behandelengRisicofactoren:75g OGTT (WHO)(G)DM + GDM in voorgeschiedenis BMI > 30 (kg/m2) Eerder kind met een geboorte gewicht > P95 of > 4500 gram Eerstegraads familielid met diabetesmellitusGDM +, als: Plasma Capillairmmol/lNuchter 2 uur Willekeurige glucose (plasma)< mmol/l: Geen verdere actie : DM + : Nuchtere glucose bepalendiabetes mellitus Etnische groepen (Zuid Aziaten, Hindoestanen, Afro Caribi rs, Midden Oosten, Marokko en Egypte) Onverklaarde intra uteriene vruchtdood in de voorgeschiedenisPl tid< : DM > : DM + 75g OGTTGDMS ymptomenDirect 75g OGTTGeen verdere actie Polycysteus ovarium syndroomGDM +ypgZoals macrosomie en/of polyhydramnion (veelal in 2eof 3etrimester)GDM NVOG/UMCG/Martini zkh, 2010 Zorgpad Diabetes Gravidarum (GDM) Behandelinggp()gGlucose Indien nuchter of Door met 1.

2 Dieet (consult dietiste)N PP boven de norm alsnog insuline startenSt tilidieet en dagcurvesGlGDM +()1. Instructie dagcurves(minimaal 4 punts, nuchter en 1 uur postprandiaal)Streven naar Gluc N 5,3 en Gluc PP insuline preprandiaal(3dd) *Evaluatie na 1 wkGlucose N > > PP > insuline basaal bolus schema (4dd ) **Streven naar Gluc N 5,3 en Gluc PP *Bij voorkeur met een kortwerkend Insuline analogon** Toevoeging van middellangwerkend NPH insulineAlgemeen Controle HbA1c 1x per 4 6 wk Controle Diabetespolikliniek 1x per 3 4 wk Tussendoor frequent contact de dagcurves Indicatie tot behandeling mede afhankelijk van foetale groei en zwangerschapstermijn In uitzonderingsgevallen vanaf het 2etrimester orale medicatie insuline (glibenclamide, evt. metformine)Obstetrie Echoscopische controle foetale groei Inleiding vanaf 38 weken bij insuline behandeling Bijsterkschommelendeglucosesin3etrimeste rfoetalebewakingenBij sterk schommelende glucoses in 3trimester foetale bewaking en opname overwegen NVOG/UMCG/Martini zkh, 2010 Zorgpad Diabetes Gravidarum (GDM) Nazorg(postpartum)Nazorg (post partum)DieetNa 6 wk nuchter glucoseGDMPttDM +* behandelenglucoseG**Post partumOverweeg behandeling (tabletten/insuline)Insuline/ (Tabletten):Glucose > 10 mmol/l4 punts dagcurves eerste 3 dagen post IFG** 75g OGTTI ndiennormaalNa 6 wk nuchter glucoseGlucose 10 mmol/l()StopgppartumIndien normaal jaarlijks nuchter glucose voor tenminste 5 jaarAlternatief.

3 Altijd 75g OGTT 6 12 weken post partumNeonaatScreening op hypoglycemie bij insulinebehandeling en geboortegewicht >P90 BorstvoedingMetformine en glibenclamide toegestaanLeefstijl adviezenVrijwel altijd aangewezen. Tevens inventarisatie en vervolg overige cardiovasculairerisicofactorengewenst.*D iabetes mellitus, indien nuchter glucosePlasma mmol/l, Capillair mmol/l**IFG = Impaired fasting glucosecardiovasculaire risicofactoren gewenst. Bij nieuwe zwangerschapswens: Preconceptionele beoordeling glucoseregulatie en obstetrie Tijdens zwangerschap glucosecontrole 1etrimester en 75g OGTT bij 16 wk pggPlasma mmol/lCapillair mmol/l NVOG/UMCG/Martini zkh, 2010


Related search queries