PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: air traffic controller

İçişleri Bakanlığı 2010 Genelgesi (Yasa Dışı Göçle …

Back to document page

I leri Bakanl 2010 Genelgesi (Yasa D G le M cadele) LER BAKANLI I zel Kalem M d rl 19/03/2010Say : 12/632Konu : Yasad G le M cadeleGENELGE (2010/18) lgi: a- i leri Bakanl k Makam n n k lar Yapt r lacak Yabanc lar i in Misafirhane Kurulmas na ili kin tarihli Olurlar .b-Emniyet Genel M d rl n n Yasa d g le ilgili olarak Valiliklerimiz koordinesinde kurulun toplanmas ile her ilde en az 50 ki i bar nma kapasiteli geri g nderme merkezi olu turulmas na ili kin tarih ve llegal/7-4619-37508 say l yaz s .c- i leri Bakanl k Makam n n Yasa d G le M cadele Koordinasyon Kurulu konulu tarihli Olurlar .Avrupa Birli i ile y r t len kat l m m zakereleri s recinde, Adalet, zg rl k ve G venlik ba l kl 24.

Bulaşıcı hastalığı olan yasa dışı göçmenlerden tedavisi sağlık kuruluşlarında yapılması zorunlu olmayanların, merkezlerde diğer yasa dışı göçmenlerden ayrı bir şekilde barınması

Download İçişleri Bakanlığı 2010 Genelgesi (Yasa Dışı Göçle …


Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Related search queries