PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bankruptcy

Search results with tag "Cuti bersalin"

PERINTAH-PERINTAH AM BAB C (CUTI)TAHUN 1974

melaka.gov.my

CUTI BERSALIN Perintah Am (P.A) 25 & 26 Bab C, PP 2/1998, SPP 5/2009, PP 14/2010, PP 15/2007, SPP 14/2007 300 hari Cuti Bersalin Bergaji Penuh <90 hari Baki 0 hari Baki Baki Cuti Bersalin 1 Bergaji Penuh Bagi Pegawai kecuali guru ATAU Mulai tarikh bersalin *Dikehendaki memenuhi minimum 60 hari Cuti Rehat berkelayakan Cuti Bersalin Tanpa Gaji ...

  Cuti, Bersalin, Cuti bersalin

PERINTAH AM BAB ‘C’ CUTI PEGAWAI AWAM

mgbbtgpdg.webs.com

CUTI BERSALIN (P.P. 2/98) - Kelayakan 60 hari - 5 kali dalam sepanjang tempoh perkhidmatan - Bersalin anak ke 6 dan keatas, 1/2 gaji bagi 14 hari semasa penggal persekolahan (guru sahaja) dan selebihnya cuti tanpa gaji. - Layak gaji penuh jika bersalin dalam cuti penggal sekolah (guru) PA. 54 .( c),(d) dan (e).

  Cuti, Bersalin, Cuti bersalin

PANDUAN PENTADBIR HRMIS SEKOLAH SEBELUM …

appskedah.moe.gov.my

wujud tapak cuti-cuti lain - cth cuti sakit awam/swasta, cuti bersalin dll cuti rehat modul pengurusan saraan faedah dan ganjaran == hrmis j pn kedah == 43 dari menu utama hrmis 2.0 di bahagian pengurusan saraan, faedah dan ganjaran klik pengurusan

  Cuti, Bersalin, Cuti bersalin

MAJIKAN - jtksm.mohr.gov.my

jtksm.mohr.gov.my

Cuti Kelepasan Am kepada pekerja (Seksyen 60D, Akta Kerja 1955). Memberi cuti tahun bergaji mengikut tempoh perkhidmatan kepada pekerja (Seksyen 60E, Akta Kerja 1955). Memberi cuti sakit bergaji mengikut tahun perkhidmatan kepada pekerja (Seksyen 60F, Akta Kerja 1955). Memberi cuti bersalin 60 hari dan elaun bersalin kepada pekerja yang layak

  Cuti, Bersalin, Cuti bersalin

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2017

docs.jpa.gov.my

Kemudahan Cuti Bersalin tanpa gaji ini juga tidak menyebabkan tempoh kontrak yang berkuat kuasa terputus. 12. Cuti Sakit tidak boleh digunakan bagi maksud menggantikan tempoh Cuti Bersalin kecuali Cuti Tibi, Kusta, Barah atau tempoh …

  Cuti, Kemudahan, Bersalin, Kemudahan cuti bersalin, Cuti bersalin

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014

docs.jpa.gov.my

Kerajaan telah menambah baik pelaksanaan kemudahan Cuti Menjaga Anak supaya tidak terikat dengan tempoh Cuti Bersalin. Kemudahan Cuti Menjaga Anak yang tidak terikat dengan tempoh Cuti Bersalin turut diperluas kepada pegawai wanita yang mempunyai anak tiri tanggungan, anak angkat yang diambil mengikut undang-undang dan anak pelihara.

  Pekeliling, Cuti, Kemudahan, Kemudahan cuti, Bersalin, Cuti bersalin

HAL EHWAL CUTI - Ministry of Health

www.moh.gov.bn

Cuti bersalin handaklah dihabiskan di dalam negeri sahaja, kecuali: Jika bertugas di luar Negara Brunei Darussalam Terpaksa melahirkan di luar Negara Brunei Darussalam Terpaksa mendapat rawatan selepas bersalin di luar Negara Brunei Darussalam. OUR VALUES . client first . together . excellence . dynamic .

  Cuti, Bersalin, Cuti bersalin

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009

docs.jpa.gov.my

(iv) Cuti Bersalin; (v) Cuti Belajar melebihi tiga (3) bulan; atau (vi) kombinasi mana-mana jenis cuti di perenggan (i), (ii), (iii) dan (iv) di atas yang melebihi 28 hari berturut-turut. (l) terikat dengan ikatan kontrak bagi pegawai yang CBBP untuk berkhidmat …

  Cuti, Bersalin, Cuti bersalin

CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN - docs.jpa.gov.my

docs.jpa.gov.my

Pegawai boleh memilih menggunakan Cuti Bersalin sama ada: I. bermula pada tarikh bersalin; atau II. pada bila-bila masa dalam tempoh 14 hari dari tarikh dijangka bersalin. dokumen sokongan (surat akuan tarikh bersalin/ dokumen mengesahkan tarikh dijangka bersalin) bersama-sama borang permohonan CB.

  Cuti, Pegawai, Bersalin, Cuti bersalin

Similar queries