PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: air traffic controller

Search results with tag "Kamulaştirma"

6203 KAMULAŞTIRMA KANUNU - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

6203 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası: 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih : 8/11/1983 Sayı : 18215 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 843 Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

  2063, Kanunu, 4922, 6203 kamulaştirma kanunu, Kamulaştirma

6203 KAMULAŞTIRMA KANUNU - Mevzuat

mevzuat.gov.tr

Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkiilerinin mülkiyetinde bulunan taınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkiilerince kamulatırılmasında yapılacak ilemleri, kamulatır ma bedelinin hesaplanmasını, taınmaz malın

  2063, Kanunu, Kapsam, 6203 kamulaştirma kanunu, Kamulaştirma

Similar queries