PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: dental hygienist

Search results with tag "Dexamethason"

Gebruik dexamethason bij COVID-19 in de eerste lijn - NHG

www.nhg.org

Van belang hierbij zijn de effectiviteit en veiligheid van potentiële behandelingen. Een van de middelen van aandacht is dexamethason, gebruikt bij niet-gehospitaliseerde patiënten. Deze patiënten verschillen doorgaans van de gehospitaliseerde patiënten wat betreft leeftijd, comorbiditeit en ernst van de symptomen [Tenforde 2020, Guyatt 2011].

  Veiligheid, Gebruik, Covid, Veiligheid en, Gebruik dexamethason bij covid 19, Dexamethason

Similar queries