PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: dental hygienist

Search results with tag "Fikir ve sanat"

AYIPLI HİZMETTEN DOĞAN SORUMLULUK VE SEÇİMLİK …

www.caglayanyalcin.com

6 olan fikir ve sanat eserleri11, patentler gibi varlıkları karşılarken, maddi mallar ise cismani bir nitelikte olan bina, radyo gibi şeyleri ifade etmede kullanılır. İşte, fiziki bir yapıya sahip maddi mallar, eşya olarak nitelendirilir. Eşya, üzerinde

  Santa, Fikir ve sanat, Fikir

FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1) - muyorbir.org.tr

muyorbir.org.tr

2397 (Değişik: 7/6/1995 - 4110/5 md.) Umumi yerlerde veya radyo-televizyon aracılığı ile verilen konferans ve temsillerde, mutad ekilde eser sahibi olarak tanıtılan kimse o eserin sahibi sayılır, meğer ki, birinci fıkradaki karine yoluyla

  Santa, Fikir ve sanat, Fikir

FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1) - …

www.mevzuat.gov.tr

2396 Ç) Alenileúmiú ve yayımlanmıú eserler: Madde 7 – Hak sahibinin rızasiyle umuma arzedilen bir eser alenileúmiú sayılır. Bir eserin aslından çoğaltma ile elde edilen nüshaları hak sahibinin rızasiyle satıúa çıkarılma veya dağıtılma yahut

  Santa, Kanunu, Fikir ve sanat, Fikir, Eserler

Similar queries