PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: tourism industry

Search results with tag "Sayili"

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926

www.mevzuat.gov.tr

451 657 sayili devlet memurlari kanunu, 926 sayili tÜrk sİlahli kuvvetlerİ personel kanunu, 2802 sayili hakİmler ve savcilar kanunu, 2914 sayili yÜksekÖĞretİm personel kanunu, 5434 sayili t.c. emeklİ

  Sayili, Kanunu, 657 sayili devlet memurlari kanunu, Devlet, Memurlari, 926 sayili

6736 SAYILI KANUN - MADDE 10/5 EK: 2/E

www.gib.gov.tr

6736 sayili kanun - madde 10/5 ek: 2/e (dİlekÇe kodu: 251) (6736 sayili kanunun yayimlandiĞi tarİhten sonra mahsuben Ödeme talep …

  Sayili, Madde, 3766, Kanun, 6736 sayili kanun madde 10 5 ek, 6736 sayili

5018 VE 6085 SAYILI KANUNLARDA BAZI İDARE HUKUKU …

www.idare.gen.tr

AUHFD, 60 (4) 2011: 837-919 Gözler 837 5018 VE 6085 SAYILI KANUNLARDA BAZI İDARE HUKUKU TER İMLERİNİN YANLI Ş KULLANIMI ÜZERİNE 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085

  Sayili, 8560, 8051, Bazi, 5018 ve 6085 sayili kanunlarda bazi, Kanunlarda, Ve 6085

6736 SAYILI KANUN – MADDE 3 EK: 3/A ... - gib.gov.tr

www.gib.gov.tr

6736 SAYILI KANUN – MADDE 3 EK: 3/A (DİLEKÇE KODU: 239) VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE1 Dairenize olan kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan aşağıda belirttiğim borçlarımın 6736 sayılı

  Sayili, 3766, 6736 sayili

5237 SAYILI TCK. 154-156. VE 160-166. …

www.ceza-bb.adalet.gov.tr

5237 SAYILI TCK. 154-156. VE 160-166. MADDELERİNDE YER ALAN MALVARLIĞINA KARŞI DİĞER SUÇLAR”1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, “Yeni Ceza Adalet Sistemi”nin Cumhuriyet Savcıları ve

  5237 sayili tck, 5237, Sayili, 154 156, Ve 160 166

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI …

www.kvkk.gov.tr

6698 sayili kİŞİsel verİlerİn . korunmasi kanununun uygulanmasina yÖnelİk. soru cevaplar

  Sayili, 8966, 6698 sayili

TÜRK BORÇLAR KANUNU - Ankara Barosu

www.ankarabarosu.org.tr

6098 sayili tÜrk borÇlar kanunu (818 sayili borÇlar kanunu 0le kar ^ila ^tirmali) yayina hazirlayan yrd. doÇ. dr. emel badur Çankaya Ün 0vers 0tes 0 hukuk fakÜltes 0

  Sayili

5237 SAYILI TCK. 157-159 ... - ceza-bb.adalet.gov.tr

www.ceza-bb.adalet.gov.tr

5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI”1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, “Yeni Ceza Adalet Sistemi”nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere tanıtımı için

  Adalet, 5237 sayili tck, 5237, Sayili, 157 159, Ceza bb, Ceza, Ceza adalet

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

edb.adalet.gov.tr

Memurları Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce “müstahdem” adı altında çalıştırılan ve hademe, odacı, bekçi olarak adlandırılan personel 657 sayılı Kanun ile birlikte memur statüsüne alınmış ve görevin niteliği

  Sayili, Kanunu, 657 sayili devlet memurlari kanunu, Devlet, Memurlari, Kanun

I- KAPSAM VE DAYANAK A- AMME ALACAKLARI 1-

www.gib.gov.tr

BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) I- AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ĠliĢkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

  Sayili, 3766, Kanun, 6736 sayili kanun

Ertan YAMALI, SMMM

www.medymm.com.tr

Ertan YAMALI, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 SAYILI KANUN İLE İLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİKİN HÜKÜMLER 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016

  Sayili, 3766, Kanun, 6736 sayili kanun

(1) SAYILI TABLO (1)(2) (Değişik: 30/12/2004-5281/7 …

www.gib.gov.tr

11. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

  Sayili

5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN …

www.erciyesymm.com.tr

1) Yükseköğretim Kurulu . 2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (1) 3) İstanbul Üniversitesi . 4) İstanbul Teknik Üniversitesi

  Sayili

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU - …

malihizmetler.org.tr

KAYNAKLAR o 6245 sayılı “Harcırah Kanunu” o 25 .01 2014 tarihli ve 28893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” o 27 .01 2013 tarihli ve 28864 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bütçe

  Sayili, Kanunu, 5624, Harcirah, 6245 sayili harcirah kanunu

(2) SAYILI TABLO - gib.gov.tr

www.gib.gov.tr

C) Kişilerden resmi dairelere verilen kağıtlar: 1. Hükümetçe akdolunan avans ve istikraz mukavelenameleri, Hazine Bonoları, Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil

  Sayili, Tablo, Sayili tablo gib

(1) SAYILI TABLO - gib.gov.tr

www.gib.gov.tr

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre : kira bedeli üzerinden)

  Sayili, Sayili tablo, Tablo

Similar queries