PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: biology

Search results with tag "Kompetanse"

Lærerens profesjonskunnskap i historisk perspektiv

arvema.com

4 … faglig kompetanse, endrings- og utviklingskompetanse, yrkesetisk kompetanse, didaktisk kompetanse og sosial kompetanse (NOU 2003:16 §23.5).

  Kompetanse, Sosial kompetanse, Sosial

6 Sosial kompetanse – å gjøre andre gode

www.stiftelsen-hvasser.no

6 Sosial kompetanse – å gjøre andre gode Fra læreplanen: • Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial

  Kompetanse

Mobbefritt læringsmiljø - laringsmiljosenteret.uis.no

laringsmiljosenteret.uis.no

Mål for Læringsmiljøprosjektet Hovedmålet er Bedre læringsmiljø og redusert mobbing i skolene • Delmål 1 Skoleeier utvikler kompetanse i å følge opp skoler, utvikle de til å bli lærende organisasjoner og utvikle skoleledelsen. • Delmål 2 Skolen får kompetanse i å skape gode læringsmiljø, innarbeide rutiner for å avdekke og løse ...

  Kompetanse

Hva er matematisk kompetanse? - fiboline.no

www.fiboline.no

1 19-Oct-06 Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS (landslaget for matematikk i skolen)

  Kompetanse

Emosjonell og Sosial Kompetanse (ESK) i arbeidslivet

www.stamiweber.no

Emosjonell og sosial kompetanse-4: • Relasjonelle (sosiale) ferdigheter (relationship management – å kunne tilpasse seg hensiktsmessig og frembringe ønskelige reaksjoner/atferd hos

  Kompetanse

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk - levendeskog.no

www.levendeskog.no

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Innhold 4 Levende Skog Kravpunkter: 9 1. Arbeidskraft og kompetanse 10 2. Avfallshåndtering

  Kompetanse

REDIGERBARE BYGGBLANKETTER - Byggesaken.no

www.byggesaken.no

Side. av Ansvarsområde Beskrivelse av ansvarsområdet Tiltaks-klasse Kompetanse i tiltaket *) Våre samsvarserklæringer vil foreligge ved: (sett X) Funksjon

  Kompetanse

Similar queries