PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: quiz answers

Search results with tag "İzi̇n"

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM …

mevzuat.meb.gov.tr

Dayanak . MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve 25/08/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

  Madde, Dayanak, İzi̇n

Similar queries