PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: barber

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA THE …

Form RGMF 2. JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA . THE united REPUBLIC OF TANZANIA . Sheria ya Ndoa ya 1971, Fungu la 30. The Law of Marriage Act 1971, Section 30. OMBI LA LESENI YA KUFUNGISHA NDOA. APPLICATION FOR LICENSE TO CONDUCT MARRIAGES. KUMBUKA: (1) Nakala moja tu yahitajiwa na ipelekwe kwa Msajili Mkuu wa Ndoa. To be completed in original and submitted to the Registrar General of Marriages, BOX 9183 D'Salaam. (2) Maombi lazima yaambatane na ada ya sh 5,500/=. A fee of Shs 5,500/= must accompany application. 1. Jina la Muombaji Name of Applicant 2. Dini (kama nambari ya Tangazo la Serikali).

Form RGMF 2 JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA Sheria ya Ndoa ya 1971, Fungu la 30

Tags:

  United, Tanzania, Jamhuri, Muungano, Jamhuri ya muungano wa tanzania the, Jamhuri ya muungano wa tanzania the united

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA THE …

Related search queries