PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: confidence

ohu - Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia …

4/23/09 11:21 AM Page i 4/23/09 11:21 AM Page ii Cetakan Ketiga 2008. NO ISBN : 983-42556-0-8. Unit Kesihatan Pekerjaan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia Diterbitkan oleh: UNIT Kesihatan PEKERJAAN. Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia , Aras 6, Blok E10, Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62518 Putrajaya. Tel: 603-8883 4143. Faks: 603-8888 6276. Laman Web: Email: 4/23/09 11:21 AM Page iii KATA PENGHANTAR. ASSALAMUALAIKUM Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Unit Kesihatan Pekerjaan, Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia kerana memberi kesempatan kepada saya untuk merakamkan kata pengantar dalam Garis panduan Pencegahan Kemalangan di Tempat Kerja. Pekerja sihat merupakan aset yang paling utama dalam sesebuah organisasi. Sehubungan dengan itu, usaha sewajarnya perlu dijalankan supaya tahap keselamatan dan Kesihatan setiap pekerja dapat dikekalkan dan ditingkatkan.

Garis Panduan Pencegahan Kemalangan Di Tempat Kerja v ISI KANDUNGAN KATA PENGANTAR OLEH KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA iii PENGHARGAAN iv KANDUNGAN v - vii

Tags:

  Panduan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of ohu - Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia …

Related search queries