PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

Search results with tag "Panduan"

BUKU PANDUAN KESIHATAN MENTAL - My Health My Life

www.myhealthmylife.com.my

Buku Panduan Kesihatan Mental’ ditulis untuk bacaan mudah dengan pelbagai maklumat grafik dan ilustrasi yang menjadikan subjek ini tidak terlalu ‘klinikal’. Buku panduan ini juga memuatkan senarai direktori pakar dan kemudahan penjagaan kesihatan mental yang boleh membantu mereka yang memerlukan nasihat dan rawatan pakar.

  Panduan, Buku panduan, Buku

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PEMBINAAN PROJEK REKA …

jkrmarang.terengganu.gov.my

Garis panduan ini memberi penjelasan peranan dan tanggungjawab pihak yang terlibat dalam pelaksanaan projek secara reka & bina. 1.2 Objektif Objektif garis panduan ini ialah untuk : 1. menyeragamkan amalan dan kaedah pengurusan projek Reka & Bina (R&B) JKR. 2. menjelaskan peranan dan tanggungjawab JKR dan kontraktor dalam pelaksanaan projek R&B.

  Panduan, Agri, Garis panduan

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI - BAN-PT

www.banpt.or.id

3. panduan penyusunan laporan evaluasi diri 4. panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi 5. pedoman penilaian akreditasi perguruan tinggi 6. buku matriks penilaian laporan evaluasi diri dan laporan kinerja perguruan tinggi 7. pedoman asesmen lapangan 8. panduan penggunaan aplikasi sistem akreditasi perguruan tinggi on-line (sapto)

  Panduan, Akreditasi, Tinggi, Penyusunan, Perguruan, Akreditasi perguruan tinggi, Panduan penyusunan

LPDP - beasiswadosen.kemdikbud.go.id

beasiswadosen.kemdikbud.go.id

Panduan Program Riset Keilmuan” ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mempersilahkan kepada khalayak untuk berkenan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas perhatian dari pembaca semua. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan

  Panduan

BUKU PANDUAN TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA BAGI ... - …

www.finas.gov.my

Buku Panduan Tuntutan Elaun Lebih Masa Bagi Penjawat FINAS Kemas kini pada 15 Januari 2016 Unit Audit Dalam FINAS KANDUNGAN BIL. PERKARA MUKA SURAT KANDUNGAN i 1. PENDAHULUAN 1 2. LATAR BELAKANG 1 3. KEADAAN YANG MEMBOLEHKAN KERJA LEBIH MASA 1 4. KELAYAKAN ELAUN LEBIH MASA 2 5. KADAR ELAUN LEBIH MASA 3 6.

  Panduan, Kandungan, Buku panduan, Buku

BUKU PANDUAN BELAJAR KOAS RADIOLOGI - UNUD

simdos.unud.ac.id

BUKU PANDUAN BELAJAR KOAS ii Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ... melakukan penatalaksanaan yang sesuai. Untuk itu diperlukan pembelajaran dan pelatihan yang berkesinambungan. Agar ... 12 CT Scan otak dan Interpretasi 2

  Kato, Panduan, Radiologi, Penatalaksanaan

Garis Panduan Perancangan Menu - Ministry of Health

nutrition.moh.gov.my

Garis Panduan Perancangan Menu Untuk maklumat lanjut, sila hubungi: Di TASKA Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia Aras 1, Blok E3, Parcel E, Presint 1 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62590 Putrajaya Malaysia Tel: 03-8892 4556 Faks: 03-8892 4511 Laman web: nutrition.moh.gov.my ISBN 978-967-0399-32-4

  Panduan

DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN …

www.ojk.go.id

penyusunan kebijakan industri BPR kedepan. Dalam penyusunan panduan ini, tentunya sudah melalui serangkaian proses studi literatur, Focus Group Discussion (FGD) maupun penggalian informasi dari stakeholders terkait baik dari internal dan eksternal OJK. Saya berharap panduan ini dapat menyajikan informasi yang

  Panduan, Penyusunan, Panduan penyusunan

Sosialisasi Hibah Kemenristek BRIN TA 2021 dan Panduan ...

research.ui.ac.id

Sosialisasi Hibah Kemenristek BRIN TA 2021 dan Panduan Penelitian & Pengmas Edisi XIII Direktorat Riset dan Pengembangan (Risbang) Wakil Rektor Bidang Riset & Inovasi UI Depok 20 Oktober 2021. Universitas Indonesia Outline 1. Ruang lingkup UI dan Bidang Riset dan Inovasi 2. Peta Skema Hibah Kemenristek BRIN TA 2021

  Panduan, Xiii, Hibah, Nibrs, Penelitian, Edisi, Mapgen, Sosialisasi hibah kemenristek brin ta, Sosialisasi, Kemenristek, Dan panduan penelitian amp pengmas edisi xiii, Hibah kemenristek brin ta

Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan

jknkedah.moh.gov.my

buku panduan catatan bpk unit sumber manusia, jkn kedah Buku Perkhidmatan Kerajaan adalah merujuk Buku bernombor AM 274 yang di sediakan khusus bagi merekodkan maklumat peribadi, perkhidmatan, cuti dan kelakuan setiap pegawai awam.

  Panduan, Buku panduan, Buku

KATA PENGANTAR - IPB University

simak.ipb.ac.id

pendidikan di Perguruan Tinggi yang belum diadopsi dalam panduan ini, penyesuaian yang diperlukan akan diatur dan ditetapkan melalui SK Rektor. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan, revisi, dan penerbitan buku ini.

  Panduan, Penyusunan

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN …

www.gitews.org

2 Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana B. Tujuan Memberikan pedoman atau panduan dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (disaster management plan) yang menyeluruh, terarah dan terpadu di tingkat Propinsi / Kabupaten / Kota. C. Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini meliputi : 1.

  Panduan, Penyusunan

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 16 …

jafung.bps.go.id

penulisan. 19. Penulis Utama adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, menyusun konsep/gagasan, membuat outline, dan mengerjakan penulisan. 20. Perekaman Data adalah proses penyalinan data terstruktur dari daftar isian ke media komputer. 21. Petunjuk Operasi Program adalah panduan tertulis yang berisi tata cara pengoperasian program. 22.

  Panduan, Penulisan

AKREDITASI PROGRAM STUDI - BAN-PT

www.banpt.or.id

Panduan Penyusunan LKPS – Instrumen Akreditasi Program Studi versi 4.0 9 Tuliskan data Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang Diakreditasi (DTT) pada saat TS dengan mengikuti format Tabel 3.a.4) berikut ini.

  Panduan, Penyusunan, Panduan penyusunan

LAMPIRAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN …

www.ojk.go.id

H. CAKUPAN PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK Cakupan PPKPB ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Cakupan Umum PPKPB menetapkan panduan agar KPB paling sedikit mengatur mengenai: a. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan; b. organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan;

  Panduan, Penyusunan

SMP/MTs KELAS IX - Kemdikbud

rest-app.belajar.kemdikbud.go.id

Buku Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ini disusun sebagai panduan bagi guru dalam penggunaan Buku Siswa. Buku ini terdiri atas dua bagian utama. Bagian pertama berisi petunjuk umum tentang pembelajaran IPS. Bagian kedua menguraikan pembelajaran IPS untuk setiap Bab, Sub-Bab, dan Sub-Sub Bab, sesuai dengan Buku Siswa. Melalui Buku ...

  Panduan, Buku

PERANGKAT AKREDITASI - BAN PAUD dan PNF

banpaudpnf.kemdikbud.go.id

panduan penilaian dalam tahapan KPA, Visitasi Akreditasi, serta Validasi dan Verifikasi. Untuk itulah kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan buku Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2021. Buku ini disusun menjadi dua, yakni, Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2021

  Panduan, Penyusunan

ULASAN BUKU - PNM

www.pnm.gov.my

Kandungan buku ini memaparkan persediaan bakal ibu bapa untuk kehamilan sehingga kelahiran bayi. Ia merupakan buku panduan yang sangat baik kepada para ibu bapa yang bakal atau merancang kehamilan dari awal sehingga kelahiran bayi. Pastinya buku ini sebuah buku yang penuh informasi yang dapat mendidik bakal ibu bapa untuk

  Panduan, Kandungan, Buku panduan, Buku, Kandungan buku

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM TALIAN SEMASA …

appspenang.uitm.edu.my

Tinjauan ringkas ini dijadikan sebagai panduan untuk menetapkan kaedah pengajaran yang bersesuaian dalam melaksanakan PdP secara talian terutamanya ketika keadaan kritikal seperti PKP ini. Kata kunci: Pengajaran dan Pembelajaran (PdP), Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), Google Classroom (GC),

  Panduan, Arking

GARIS PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT (Seperti

www.ukm.my

mengendalikan mesyuarat dengan baik dan penyediaan minit mesyuarat yang berkualiti, mantap, dan seragam. 3. Jenis Mesyuarat 3.1. Mesyuarat terbahagi kepada tiga jenis iaitu mesyuarat biasa, mesyuarat khas dan mesyuarat luar biasa; 3.2. Mesyuarat biasa hendaklah diadakan pada tarikh-tarikh tertentu yang telah

  Panduan, Pengurusan, Agri, Respite, Mesyuarat, Mesyuarat dan, Garis panduan pengurusan mesyuarat

MODEL PEMBELAJARAN TERPADU IPS - UMM

directory.umm.ac.id

kurikulum pada satuan pendidikan dapat memberi kesempatan peserta didik untuk : (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar ... Tujuan penyusunan model pembelajaran IPS Terpadu pada tingkat SMP/MTs ... Panduan Pengembangan Pembelajaran IPS Terpadu SMP/MTs terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut.

  Model, Pembelajaran, Panduan, Kurikulum, Penyusunan, Updater, Model pembelajaran terpadu ips

FARMAKOVIGILANS (KEAMANAN OBAT) - POM

e-meso.pom.go.id

Selama ini kegiatan farmakovigilans dalam praktek klinis belum secara optimal dilakukan secara terstruktur, masih bersifat pasif dan bergantung kepada partisipasi sukarela dari tenaga kesehatan, sehingga kita belum memiliki gambaran profil keamanan penggunaan obat dengan berbasis populasi Indonesia. Tujuan dari Panduan ini adalah untuk meningkatkan

  Panduan, Ilink

Pedoman Tatalaksana Gagal Jantung

inaheart.org

panduan nasional yang dapat dipakai sebagai pegangan untuk membuat suatu pedoman praktis klinis di institusi layanan kesehatan masing-masing dengan menyesuaikan keadaan tempat. Kami selalu terbuka untuk perbaikan dan pengembangan rekomendasi ini. Akhirnya, kepada seluruh anggota tim penyusun yang sudah

  Panduan, Ilink

Nota Panduan Borang-Borang EA & EC - Hasil

lampiran1.hasil.gov.my

elaun cukai / cukai ditanggung oleh majikan, penerimaan sagu hati, pemberian atau elaun (sama ada berupa wang atau tidak). Bagi maksud Borang-Borang C.P. 8A dan C.P. 8C, elaun-elaun sara hidup yang semata-mata bayaran ganti perbelanjaan yang sebenarnya telah

  Nato, Panduan, Borang, Elaun, Nota panduan borang borang ea amp ec

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA - …

infeksiemerging.kemkes.go.id

memberikan panduan petbagugas ki esehatan agar tetap sehat, aman, dan produktif,dan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan pelayanan yang sesuai standarPedoman. pencegahan dan pengendalian COVID -19 disusun berdasarkan rekomendasi WHO yang disesuaikan dengan perkembangan pandemi COVID-19, danketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  Panduan, Pelayanan

BUKU AJAR Sistem Neurobehaviour (P sikiatri) - Unimus

repository.unimus.ac.id

menegakkan diagnosis penyakit Sistem Psikiatri, disertai panduan tata laksana dan edukasi. Buku ajar ini disusun dalam bab-bab berdasarkan Kompetensi Sistem Psikiatri yang tercantum dalam SKDI 2012 II. Relevansi Buku ajar ini merupakan salah satu buku ajar yang disusun untuk membantu mahasiswa kedokteran mencapai kompetensi klinisnya.

  Panduan

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

bppsdmk.kemkes.go.id

Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, di Kementerian Kesehatan maupun Unit-unit Kerja ... 7. Menjadi panduan bagi instansi yang berwenang mengatur batas ... teknis kesehatan masyarakat, yaitu siklus pemecahan masalah, penelitian promosi kesehatan, kebijakan berwawasan kesehatan dan pembiayaan ...

  Indonesia, Panduan, Menteri, Kesehatan, Republik, Rumah, Sakit, Tekin, Rumah sakit, Menteri kesehatan republik indonesia, Teknis kesehatan

RANCANGAN PERNIAGAAN (BUSINESS PLAN)

cem.upm.edu.my

Garis panduan kepada pengurusan syarikat Alat untuk menilai kekukuhan syarikat Dokumen untuk mendapatkan sokongan kewangan. KEPENTINGAN RANCANGAN ... Menerangkan secara ringkas elemen utama perniagaan yang dicadangkan Bahagian utama Rancangan Perniagaan. RINGKASAN EKSEKUTIF Membincangkan mengenai : Keunikan & kekuatan produk / servis

  Panduan, Arking

PANDUAN PRAKTEK KLINIK DAN CLINICAL PATHWAY

ppds.fk.ub.ac.id

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) YANG DAPAT BERUPA ATAU DISERTAI DENGAN SALAH SATU ATAU LEBIH: ALUR KLINIS (CLINICAL PATHWAY), PROTOKOL, PROSEDUR, ALGORITME, STANDING ORDER . PPK Para dokter melakukan praktik dengan panduan PPK tersebut untuk menegakkan diagnosis, memberikan pengobatan, dan memberi penjelasan …

  Panduan, Ilink, Panduan praktik klinis, Praktik

PANDUAN PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI DASAR - UNTIDAR

faperta.untidar.ac.id

Panduan praktikum mata kuliah Mikrobiologi Dasar ini berisi tentang dasar teori, tujuan praktikum, bahan dan alat – alat yang dibutuhkan dalam praktikum serta prosedur kerja dalam praktikum. Penyusunan buku panduan praktikum ini bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dan digunakan untuk acuan dalam pelaksanaan praktikum.

  Panduan, Penyusunan

Panduan Pengguna Permohonan VE Khas 2021 Melalui i …

perak.anm.gov.my

Klik ‘Panduan Ringkas: Fail CSV’ untuk mendapatkan panduan menyediakan data ahli dalam bentuk CSV. 2. Klik ‘di sini’ untuk melihat contoh file. 1 2. 1 3 2 4.

  Panduan, Arking, Panduan ringkas

Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi

p2appjj.ub.ac.id

Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi berisi bab yang dimulai dengan dasar pemikiran pengembangan kurikulum pendidikan vokasi agar dapat memberikan gambaran strategis tentang urgensi kurikulum tersebut. Kemudian, dirangkai dengan tahapan pengembangan kurikulum dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan ...

  Panduan, Pendidikan, Kurikulum, Penyusunan, Panduan penyusunan kurikulum pendidikan vokasi, Vokasi

PANDUAN PENYUSUNAN CAPAIAN PEMBELAJARAN …

skpi.uny.ac.id

PANDUAN PENYUSUNAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI TIM KKNI BELMAWA DIKTI 2014 Disajikan oleh: Dr.Ir. Ahmad Rifandi, MSc. Cert. IV . Bidang kerja/ ... KURIKULUM Standar Dosen Standar Sarana dan Prasarana Standar Penilaian Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Standar pengelolaan Standar Isi Standar

  Panduan, Kurikulum, Penyusunan, Panduan penyusunan

PANDUAN PELAKSANAAN TEACHING FACTORY - Kemdikbud

repositori.kemdikbud.go.id

penyusunan perangkat atau materi pelajaran baik teori maupun praktek serta magang industri harus disesuaikan dan dikaitkan dengan produk/ layanan jasa yang akan dikerjakan oleh siswa. Panduan ini mencakup pengembangan TeFa yang dimaksud dalam Grand Design Pengembangan Teaching Factory (TeFa), sedangkan tentang

  Panduan, Penyusunan

Panduan Pendaftaran untuk Mahasiswa - Kemdikbud

kampusmerdeka.kemdikbud.go.id

Merdeka yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam buku panduan operasional baku dan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi lainnya yang ditetapkan kemudian. 3. Menaati segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 4.

  Panduan, Pendaftaran, Kementerian, Pendidikan, Panduan pendaftaran, Kementerian pendidikan, Kebudayaan

Panduan Penyusunan dan Pengajuan Proposal Kegiatan

oseanografi.lipi.go.id

Buku panduan ini disusun selain bertujuan untuk penyeragaman penulisan proposal juga bertujuan untuk mengatur tata cara dan persyaratan pengajuan proposal penelitian sesuai dengan arah ... dan dalam bentuk yang ringkas dan tidak multi tafsir. B. Lembar pengesahan (Lampiran 2) C. Isi proposal

  Panduan, Arking

PANDUAN DIAGNOSIS DAN TATALAKSANA PENYAKIT …

inaheart.org

pelayanan Kesehatan Jantung dan Pembuluh Darah di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun buku panduan ini yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan keahliannya untuk menyelesaikan tugas ini hingga buku ini dapat diterbitkan.

  Panduan, Kesehatan, Rumah, Sakit, Pelayanan, Pelayanan kesehatan, Rumah sakit

PANDUAN PENGURUSAN NIKAH

sppim.gov.my

Penerbitan bukuPanduan Pengurusan Nikah Di Malaysia” kali kedua ini bertujuan untuk memantap dan meningkatkan kualiti pengurusan khususnya dalam urusan nikah, cerai dan ruju’. Pengurusan yang berkualiti akan menjamin perkhidmatan yang bermutu dan memberi kepuasan kepada pelanggan. Mudah-mudahan dengan adanya buku yang telah dikemaskini ini,

  Panduan, Buku

PANDUAN TEKNIKAL

www.aelb.gov.my

kandungan yang ingin disampaikan; b. Tajuk silibus sistem permohonan atas talian eSPP dihadkan bagi tempoh 1 jam; c. Kandungan aspek keselamatan, sekuriti dan kecemasan sinaran dalam tajuk silibus hendaklah berdasarkan mana-mana panduan teknikal berikut:

  Panduan, Kandungan

PANDUAN PENATALAKSANAAN KANKER NASOFARING

kanker.kemkes.go.id

KOMITE PENANGGULANGAN KANKER NASIONAL i. ii. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PANDUAN PENATALAKSANAAN KANKER NASOFARING Disetujui oleh : Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Indonesia (PERHATI-KL) Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia (PORI)

  Panduan, Nasional, Komite, Penanggulangan, Kanker, Komite penanggulangan kanker nasional, Penatalaksanaan, Panduan penatalaksanaan kanker nasofaring, Nasofaring

Panduan Penulisan Surat Rasmi dan Memo

iab.moe.edu.my

ringkas, padat tetapi jelas. Walaupun ringkas tetapi memo mempunyai ciri-ciri umum yang perlu dipatuhi ketika menulisnya. Paling penting memo merupakan perintah atau arahan daripada pihak atasan yang ditujukan kepada kakitangan bawahan. Seperti surat, memo juga ada yang bersifat rasmi dan ada juga yang bersifat peribadi.

  Panduan, Arking

PANDUAN PRAKTIK AUDIT KINERJA - BPKP

apip.bpkp.go.id

dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepatuhan atas implementasi SOP/aturan-aturan dan Sistem Pengendalian Intern; 3. Jika diperlukan, lakukan wawancara dengan pimpinan auditan. Wawancara ini dilakukan dalam rangka untuk memperoleh informasi yang bersifat umum, seperti misi auditan yang akan diaudit, target kegiatan pada tahun berjalan, anggaran

  Audit, Panduan, Dalam, Kinerja, Implementasi, Praktik, Panduan praktik audit kinerja

Panduan penggunaan OSS

dpmptspnaker.pangkalpinangkota.go.id

Kesehatan dan Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian klik tombol Lanjutkan ke Proses Izin Usaha. PROSES IZIN USAHA 1. Arahkan kursor Anda dan klik ke nomor NIB/Nama Perusahaan Anda -> klik tombol Pilih NIB -> klik tombol Lanjutkan. Kemudian akan muncul daftar KBLI 5 digit yang telah Anda pilih.

  Panduan, Ketenagakerjaan, Bpjs, Penggunaan, Bpjs ketenagakerjaan, Panduan penggunaan oss

PANDUAN MENGISI BORANG PENDAFTARAN PEMBAYAR

edaftar.hasil.gov.my

2. Status permohonan pendaftaran pembayar cukai akan dipaparkan seperti di bawah. Klik butang <Browse> untuk pilih dokumen yang ingin dimuat naik. Klik butang <Muat Naik> untuk muat naik dokumen. Spesifikasi fail yang ingin dimuat naik adalah seperti berikut: Fail yang dimuat naik mestilah jenis *.gif atau *.jpg sahaja.

  Cukai, Panduan, Mengisi, Borang, Pendaftaran, Panduan mengisi borang pendaftaran pembayar, Pembayar, Pendaftaran pembayar cukai

PANDUAN PENGGUNA SISTEM eCONVERSION

econversion.mara.gov.my

sistem E-Baki. 3. Skrin butiran permohonan. 3.1 Pengguna baru perlu memasukkan melengkapkan butiran peribadi dan butiran pelajaran seperti di bawah. 3.2 Jika pengguna klik pada status ‘bekerja’ pengguna perlu melengkapkan butiran pekerjaan seperti contoh di bawah. 4.

  Panduan, Pengguna, Panduan pengguna, Baki

Panduan Aplikasi Modul Penatausahaan Versi 1 - …

sipkd.jabarprov.go.id

Gambar 11 Submenu Penetapan Pendapatan ... Gambar 146 Submenu Koreksi Belanja ... BUD untuk Anggaran dalam menyusun DPA dan SPD, juga Kuasa BUD di Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D. Di Modul ini juga disertakan fasilitas …

  Pendapatan, Panduan, Moulds, Aplikasi, Penetapan, Servi, Anggaran, Belanja, Panduan aplikasi modul penatausahaan versi, Penatausahaan, Penetapan pendapatan

Similar queries