PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: dental hygienist

UPUTA O LIJEKU ASPIRIN plus C 400 mg/240 mg …

UPUTA O LIJEKU . ASPIRIN plus C 400 mg/240 mg ume e tablete s okusom naran e acetilsalicilatna kiselina, askorbatna kiselina LOGO. Pa ljivo pro itajte cijelu uputu jer sadr i Vama va ne podatke. - Ovaj lijek dostupan je bez lije ni kog recepta. Ipak, morate ga uzimati oprezno kako biste postigli najbolji u inak. - Sa uvajte ovu uputu. Mo da ete ju trebati ponovo pro itati. - Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku. - Obavezno kontaktirajte lije nika ukoliko se Va i simptomi pogor aju ili se ne pobolj aju nakon 3 do 5 dana. - Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti lije nika ili ljekarnika.

1 UPUTA O LIJEKU ASPIRIN plus C 400 mg/240 mg šumeće tablete s okusom naranče acetilsalicilatna kiselina, askorbatna kiselina LOGO Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke. - Ovaj lijek dostupan je bez liječničkog recepta.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of UPUTA O LIJEKU ASPIRIN plus C 400 mg/240 mg …

Related search queries