Example: bankruptcy

Search results with tag "1 pengenalan kajian"

BUKU PANDUAN PENYELIDIKAN KAJIAN KES

BUKU PANDUAN PENYELIDIKAN KAJIAN KES

mail.ipg.edu.my

3.1 reka bentuk kajian 3.2 persampelan 3.3 instrumen kajian 3.4 prosedur kajian 3.5 kesahan dan kebolehpercayaan 3.6 pengumpulan data 3.7 penganalisisan data rujukan bab 2.0: tinjauan literatur 2.1 pengenalan kajian kes 2.2 teori-teori kajian 2.3 dapatan kajian lalu 2.4 fokus kajian bab 3.0: metodologi kajian 3.1 pengenalan

  Metodologi, Kajian, Pengenalan, Pengenalan 1, Metodologi kajian 3, Kajian 3, 1 pengenalan kajian

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan - UM

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan - UM

studentsrepo.um.edu.my

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pengurusan kewangan sekolah menengah bertaraf PTj di Malaysia. Bab ini menjelaskan reka bentuk kajian, populasi dan pensampelan kajian, kajian rintis, kesahan dan kebolehpercayaan kajian, kaedah pengumpulan data melalui soal selidik, temu bual, pemerhatian ...

  Metodologi, Kajian, Pengenalan, Pengenalan 1, 3 metodologi kajian 3, 1 pengenalan kajian

Similar queries