Example: air traffic controller

Search results with tag "Implementatie"

af1111 handreiking implementatie herstelondersteunende zorg

af1111 handreiking implementatie herstelondersteunende zorg

www.trimbos.nl

5 Proces van implementatie 43 5.1 Fasen van het implementatieproces 43 5.2 Betrokkenheid van alle niveaus 44 Deel II Begin 49 6 Begintraject voor cliënten 51 6.1 Voorlichting door ervaringsdeskundigen 51 6.2 Herstelgroepen en -cursussen voor de beginfase 52 6.3 Metingen en evaluaties op cliëntniveau 56 7 Begintraject voor medewerkers 63

  Implementatie, Implementatie van

Kennis van Implementatie Programma - Nivel

Kennis van Implementatie Programma - Nivel

www.nivel.nl

Onderzoeksfinanciers hebben voor een deel dezelfde activiteiten op het gebied van implementatie van kennis. Vrijwel alle onderzoeksfinanciers ondersteunen samenwerking van onderzoekers en gebruikers, gericht op implementatie van kennis, rond een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld dementie, eerstelijnszorg).

  Voor, Gebruiker, Programma, Kenni, Kennis van implementatie programma, Implementatie

Meetinstrument voor Determinanten van Innovaties (MIDI)

Meetinstrument voor Determinanten van Innovaties (MIDI)

www.tno.nl

Implementatie. Het daadwerkelijk gebruik van de innovatie in de dagelijkse praktijk door intermediaire professionals (= gedrag). Implementatie onderscheidt zich van de fase van adoptie waarin men op basis van verwachtingen de beslissing neemt om met de innovatie te gaan werken (= gedragsintentie). 1.4 Gebruik van het meetinstrument 1.

  Implementatie

Kennisdocument Subsidieregeling STAP-budget

Kennisdocument Subsidieregeling STAP-budget

www.rijksoverheid.nl

• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (directie Arbeidsverhoudingen). o Het ministerie van SZW is beleidsverantwoordelijk voor de subsidieregeling, opdrachtgever voor UWV en voor DUO. o Gedurende de implementatie is het ministerie van SZW regievoerder op het overall programma STAP, implementatie daarvan en de communicatie over STAP.

  Programma, Implementatie

Wat werkt bij het bevorderen van een positieve ...

Wat werkt bij het bevorderen van een positieve ...

www.nji.nl

inhoud van het programma en d) de implementatie van het programma. Aan de hand van deze vier onderwerpen lichten we in de volgende paragrafen de algemeen werkzame factoren toe. 1.1. Kenmerken van het programma De kernmerken van een programma zijn van invloed op de effectiviteit. Uit onderzoek blijkt dat

  Programma, Implementatie, Implementatie van

Kwaliteitskader Jeugd

Kwaliteitskader Jeugd

skjeugd.nl

Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming 7 1.6. Leeswijzer 8 ... het kader, zich verder ontwikkelen. In 2015 is de implementatie en de toepasbaarheid van het Kwaliteitskader Jeugd in beeld gebracht. Dit heeft een aantal aanbevelingen voor aanscherping van ... Zij delen de taken toe met inachtneming van de specifieke kennis en ...

  Programma, Kenni, Implementatie

Similar queries