Example: confidence

Search results with tag "Eserler"

TÜRKİYE YAZMA ESERLER BAŞKANLIĞI - …

TÜRKİYE YAZMA ESERLER BAŞKANLIĞI - …

www.mevzuat.gov.tr

10746 (3) Bakanlık Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı diğer kütüphanelerde, Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzelerde ve Milli Kütüphane Başkanlığında bulunan eserler ile bu eserlerin

  Eserler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - baskent-adn.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - baskent-adn.edu.tr

baskent-adn.edu.tr

ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. AE Sakallıoğlu, Ö Basaran, A Tarım, E Türk, A Kut, M Haberal.“Burns in Turkish children and adolescents: Nine years of experience.”

  Eserler

FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1) - …

FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1) - …

www.mevzuat.gov.tr

2396 Ç) Alenileúmiú ve yayımlanmıú eserler: Madde 7 – Hak sahibinin rızasiyle umuma arzedilen bir eser alenileúmiú sayılır. Bir eserin aslından çoğaltma ile elde edilen nüshaları hak sahibinin rızasiyle satıúa çıkarılma veya dağıtılma yahut

  Santa, Kanunu, Fikir ve sanat, Fikir, Eserler

Similar queries