Example: dental hygienist

Search results with tag "Cuti rehat"

PENGURUSAN CUTI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

PENGURUSAN CUTI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

pendaftar.umt.edu.my

Baki cuti rehat tidak boleh dikumpulkan untuk GCR (gantian cuti rehat) secara automatik Permohonan GCR - jika KJ berpuas hati terdapat baki cuti rehat itu tidak dapat diambil atas kepentingan perkhidmatan KADAR GCR Cuti rehat yang boleh dikumpul untuk pemberian wang tunai sebagai gantian cuti rehat (GCR), maksimum 150 hari (PP 18/2008)

  Earth, Cuti rehat, Cuti, Gantian cuti rehat, Gantian

GANJARAN CUTI REHAT (GCR) - Universiti Putra Malaysia

GANJARAN CUTI REHAT (GCR) - Universiti Putra Malaysia

reg.upm.edu.my

Sebelum 1.1.1984 Cuti rehat yang boleh dikumpul bagi sesuatu tahun ialah baki cuti rehat di penghujung tahun yang melebihi kadar cuti rehat. Had pengumpulan GCR bagi sesuatu tahun ialah 15 hari @ ( setengah daripada kadar cuti rehat yang layak tahun sebelumnya) mengikut mana yang kurang.

  Earth, Cuti rehat, Cuti

PERINTAH-PERINTAH AM BAB C (CUTI)TAHUN 1974

PERINTAH-PERINTAH AM BAB C (CUTI)TAHUN 1974

melaka.gov.my

CUTI REHAT (CR) P.A. 9(c) Bab C : Hari kelepasan mingguan dan hari cuti am tidak akan diambil kira sebagai cuti rehat CR yang tidak dapat dihabiskan demi kepentingan perkhidmatan: PEMBERIAN GANTIAN CUTI REHAT (GCR). PP 18/ 2008 : Maksimum 150 hari GCR. PP 7/ 2003 : CR tahun semasa sahaja. PP 7/ 2003 : ½ daripada kelayakan CR tahun semasa atau ...

  Earth, Cuti rehat, Cuti

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2003

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2003

docs.jpa.gov.my

Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) bagi cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan demi kepentingan perkhidmatan sehingga maksimum sebanyak 120 hari kepada pegawai berpencen. LATAR BELAKANG 2. Dasar cuti rehat yang ditetapkan oleh Kerajaan ialah menggalakkan pegawai mengambil cuti rehatnya pada tiap-tiap tahun untuk tujuan kecekapan dan

  Earth, Cuti rehat, Cuti, Gantian cuti rehat, Gantian

JPA.BP.1 PENGIRAAN CUTI REHAT ATAU CUTI …

JPA.BP.1 PENGIRAAN CUTI REHAT ATAU CUTI

www.jpapencen.gov.my

jpa.bp.1 1 pengiraan cuti rehat atau cuti rehat khas yang boleh dikumpulkan di bawah peraturan 21, peraturan – peraturan pencen 1980 arahan

  Earth, Cuti rehat, Cuti

Lampiran 1 PERMOHONAN PERJALANAN PEGAWAI AWAM …

Lampiran 1 PERMOHONAN PERJALANAN PEGAWAI AWAM …

pengurusan.moh.gov.my

MAKLUMAT KELULUSAN CUTI REHAT (SEKIRANYA MEMERLUKAN KELULUSAN CUTI REHAT) Tarikh Mula Cuti : Tarikh Akhir Cuti : Jumlah Hari Bercuti : hari Tarikh Kembali Bertugas : PERAKUAN PEMOHON Saya dengan ini mematuhi segala peraturan yang ditetapkan di perenggan 6 (i), (ii) dan perenggan 10 Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2012.

  Earth, Cuti rehat, Cuti

PANDUAN PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD - …

PANDUAN PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD - …

www.ump.edu.my

1. Sebarang cuti yang melebihi kelayakan hendaklah ditolak dari Cuti Rehat. Jika Cuti Rehat telah kehabisan, boleh diberi Cuti Tanpa Gaji. MEMASUKI PEPERIKSAAN

  Earth, Cuti rehat, Cuti

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009

docs.jpa.gov.my

perkhidmatan yang melayakkan bagi tujuan pengiraan kelayakan Cuti Rehat tahunan, Cuti Rehat Khas atau cuti-cuti lain yang diberi berdasarkan tempoh perkhidmatan yang melayakkan; 12 (q) tempoh Cuti Separuh Gaji diambil kira sebagai sebahagian daripada tiga (3) tahun perkhidmatan yang boleh di masuk

  Earth, Cuti rehat, Cuti, Atau, Pengiraan, Atau cuti

PERINTAH AM BAB ‘C’ CUTI PEGAWAI AWAM

PERINTAH AM BAB ‘C’ CUTI PEGAWAI AWAM

mgbbtgpdg.webs.com

pemberian gantian cuti rehat (GCR) berdasarkan tempoh perkhidmatan yang melayakkan. - Cuti rehat khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun hadapan - Jumlah yang boleh dikumpul terhad kepada 120 hari. - Guru Sandaran Terlatih/guru kontrak layak cuti rehat khas tetapi tidak layak mengumpul untuk tujuan GCR.

  Earth, Cuti rehat, Cuti, Gantian cuti rehat, Gantian

KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN …

KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN …

www.jpapencen.gov.my

Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) untuk sesuatu tahun akan berkurangan; dan 5. iii. tempoh yang diperlukan untuk memenuhi bilangan maksimum GCR akan bertambah. 11. Bagi pegawai Perkhidmatan Awam yang menolak opsyen di bawah Pekeliling Perkhidmatan ini, kadar Cuti Rehat tahunan pegawai berkenaan

  Earth, Cuti rehat, Cuti, Gantian cuti rehat, Gantian

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2016

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2016

docs.jpa.gov.my

sebagai gantian bagi cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan adalah 15 hari atau ½ daripada kadar cuti rehat yang berkelayakan pada tahun berkenaan, mana yang lebih rendah, terhad kepada maksimum 75 hari sepanjang tempoh perkhidmatan kontrak dengan Kerajaan. ii. Kelayakan pemberian wang tunai sebagai Gantian Cuti Rehat (GCR)

  Earth, Cuti rehat, Cuti, Kontrak, Gantian cuti rehat, Gantian

BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD (CTR) Perintah …

BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD (CTR) Perintah …

latihan.moh.gov.my

Makluman dan Tindakan a) Sekiranya kelayakan CTR tidak mencukupi, sila mohon cuti rehat / cuti tanpa gaji. b) Kelulusan CTR ini hendaklah dicatatkan/kemaskini sendiri oleh pemohon di atas kad perakam waktu. c) CTR tidak mengurangkan kelayakan cuti rehat tahunan pegawai. BAHAGIAN II : MAKLUMAT PERMOHONAN CTR 6.

  Earth, Cuti rehat, Cuti

PEKELILING PERKHIDMATAN NEGERI SABAH BIL. 14/2021 …

PEKELILING PERKHIDMATAN NEGERI SABAH BIL. 14/2021 …

www.sabah.gov.my

(iv) Cuti Rehat yang tempohnya melebihi 28 hari berturut-turut termasuk Hari Rehat Mingguan dan Hari Kelepasan Am; (v) cuti selain daripada Cuti Rehat, yang tempohnya melebihi 28 hari ... Menguruskan cek atau EFT gantian. 6. Mendapatkan semula dan mengakaunkan perbelanjaan tidak rasmi atau terlebih bayar. a.

  Earth, Cuti rehat, Cuti, Gantian

SIARAN MEDIA - PEMBERIAN AWAL AWARD WANG TUNAI …

SIARAN MEDIA - PEMBERIAN AWAL AWARD WANG TUNAI …

docs.jpa.gov.my

GANTIAN CUTI REHAT (GCR) _____ Kerajaan melalui pembentangan Belanjawan 2022 telah bersetuju menaikkan jumlah hari maksimum gantian cuti rehat (GCR) daripada 150 hari kepada 160 hari dan membenarkan pemberian awal award …

  Earth, Cuti rehat, Cuti

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN …

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN …

www.jpapencen.gov.my

Saya mengaku telah menyemak maklumat cuti rehat sepertimana Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang yang tercatat di atas, dan didapati betul. diberikan adalah betul. Nama : Nama : Jawatan : Jawatan : Tarikh : Tarikh : Cop rasmi jabatan : Jumlah Cuti Rehat Terkumpul Bagi GCR: (Tandatangan) (Tandatangan) C D 2

  Earth, Cuti rehat, Cuti

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2015

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2015

docs.jpa.gov.my

(v) bagi pegawai sedang berkhidmat dan kekal diberi kemudahan Cuti Rehat tahunan mengikut PP Bil. 4/2002 atau PP Bil. 20/2005 dan tidak dilantik ke jawatan lain, kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan adalah berdasarkan tarikh lantikan tetap pertama; atau

  Earth, Cuti rehat, Cuti

PANDUAN PENGUMPULAN GANTIAN CUTI REHAT  …

PANDUAN PENGUMPULAN GANTIAN CUTI REHAT

www.ump.edu.my

10. Unit Perkhidmatan Jabatan Pendaftar akan menyemak semula ‘pilihan’ yang dibuat dalam format pemberitahuan baki cuti rehat berdasarkan syarat-syarat yang

  Earth, Cuti rehat, Cuti

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2017 - pp082017

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2017 - pp082017

docs.jpa.gov.my

Rehat Khas yang tidak digunakan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya. 11. Cuti Rehat Khas boleh diberikan melebihi dari bilangan yang dilayaki secara prorata terhad kepada 10 hari setahun bagi tujuan-tujuan berikut: (a) menziarahi ahli keluarga dan …

  Earth, Cuti rehat, Cuti

(AM 42-Pin.2/91) PERMOHONAN CUTI REHAT

(AM 42-Pin.2/91) PERMOHONAN CUTI REHAT

www.muip.gov.my

(Diisi dan ditandatangan ringkas sebelum diserahkan kepada pemohon) Pemohon telah diberitahu dan direkodkan (Tindakan ini hendaklah diambil setelah cuti diluluskan)

  Earth, Cuti rehat, Cuti

BUKU PANDUAN PEKERJA - staffportal.pdc.gov.my

BUKU PANDUAN PEKERJA - staffportal.pdc.gov.my

staffportal.pdc.gov.my

Baki cuti yang melebihi 15 hari tidak boleh digantikan dengan gantian wang tunai dan dianggap luput. (Sumber : Mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat PDC Premier Holdings Sdn. Bhd, 2/2015, 15/6/2015) ... Sekiranya lebih dari 1 (satu) hari, hendaklah memohon untuk cuti rehat. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian pada hari yang sama setelah ...

  Earth, Cuti rehat, Cuti, Gantian

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 …

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 …

docs.jpa.gov.my

(h) tidak layak dibayar Elaun Penanggungan Kerja sekiranya: (i) menggunakan kemudahan Cuti Rehat sebelum genap 28 hari pertama dalam …

  Earth, Cuti rehat, Cuti

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN …

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN …

docs.jpa.gov.my

2 (i) bagi pegawai sedang berkhidmat yang dilantik sebelum 1 September 2005 dan menolak opsyen perubahan kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan seperti

  Earth, Cuti rehat, Cuti

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2017

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2017

docs.jpa.gov.my

2 3. Dalam hal ini, Kerajaan telah bersetuju untuk menaikkan kadar kelayakan Cuti Rehat Khas bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan daripada tujuh (7) hari kepada

  Earth, Cuti rehat, Cuti

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN …

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN …

docs.jpa.gov.my

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2003 PEMBERIAN WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT (GCR) TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan Pemberian Wang

  Earth, Cuti rehat, Cuti

Similar queries